Reklama

Służba Więzienna

100 mln więcej na paragrafy okołopłacowe więzienników

Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Resort sprawiedliwości podpisał porozumienie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Jego wynikiem, jak zapewniono w komunikacie, ma być poprawa warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników formacji. Mowa w nim nie tylko o przyszłorocznej podwyżce wynoszącej w sumie 12,3 proc., ale również o co najmniej 100-mln zasileniu budżetu Służby Więziennej. Na co więziennicy mają przeznaczyć te środki?

Reklama

Porozumienie podpisane 10 października przez wiceministra Michała Wosia z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa miało zostać wypracowane w oparciu o postulaty z połowy września. Ma na celu, jak podkreślono, „poprawę warunków pracy i płacy funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej”. Zrealizowane mają zostać m.in. postulaty dotyczące warunków przyznawania świadczenia motywacyjnego dla więzienników. Mają być one ustalane „w oparciu o zasadę równego traktowania w służbach mundurowych”.

Reklama

Jak czytamy, w nadchodzącym roku zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy Służby Więziennej otrzymają podwyżkę uposażeń w wysokości 12,3 proc. Ponadto, o co najmniej 100 milionów złotych zwiększony ma zostać budżet Służby Więziennej na 2024 rok. Formacja przeznaczyć ma te środki m.in. na dofinansowanie wypłaty za wypracowane ponadnormatywne godziny oraz świadczenia motywacyjne. „Mają one zachęcić funkcjonariuszy do jak najdłuższej służby, a także zahamować odpływ doświadczonej kadry” - czytamy na stronie Służby. Zapowiedziano również opracowanie projektu nowelizacji rozporządzenia dotyczącego ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.

Czytaj też

Tyle dowiadujemy się z komunikatu na stronie Służby Więziennej. W samym porozumienie wpisano jeszcze, że przy określaniu zasad waloryzacji uposażeń i wynagrodzeń przedmiotem konsultacji będą postulaty zgłaszane przez NSZZ FiPW, a w ich ramach strony zobowiązują się do opracowania sposobu realizacji podwyżki. Jak czytamy, wspomnianych już 100 mln złotych to zwiększenie budżetu SW w stosunku do 2023 roku, a dokładnie części przeznaczonej na paragrafy okołopłacowe. Mowa o zabezpieczeniu skutków finansowych planowanych zmian, wynikających z podpisanego właśnie porozumienia. Po pierwsze, ustalono że „dołożone zostaną starania w prowadzeniu prac reformujących zasady przyznawania świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy”, z poszanowaniem zasady równego traktowania wszystkich mundurowych. Ma to zatrzymać odpływ doświadczonej kadry. Część tych 100 mln złotych wydana ma zostać, o czym wspomniano wyżej, na wypłaty za nadgodziny wypracowane przez mundurowych. Opracowany ma zostać również, także już wspomniany, projekt zmian w wysokości ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby. Do tego dojść ma jednak dopiero po „dokonaniu szczegółowych analiz uwzględniających możliwości finansowe budżetu Więziennictwa”.

Reklama

Przypomnijmy, że budżet na 2024 rok został skierowany do Sejmu. Przed wyborami posłowie się nim nie zajmą, a decydować o jego finalnym kształcie będzie nowy parlament, ale wiemy już ile środków przewidziano więziennictwo. Na ten cel zaplanowano przeszło 550 mln złotych więcej - dokładnie 5 290 082 000 zł. Jak dowiedziała się redakcja, środki o których mowa w komunikacie SW i porozumieniu zostały już w tej kwocie uwzględnione.

Czytaj też

Całkiem niedawno, gdyż w drugiej połowie września wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś postanowił skierować, za pośrednictwem związkowców, list do funkcjonariuszy. Tłumaczył w nim m.in. w jaki sposób do mundurowych trafi przyszłoroczna waloryzacja oraz zapowiadał, że jeszcze w tym roku na konta strażników więziennych trafią „kolejne środki motywacyjne”.

Reklama

Komentarze

    Reklama