Reklama

Służba Więzienna

Służba Więzienna z bliska [FOTO]

Fot. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

To już trzecia edycja targów, które służą prezentacji zmian zachodzących w Służbie Więziennej, związanych m.in. z programem modernizacji tej formacji. Celem jest również przedstawienie SW jako niezbędnej części systemu bezpieczeństwa państwa.

"Wyrażam wielkie uznanie dla pracy, którą każdego dnia wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej. Bez waszej trudnej i odpowiedzialnej służby nie byłoby możliwe właściwe funkcjonowanie polskiego państwa" - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, otwierając Ogólnokrajowe Targi i Konferencję Służby Więziennej w Lublinie. W wydarzeniu wziął też udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jan Kanthak.

Na drugi program modernizacji Służby Więziennej przeznaczono blisko 2 miliardy złotych. Wartość pierwszego wyniosła natomiast przeszło 1,5 miliarda złotych. Jak podkreśla resort sprawiedliwości, dzięki tym środkom możliwa była poprawa warunków pracy i wzrost bezpieczeństwa pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Ponadto, w ramach programu, podjęto różnego rodzaju inwestycje oraz zakupiono nowy sprzęt i uzbrojenie. "Środki te pozwoliły poprawić warunki pracy i podnieść bezpieczeństwo pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Modernizację widać także tutaj, w Lublinie. To dodatkowych 200 miejsc dla osadzonych i 35 mln zł zainwestowanych w modernizację Zakładu Karnego w Lublinie" – mówił Marcin Romanowski.

Zwiększyć miała się też ochrona prawna funkcjonariuszy Służby Więziennej. Mogą też liczyć na bezpłatną pomoc prawną. "Zadbaliśmy o zmiany Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, zwiększające ochronę prawną Służby Więziennej. Wzrosła m.in. kara za napaść na funkcjonariusza" – przypomniał wiceminister.

Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej #Więziennictwo2023 to wydarzenie dwudniowe. Drugą jego część stanowić będzie dzień otwarty, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół mundurowych, a także dla studentów szkół wyższych z kierunków takich, jak resocjalizacja czy profilaktyka społeczna.

Komentarze