Reklama

Służba Więzienna

Akcja dodatek stołeczny ma szanse powodzenia?

Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

„My, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, oczekujmy: wprowadzenia dodatku stołecznego” - to fragment petycji w sprawie wpisania tego świadczenia w przepisy więzienników. Trafić ma ona niedługo m.in. do mundurowych z jednostek działających na terenie Warszawy, a następnie do szefa resortu sprawiedliwości.

Reklama

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Warszawskiego rozpocznie zbieranie podpisów pod petycją dotyczącą wprowadzenia dodatku stołecznego. Jak podkreślają związkowcy, to reakcja na brak podjęcia jakichkolwiek działań w tej sprawie przez resort sprawiedliwości, mimo sierpniowych apeli ze strony solidarnościowców.

Reklama

Jak argumentują związkowcy z Solidarności, koszty życia w stolicy są „na wyższym poziomie niż w innych miastach naszej Ojczyzny”. Co więcej, to jednostki penitencjarne działające właśnie na terenie Warszawy mają mierzyć się z największymi brakami kadrowymi. Wprowadzenie dodatku stołecznego w formacji ma podwyższyć atrakcyjność zawodu w samej Warszawie. Według Solidarności, fakt że funkcjonuje on w innych służbach, przyczynia się do „poprawy sytuacji kadrowej warszawskich jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej”.

Czytaj też

To kolejny krok w temacie świadczenia dla mundurowych pełniących służbę w warszawskich jednostkach penitencjarnych, bowiem jeszcze w sierpniu br. KSSW NSZZ „Solidarność”, w piśmie skierowanym do ministra Michała Wosia, podkreślała że brak dodatku stołecznego obniża konkurencyjność tej służby względem innych służb w stolicy kraju i „niewątpliwie ma istotny wpływ na przepływy funkcjonariuszy między poszczególnymi formacjami, co również niweczy trud włożony w proces rekrutacji, który jest czasochłonny i kosztowny”. W dokumencie pojawił się także argument ekonomiczny, związany z kosztami życia w Warszawie oraz kadrowy - warszawskie jednostki mają borykać się z permanentnymi trudnościami w tym zakresie, wysoką fluktuacją i niedoborami mundurowymi.

Reklama

Warto jednak przywołać w tym miejscu drugi więzienny związek - NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który parę dni później, gdyż 8 sierpnia, zaproponował wprowadzenia nie dodatku stołecznego, a aglomeracyjnego. Miałby on rekompensować wyższe koszty utrzymania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej zamieszkałych na stałe między innymi w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku czy innych dużych miastach. NSZZ FiPW w ramach walki z wakatami w dużym miastach, ale ogólnie całej Polsce północno-zachodniej, proponuje również zmianę przepisów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby - nie na podstawie ryczałtu, a faktycznych kosztów dojazdu.

Czytaj też

Przypomnijmy, że dodatek stołeczny, jeszcze do niedawna, był opcją, z której korzystali jedynie policjanci. To zmieniło się jednak na początku tego roku. Od marca bowiem zaczął on obowiązywać nie tylko szerszą grupę mundurowych z samej Policji (chodziło o upowszechnienie dodatku stołecznego), ale również inne formacje, a nawet służby specjalne. Pojawił się on więc w przepisach Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Parę miesięcy później zmodyfikowano również przepisy Służby Celno-Skarbowej. Prawie w każdej z formacji czy służb wynosi on tyle samo, czyli 31,50 proc. kwoty bazowej, tj. ok. 548,30 zł brutto, jedynie w SCS mowa o stałej kwocie - 500 złotych.

Reklama

Komentarze

    Reklama