Związkowcy piszą do premiera. „Policjanci nie mogą ponosić odpowiedzialności za pustą kasę w formacji”

20 sierpnia 2018, 13:22
Policja Belka
fot. policja.pl

Zgodnie z zapowiedziami NSZZ Policjantów, zwrócił się do Premiera Mateusza Morawieckiego o uzupełnienie braków finansowych w budżecie Policji. Związkowcy domagają się też od Premiera  dopilnowania terminowych wypłat świadczeń należnych policjantom. Pismo, to odpowiedź na zeszłotygodniową dyspozycję Komendanta Głównego Policji, który polecił wstrzymanie wydatków związanych m.in. wypłatą ekwiwalentu na brak mieszkania, dopłatą do wypoczynku czy zwrotem kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

Jak piszą w komunikacie związkowcy, powodem skierowania tego pisma jest zagrożenie terminowej wypłaty świadczeń należnych policjantom. NSZZ Policjantów wypełniając statutowy obowiązek nie może godzić się na uzupełnianie luki w budżecie policji ze środków przeznaczonych na wydatki osobowe.

„Działając w żywotnym interesie wszystkich polskich policjantów zwracam się do Pana Premiera z wnioskiem o pilne uzupełnienie braków finansowych w tegorocznych budżecie Policji i o dopilnowanie, żeby świadczenia należne policjantom wypłacany były terminowo” – pisze w piśmie do Mateusza Morawieckiego, Rafał Jankowski Przewodniczący NSZZ Policjantów.

Przypomnijmy KGP w oświadczeniu zapewniało, że wypłaty świadczeń dla funkcjonariuszy nie są zagrożone, a kom. Robert Opas na antenie Polsat News przekonywał, że „jest to zwykła operacja finansowo-księgowa niezagrażająca w żadnym wypadku wypłatom policjantów".

W nawiązaniu do publikacji medialnych dotyczących wstrzymania wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy w §, 3070 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, KGP informuje, że wypłaty świadczeń dla policjantów nie są zagrożone i brak jest na chwilę obecną zobowiązań wymagalnych. Wstrzymanie realizacji powyższych płatności wynika z ich rozliczenia na konkretny dzień, oszacowania braków i pilnych płatności w związku z możliwością pozyskania na ten cel dodatkowych środków z budżetu państwa.

oświadczenie KGP

Najwyraźniej jednak zapewnienia KGP nie uspokoiły związkowców, bo postanowili zwrócić się z listem do Premiera. Jankowski podkreśla, że nie można dopuszczać do sytuacji, w której szef największej formacji będącej gwarantem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju staje przed wyborem, które zobowiązania finansowe płacić, a których nie.

Treść dyspozycji Komendanta wskazuje bezpośrednio na przyczynę takiej decyzji – „konieczność niezwłocznego zabezpieczenia pilnych płatności”. Zabezpieczenie działania Policji powinno być priorytetem. Jednakże NSZZ Policjantów nie może zgodzić się, aby braki budżetowe w Policji pokrywane były ze środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe.

fragment pisma Przewodniczącego NSZZ Policjantów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Rafał Janowski podkreślił też, że sytuacja materialna funkcjonariuszy jest zła i nie mogą oni ponosić dodatkowej odpowiedzialności za pustą kasę w formacji. 

Przypomnijmy, od niemal dwóch miesięcy trwa protest służb mundurowych. W sierpniu policjanci planują m.in. wprowadzenie elementów strajku włoskiego.

DM

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 4
Tomek
środa, 22 sierpnia 2018, 23:06

Puste słowa KGP ponieważ ekwiwalent mieszkaniowy zawsze otrzymałem 20 każdego miesiąca. Dziś jest 22 a pieniędzy nie otrzymałem.

Aror
środa, 22 sierpnia 2018, 20:43

Najpierw autowali tzw. \"ubekow\" i narażone wakatów a teraz wszystko mają głęboko gdzieś

tagore
wtorek, 21 sierpnia 2018, 10:48

Przypomniały mi się protesty celników przeciwko KAS.Komendant działa w ramach swojego budżetu i niewielkie przesunięcie rozliczeń świadczeń nie jest problemem ,ale niewątpliwie pretekst do zaistnienia kierownictwa związku zawodowego jest.

andy
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, 16:15

gdzie byli jak totalnie zwijano posterunki i autowano ludzi ze służby ... ???

Tweets InfoSecurity24