Reklama

Służby Mundurowe

WSPol i SGSP znikają z mapy

Autor. Marta Rachwalska/InfoSecurity24.pl

Nie ma już ani Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ani Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Obie uczelnie mundurowe 1 sierpnia 2023 roku zmieniły swoje szyldy.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda pod koniec maja złożył podpis pod ustawą, zgodnie z którą w Polsce pojawiły się właśnie - 1 sierpnia - dwie akademie mundurowe. Swoje nazwy zmieniły te jednostki, które zajmują się kształceniem głównie policjantów i strażaków. Natomiast Straż Graniczna "otrzyma" wreszcie własną uczelnię wyższą - Wyższą Szkołę Straży Granicznej . Ta wystartuje jednak w październiku br.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw doczekała się podpisu prezydenta, który Andrzej Duda złożył oficjalnie w Koszalinie. Tam bowiem właśnie powstanie nowa jednostka, kształcąca kadry dla Straży Granicznej. Dokument ten zmienia nazwę warszawskiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Akademię Pożarniczą (skrót to APoż - jak podpowiada uczelnia na nowej stronie internetowej) i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji (APwSz).

Wprowadzenie planu zmiany szyldów mundurowych uczelni zajęło trochę więcej czasu, niż planowano. Projekt modyfikacji miał bowiem zostać przyjęty jeszcze w III kwartale 2022 roku, a termin wejścia nowych nazw określono "na sztywno" na 1 marca 2023 roku. Jak widać, nie udało się go jednak zrealizować, musiał on bowiem - co widać na stronie Rządowego Centrum Legislacji - przejść parę modyfikacji w ramach prac na etapie komisji prawniczej. Ostatecznie dopiero w marcu br. wiceminister MSWiA Błażej Poboży informował, że zostanie on przedstawiony Radzie Ministrów. Wiceminister podkreślił, że akademia jest kategorią zarezerwowaną do uczelni akademickich. "Także to nie jest wyłącznie zmiana samej nazwy, ale to uznanie dorobku, jakości i znaczenia uczelni, podniesienie jej na zupełnie nowy poziom rozwoju. To przejście od uczelni wyższej do rangi uczelni akademickiej" - mówił w marcu.

Akademia Policji w Szczytnie

Akademia Policji w Szczytnie jest jednostką organizacyjną Policji i uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a od 31 maja 2021 roku także nowe uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Czytaj też

Zmiana nazwy jest efektem ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni. Akademia Policji otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Akademia Pożarnicza

Akademia Pożarnicza kształci kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej i specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, inżynierii bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zmiana nazwy podkreślać ma profil działalności uczelni. Jest to przede wszystkim kształcenie na studiach uprawniających do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa oraz prowadzenie działalności naukowej w dwóch dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Ale planowane jest systematyczne rozszerzanie oferty dydaktycznej.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (1)

  1. Robson0007

    O ile Akademia Pożarnicza i Akademia Policyjna mają w swoich dziedzinach duży dorobek i kadrę naukową to jakie osiągnięcia na tym polu miało COSSG w Koszalinie że zostało szkołą "wyższą" . W tym przypadku chyba chodziło tylko o zaspokojenie czyiś ambicji i dalsze bicie piany

Reklama