Straż Pożarna

Mundurowe uczelnie zmieniają szyldy. Pojawią się akademie

Fot. WSPol

Rada Ministrów zajmie się niedługo zmianą nazw mundurowych uczelni. Nowe szyldy zyskają Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz niektórych innych ustaw pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jego celem, jak czytamy, jest aktualizacja nazwy nie tylko strażackiej uczelni wyższej z siedzibą w Warszawie, ale również tej policyjnej, która mieści się w Szczytnie. SGSP i WSPol to dwie uczelnie wyższe nadzorowane przez MSWiA.

Czytaj też

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą. Już w lutym br., w rozmowie z InfoSecurity24.pl, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak informował, że wszystkie dokumenty związane z aktualizacją szyldu trafiły do odpowiednich miejsc, a pomysł zyskał akceptację ministrów. Zresztą o zmianie takiej, choć nieoficjalnie, mówiło się już od jakiegoś czasu, a informację tę potwierdził - także w rozmowie z redakcją - nadbryg. Mariusz Feltynowski, komendant-rektor SGSP, w połowie ubiegłego roku. Ale nie są to jedyne zmiany w funkcjonowaniu tej uczelni. Rusza tam bowiem nowy kierunek, czyli ratownictwo medyczne, co związane jest m.in. z pracami nad projektem ustawy o ochronie ludności. Zakłada ona bowiem stworzenie korpusu ratowników medycznych, wywodzących się właśnie ze strażackich szeregów. Resort spraw wewnętrznych i administracji mówił o nawet ok. 10 ich tysięcy w perspektywie 10 lat.

W akademię zamieni się również Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Będzie to dokładnie Akademia Policji w Szczytnie. Tak jak w przypadku SGSP, to nie jedyne modyfikacje, które czekają tę uczelnię w najbliższych latach. Formacja zapowiedziała bowiem, w ramach programu modernizacji, duże zmiany w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. WSPol docelowo ma zostać odciążony i ma skupić się na kursach oficerskich. Szczytno czeka również rozbudowa o ok. 300 miejsc szkoleniowych.

Czytaj też

Jak czytamy na rządowych stronach, zmiana szyldów ma wyróżnić te uczelnie spośród innych i zapewnić im większą rozpoznawalność, a także renomę. Co więcej, według pomysłodawców, "przełoży się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocni ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego". "Nazwy Akademia Pożarnicza oraz Akademia Policji w Szczytnie będą bowiem w sposób jednoznaczny identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę" - podkreślono.

Projekt ma zostać przyjęty, zgodnie z rządowymi planami, w III kwartale 2022 roku.

Komentarze