Policyjne kształcenie na nowych zasadach w ramach modernizacyjnej rewolucji

25 listopada 2021, 11:46
wspol
Fot. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Policja doczekała się zapowiadanych od jakiegoś czasu zmian w systemie szkolnictwa i doskonalenia zawodowego policjantów. Na liście jest nie tylko budowa nowej jednostki szkoleniowej, która powstać ma w Lublinie, ale również m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych podoficerskich lub aspiranckich. Nowe rozwiązania mają zostać wprowadzone przy okazji uchwalania kolejnego programu modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA.

Efektywność działania Policji wymaga "zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wyszkolenia funkcjonariuszy oraz powiązania systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów oraz usprawnienia funkcjonowania szkół policyjnych" - uzasadnia resort spraw wewnętrznych i administracji, który w planach ma wprowadzenie dużych zmian w systemie szkolnictwa policyjnego oraz w ścieżce rozwoju zawodowego policjantów. A wszystko przy okazji mającego wystartować w styczniu 2022 roku programu modernizacji, który obejmie podległe mu formacje mundurowe. Choć projekt został już przyjęty przez rząd, to próżno szukać go na rządowych stronach. Dokumenty opublikowali jednak związkowcy z NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Oczekiwane i zapowiadane już od jakiegoś czasu modyfikacje wprowadzą zmiany w systemie szkolenia policjantów, który - przypomnijmy - jest obecnie dwustopniowy. Bezpośrednio po przyjęciu do służby policjanta kieruje się na szkolenie zawodowe podstawowe, które to przygotowuje go do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podstawowe. I jest to jedyne obowiązkowe szkolenie zawodowe w Policji. Natomiast szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych jest skierowane do mundurowych w służbie stałej i przygotowuje funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe wyższe. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada również uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "nauka o Policji", po których policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe po ukończeniu pierwszego roku studiów, a kwalifikacje zawodowe wyższe - po ukończeniu studiów. Jednocześnie uzyskuje też wyższe wykształcenie. Po ukończeniu studiów na kierunku "nauka o Policji", funkcjonariusz jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji. Funkcjonuje również doskonalenie zawodowe, które dzieli się na centralne, lokalne oraz zewnętrzne.

Jak jeszcze w październiku informował gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, policyjne szkolnictwo wymaga doinwestowania i rozbudowy. Szef formacji mówił o tym już jednak wielokrotnie wcześniej, podkreślając że tematem tym należałoby się zająć właśnie w ramach kolejnej edycji modernizacji. Jak widać, plan ten udało się zrealizować i program pozwoli wreszcie wprowadzić zmiany w życie. W efekcie, w ciągu czterech modernizacyjnych lat (2022-2025) powstać ma nowa szkoła policji w Lublinie, dojdzie także do rozbudowy szkoły w Katowicach o ok. 500 miejsc szkoleniowych. Pozwolić ma to m.in. na wydłużenie trwania szkolenia podstawowego, zintensyfikowanie szkolenia policjantów oraz odciążenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która ma z czasem skupić się na kursach oficerskich. Szczytno czeka również rozbudowa o ok. 300 miejsc szkoleniowych. 

To jednak nie koniec rewolucji w systemie, które zaplanował dla policjantów resort spraw wewnętrznych i administracji. Modyfikacje w przepisach, a dokładnie w ustawie o Policji, zakładają bowiem:

  • ustalenie kwalifikacji zawodowych policjanta, tj. kwalifikacji podstawowych, podoficerskich, aspiranckich i oficerskich; 
  • ustalenie dodatkowych wymogów w zakresie mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusach podoficerów i aspirantów Policji, tj. uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz złożenie egzaminu końcowego szkolenia podoficerskiego lub aspiranckiego; 
  • przyznanie komendantom powiatowym (miejskim, rejonowym) Policji uprawnienia do mianowania podległych im policjantów na stopnie policyjne w korpusie podoficerów Policji, w celu usprawnienia oraz odbiurokratyzowania związanych z tym zadań (obecnie wyłącznie na stopnie w korpusie szeregowych Policji); 
  • uregulowanie kwestii związanych z przeprowadzaniem testu sprawności fizycznej policjantów; 
  • wprowadzenie ustawowego obowiązku utrzymywania przez policjanta wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną. 

W przypadku ustalenia kwalifikacji zawodowych policjanta, MSWiA zakłada, że będzie on uzyskiwał kwalifikacje zawodowe: podstawowe, podoficerskie, aspiranckie i oficerskie. Aktualnie po szkoleniu zawodowym podstawowym może on uzyskać kwalifikacje zawodowe podstawowe, a po szkoleniu zawodowym dla absolwentów szkół wyższych albo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, policjant nabywa kwalifikacje zawodowe wyższe. Zmiana tego systemu wymagać będzie wprowadzenia dodatkowych szkoleń dla policjantów, tj. szkolenia zawodowego podoficerskiego i szkolenia zawodowego aspiranckiego, co ma zapewnić kształcenie specjalistyczne, wymagane na określonych stanowiskach służbowych. "Wdrożenie do realizacji kilkuszczeblowego systemu szkolenia zawodowego, gdzie uzyskanie lub poszerzenie kwalifikacji zawodowych warunkowałoby możliwość awansu w stopniu, jak i mianowanie i powołanie na stanowisko ma m.in. na celu zwiększenie motywacji policjantów w kreowaniu własnej ścieżki kariery i promowaniu samokształcenia" - uzasadnia te propozycje resort spraw wewnętrznych i administracji. 

Jak czytamy w dokumentach udostępnionych przez związkowców, policjant będzie mógł uzyskać kwalifikacje zawodowe nie tylko w wyniku ukończenia szkolenia zawodowego, ale również ukończenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie określonego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji lub zdania egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego oraz oficerskiego. Co więcej, nie uzależnia się możliwości złożenia tych egzaminów od ukończenia odpowiednio szkolenia zawodowego podoficerskiego, szkolenia zawodowego aspiranckiego oraz szkolenia zawodowego oficerskiego.

Wraz z modyfikacją systemu szkolnictwa policyjnego nastąpi zmiana zasad mianowania policjanta na stanowisko służbowe oraz awansowania na pierwszy stopień policyjny w korpusach podoficerów, aspirantów i młodszych oficerów Policji. Zakłada się, że szkolenie zawodowe podstawowe będzie, podobnie jak obecnie, obowiązkowym pierwszym szkoleniem zawodowym dla nowo przyjętych policjantów. Szkolenie zawodowe podoficerskie i szkolenie zawodowe aspiranckie byłyby prowadzone dla określonych służb i miały na celu przygotowanie policjanta do wykonywania zadań na stanowisku służbowym, na których wymagane są specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Szkolenie zawodowe oficerskie miałoby na celu przygotowanie policjanta do wykonywania zadań na stanowiskach kierowniczych.

Zmiany w systemie szkolenia wiązać będą się także z szerszym wykorzystaniem e-learningu jako formuły prowadzenia szkoleń w ramach Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania. W ramach modyfikacji dodane zostać mają również przepisy dające szefowi formacji upoważnienie do określenia przypadków, w jakich można zwolnić policjanta z testu sprawności fizycznej, a także przełożonych właściwych w tych sprawach. Zbieżne mają być reguły dotyczące utrzymania wymaganego poziomu umiejętności posługiwania się bronią palną.

Co przyniesie przyszłość?

Budowa nowej szkoły w Lublinie i zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych w tych już działających, to niewątpliwie także wstęp do m.in. wydłużenia kursu podstawowego w formacji, który trwa ok. 6 miesięcy (nie licząc okresu pandemii, kiedy to policja najpierw całkowicie wstrzymała nabór i przerwała zajęcia w jednostkach, by potem prowadzić je w wersji skróconej, co wymuszały obostrzenia sanitarne). Gen. insp. Jarosław Szymczyk wielokrotnie powtarzał bowiem, że to za mało czasu, by przygotować policjanta do służby. Na wydłużenie tego kursu nie pozwala jednak poziom wakatów oraz liczba miejsc szkoleniowych, których jest ok. 6 tys. i - jak to ujął komendant główny policji w rozmowie z InfoSecurity24.pl - jest to bolączka formacji.

Jak już wiemy, stan ten ulegnie jednak zmianie w najbliższych modernizacyjnych latach, otwierając drzwi do wydłużenia kursu podstawowego. Po pierwsze, jak wspomniano, zwiększyć ma się "przepustowość" szkół, a po drugie - formacja zapowiada, że bardzo możliwe, iż na początku przyszłego roku uda jej się osiągnąć rekordowy stan zatrudnienia i przekroczyć próg 100 tys. mundurowych w służbie. Byłby to dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką liczbę wakatów, z którą formacja mierzy się w ostatnich latach, a także informacjami, że policyjne sito selekcji przechodzi standardowo ok. 20 proc. kandydatów. Liczba ta jednak może być też efektem pozostania w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mundur mogli zdjąć np. już na początku bieżącego roku, ale zostali ze względu na dodatkowe obowiązki nałożone na formację w związku z pandemią koronawirusa, a także mocno skróconego kursu podstawowego. Jak faktycznie kształtuje się sytuacja kadrowa w policji dowiemy się w pierwszych miesiącach nowego roku, gdy standardowo najwięcej funkcjonariuszy odchodzi ze służby.

Co ważne jednak, polska Policja czuje się na tyle pewnie, że zdecydowano się na zwiększenie liczby mundurowych etatów. I to o 5600 w ciągu czterech lat. Do tego doliczyć należy również 1800 miejsc, które przydzielone zostaną do powstającego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Daje to łącznie 7400 etatów więcej niż obecnie, które trzeba będzie obsadzić, a wcześniej zrekrutować i przeszkolić. Czas pokaże, jak sprawnie uda się te miejsca wypełnić.

MR

KomentarzeLiczba komentarzy: 77
Przyszły Emeryt
czwartek, 2 grudnia 2021, 22:42

Pracuje w firmie ponad 20 lat. W tamtym czasie miałem to szczęście, że trafiałem na przełożonych którzy wierzyli w człowieka i widząc choć odrobinę zaangażowania motywowali każdego do podnoszenia swoich kwalifikacji. Były to czasy kiedy aby iść na kurs podoficerski należało wcześniej zdać egzamin kwalifikacyjny a później dopiero na kurs który kończył się egzaminami. Później kurs specjalistyczny, który również kończył się egzaminami i gwarantował otrzymanie stopnia aspiranta (i tu pomimo, że kurs i egzamin zakończyłem pozytywnie zostałem po raz pierwszy zrobiony w …. „balona”). Mimo to było to naprawdę niezłe rozwiązanie. Nic nie stało na przeszkodzie aby przy odrobinie chęci z mniejszym czy większym stażem skończyć po kolei kolejne kursy. Niestety, w tzw. między czasie ktoś wpadł na „genialny” pomysł, że kolejne stopnie dostaje się za darmo, za nic, tylko dlatego, że się pracuje odpowiednią ilość lat. Nagle okazało się, że wiedza, zaangażowanie w pracę, dyspozycyjność, absencja itd. jest kompletnie nie ważna, stopnie rozdawane były na prawo i lewo i tak osoby z krótszym stażem służby jak i na zajmowanym stanowisku otrzymywały kolejne stopnie za nic…(i kolejny raz zostałem zrobiony w … „balona”). Od tej pory było już tylko gorzej. Mimo to jak głupi dalej pchałem się na każdy możliwie szkolenie specjalistyczne, po skończeniu którego nie widziałem podnoszenia uposażenia czy dodatku a jedynie dokładnie i zwiększanie zakresu obowiązków, z przesłaniem „bo umiesz, czy poradzisz sobie”… Podsumowując żeby zachęcić młodych ludzi do wstępowania do służby należało by w pierwszej kolejności zmienić podejście do ludzi którzy chcą czegoś więcej, zapewnić tzw. „ścieszkę kariery” niezależnie od zajmowanej grupy zaszeregowania, dać każdemu szansę i podnosić uposażenie czy dodatek za każdy skończony kurs, egzamin itd.. Nic nie stoi na przeszkodzie aby umożliwić naprawdę każdemu chętnemu zdobycie kolejnych stopni w tym stopnia oficerskiego i nic nie stoi na przeszkodzie aby ze stopniem oficerskim pracować na pierwszej linii na ulicy tam gdzie jest największy kontakt z ludźmi. Tak naprawdę to na pierwszej linii każdy uczy się roboty a czasem gdy ma fart na awans podchodzi z szacunkiem i zrozumieniem do każdego. Wspaniali funkcjonariusze i naprawdę fachowcy w swoim fachu niestety nie są zauważani a szkoda... bo to zniechęca do robienia czegoś więcej poza absolutne minimum. Można by pisać bez końca o głupocie która opanowała tą formację, jednak to nic nie zmieni. To wszystko co się dzieje w tej firmie w tym niejasne i pokręcone przepisy, które każdy interpretuje jak chce, składane obietnice bez pokrycia i gonitwa za własnym ogonem (statystyka i progi satysfakcji) skłania do tego aby odejść po prostu odejść i zamknąć pewien rozdział swojego życia… Na szczęście na tym świat się nie kończy, ponieważ na obecnym rynku pracy w sektorze prywatnym czekają z otwartymi ramionami oferując zarobki nieporównywalnie lepsze.

Maniek
wtorek, 30 listopada 2021, 21:55

Nic nowego . Egzaminy podoficerskie istniały .Kurs i egzamin aspirancki także był. Nie jest sprawiedliwe jak jeden policjant ma kilka kursów specjalistycznych a inny dostaje grupy i stopnie za bycie biernym. Tylko plecaki będą wskakiwać po podstawowym na oficerkę omijajac specjalizację . Pytanie jakie kryteria będą istotne w byciu oficerem. Do tej pory nie były to zapewne umiejętności. I z jakiego powodu oficer ma być tylko do tzw. kierowania. Nie widzę przyczyn by komisarz czy inspektor nie mógł pracować na taśmie. Na dowodzenie trzeba zasłużyć i do niego dorosnąć . Później mamy ekspertów od tabelek i pism do zapoznania.

lalala
wtorek, 30 listopada 2021, 21:28

hehe, dobre, aktualnie co niektórzy dostali na 4 gr. mł. asp. za darmo, ale w ramach docenienia pracy 15 - 20 letnich sierż. szt. będą wysyłać na kursy asp. To jest cyrk. Wielu już odlicza kupony do emerytury, i co, krótko przed emeryturą pognają do szkół, żeby słuchać wykładowców z kilkuletnim stażem, których przeważnie jedynym zagrożeniem podczas służby było i jest ryzyko oblania się gorącą kawą. Już widzę tych sierż. szt. gnających na te kursy asp., ustawiających się w kolejce na kurs, drepczących ze zniecierpliwienia, kiedy pojadą, nie tędy droga. Skończy się tym, że pojadą sierż. szt. ze stażem głównie do 10 lat. Po 15 latach służby mł. asp. powinien być z automatu. Chyba, że to chodzi o to, żeby jeszcze bardziej zniechęcić ludzi powyżej 15 lat służby.

Płatn kursy
czwartek, 2 grudnia 2021, 03:08

No jak pojedzie na kurs i się za szybko zwolni to za niego jeszcze zapłaci z własnych pieniędzy.

Romet
środa, 1 grudnia 2021, 21:24

No ja mam od 12 lat sierż szt i drepcze z niecierpliwością muszę mieć aspiranta na emeryturę tylko ze na kurs nie pójdę nawet tygodniowy w swojej jednostce bo mi honor nie pozwoli żeby tacy co mają aso szt po 10 czy 12 latach służby mnie uczyli.

Henryk
środa, 1 grudnia 2021, 21:42

ale po co Ci aspirant na emeryturę :)? przecież to niczego nie zmienia, to tylko jakaś głupia gwiazdka z kreską na pagonie...no i 20 zł brutto do kieszeni co miesiąc. Dawanie asp. f-szom, co mają po kilka lat służby, a teraz szumna propozycja dla sierż. szt., że też dostaną asp., ale muszą iść na szkołę, to żenująca propozycja.

Wow
wtorek, 30 listopada 2021, 17:54

Podobno w Legionowie miał wykładać te kursy doświadczony policjant- 25 lat służby. Miał, bo go złapali jak próbował oszukać market budowlany na wiertła za 5 zł.

Mentor
wtorek, 30 listopada 2021, 12:52

Tak już widzę ta kolejkę sierż szt z 15 czy 20 paro letnimi stażami jak ustawiają się na kursy aspiranckie kłaniając się w polpas przełożonym że dali im taka wielką szansę awansu...Każdy to zleje bo nikomu się już nie będzie chciało za20 zł różnicy wyginać na starość na kursie za gwiazdkę która inni dostali za darmo za to że mieli 4 gr nawet po trzech latach.A sztabusy mają się po 20 płaszczyć na kursie który poprowadzą młodsi od nich stażem aspiranci sztabowi.Nie róbcie pozorów tak nie naprawicie tej formacji tysiące ludzi z niskich grup na starych zasadach wam odejdzie jak nie dacie im pieniędzy.

Tweets InfoSecurity24