KPRM wykonuje ruch w sprawie zmian w art. 15a

10 lutego 2021, 09:12
50012113697_718460d78d_c
Fot. Krystian Maj/KPRM

Dokonanie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a dokładniej w art. 15a tego dokumentu, jest obecnie jedną z najważniejszych zmian na jakie czekają mundurowi. Takie wnioski można wysnuć przeglądając chociażby media społecznościowe, w których funkcjonariusze na bieżąco komentują to, co dotyczy ich formacji. Jak pisał InfoSecurity24.pl projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Od tego momentu dokument czekał na włączenie do wykazu prac Rady Ministrów. Dziś wiemy już, że projekt znalazł się w wykazie 9 lutego i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku.

Jak pisali niedawno w piśmie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera mundurowi z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, "funkcjonariusze, których Federacja reprezentuje są coraz bardziej zniecierpliwieni", a "dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania". Pismo dotyczyło właśnie projektu zmian w art. 15a, a funkcjonariusze chcieli, by minister Schreiber wskazał im termin "włączenia do wykazu prac Rady Ministrów projektu zmiany art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy". Projekt znalazł się wprawdzie w owym wykazie 9 lutego, jednak jak się wydaje to dopiero początek batalii o jego ostateczny kształt. Mundurowi – jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych – zgłosili bowiem do niego szereg poprawek, które raczej nie należały do gatunku porządkujących i kosmetycznych. 

Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej reguluje obecnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Emerytura dla takich funkcjonariuszy obliczana jest wyłącznie za okresy służby (oraz okresy równorzędne ze służbą). Funkcjonariuszom przyjętym po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, nie są uwzględniane posiadane przed wstąpieniem do formacji, ani przypadające po zwolnieniu ze służby, tzw. okresy pracy cywilnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej mundurowi mogą, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu pozostałych warunków określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymać również emeryturę z FUS.  

"Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r."  - tak brzmi jeden z punktów mundurowego porozumienia podpisanego w listopadzie 2018 roku. I choć termin wskazany w dokumencie nie został dotrzymany, resort spraw wewnętrznych i administracji w listopadzie ubiegłego roku przedstawił mundurowym projekt zmian. 

Co oferuje mundurowym MSWiA? Jak czytamy na rządowych stronach "(…) proponuje się dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.". Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. 

MSWiA chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

To dopiero początek

Choć pojawienie się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu zmian to dobry sygnał dla mundurowego środowiska, to w sprawie dokumentu szereg kwestii będzie trzeba jeszcze uzgodnić i dopracować. Obszerną listę uwag do kształtu rozwiązań proponowanych przez MSWiA zgłosili bowiem sami mundurowi. Zwracają oni m.in. uwagę na wskaźnik, na podstawie którego, funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. będą mogli powiększać sobie emeryturę mundurową za pracę w cywilu poprzedzającą przyjęcie do służby. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej w dokumencie przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Związkowcy uważają, że powinien on wynosić 2,6 proc. Z krytyką spotkała się też propozycja wykluczająca możliwość powiększenia emerytury mundurowej o lata pracy w cywilu po zwolnieniu ze służby, w przypadku nie osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej, czyli 75 proc. uposażenia. Mundurowi z dezaprobatą odnieśli się też do warunku 25 lat służby, bez osiągnięcia którego doliczenie pracy z cywila w ogóle będzie niemożliwe. Wszystkie centrale związkowe działające w formacjach podległych MSWiA zwracały też uwagę na to, że likwidacja art. 15a powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zdaniem strażackich związkowców, propozycje MSWiA określającego odrębne zasady naliczania emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby od 01.01.1999 do 30.09.2003 r., sprawią, że w formacjach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wprowadzony zostanie – de facto – czwarty już system emerytalny.

Na uregulowanie kwestii art. 15a funkcjonariusze czekali tak długo, a sprawa ta budzi tak wiele emocji, że wprowadzanie zmian "na siłę", bez próby  wypracowania kompromisu, wydaje się rozwiązaniem, które może jedynie podnieść temperaturę w relacjach na linii mundurowi-rząd. Jak relacjonowali jakiś czas temu związkowcy, liczba proponowanych zmian miała zaskoczyć jednak wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, który zapowiedział, że dokument w kształcie przygotowanym przez resort trafi do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Szrajbera i zgłoszony zostanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tak też się stało, co nie oznacza jednak, że projektu nie można zmienić. Nie stanie się to zapewne na etapie prac w KPRM, jednak wiele zdarzyć może się w Sejmie. To tam, podczas prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych, zapaść mogą najważniejsze decyzje. Czy MSWiA gotowe jest na wprowadzenie korekt w przygotowanym projekcie? Na to pytanie trudno dziś odpowiedzieć, jednak biorąc pod uwagę choćby prace nad tzw. superustawą widać, że przygotowany projekt nie musi zostać przyjęty w zaproponowanym kształcie, a resort spraw wewnętrznych nie zawsze twardo obstaje przy swoich założeniach. To, czy podobnie stanie się w przypadku art. 15a okaże się zapewne już niebawem. Jedno jest jednak pewne, negocjacje – jeśli rzecz jasna do nich dojdzie – dla żadnej ze stron nie będą należały do najłatwiejszych.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 215
Przed 2003
niedziela, 28 lutego 2021, 15:15

Jak to jest że związkowcy celników nie mieli nic jak zaczynali walkę o uznanie ich jako mundurowych a ugrali tak wiele, związkowcy pozostałych formacji mieli tak dużo w kwestii art. 15a (przepis z datą wsteczna na niekorzyść, rząd zmuszony do rozmów na strajku) a nie ugrali prawie nic bo to co daje rząd jest śmieszne - drugiej tak dogodnej sytuacji na zmiany już chyba nie będzie. Chyba trzeba poprosić związkowców celnych aby zajęli się sprawą.

szok
piątek, 26 lutego 2021, 08:58

Tylko to jest dziwne ze wogóle MON nie interesuje się tym zapisem czy żołnierzami wogóle interesuje się minister ? pisane jest cały czas o służbach mundurowych A wojsko zostanie pominięte?

99-03
niedziela, 28 lutego 2021, 11:15

Dość tego krętactwa proszę o zwrot moich składek ZUS i OFE nie potrzebuje drugiej emerytury.

Greg
sobota, 27 lutego 2021, 10:45

Zgodnie z prawem żadna formacja nie powinna być pominięta przy likwidacji art15a ,dla grupy 99-03 wprowadzony datą wstecz dotyczył także żołnierzy .Chyba że jak mają go zlikwidować na takich warunkach jakie są proponowane to lepiej niech zwrócą ludziom ich składki emerytalne.

Jurij
piątek, 26 lutego 2021, 11:19

Tak, zostanie pominięte. Są zamknięci w swoim hermetycznym świecie, a bram strzeże zatrudniona ochrona. Jak by przyszło bronić ojczyzny to w pierwszej kolejności dali by nogę. Znieśli kontrakty, to czego jeszcze chcą?

Valdek
niedziela, 21 lutego 2021, 10:47

Kiedy w końcu zrównają służbę wojskową?, panowie Związkowcy, co z Wami?, przecież podzielono nas na dwie kategoria służby Ojczyźnie, każdy szedł do armii, wbijał w kamasze a potem się okazało ze jedni odbyli lepsze drudzy gorsze wojsko, a często robili to samo kub nawet więcej, takie rzeczy tylko u nas, precedensy i absurdy

Żołnierz
środa, 24 lutego 2021, 22:23

Podział służby wojskowej na kategorie to kuriozum celowy podział 2003r datą wstecz, by ograbić większą część mundurowych z ich ciężko zapracowanych składek emerytalnych to wszystko wymaga wyjaśnienia inaczej będą pozwy zbiorowe ci ludzie już mają prawa emerytalne i domagają się sprawiedliwości uczciwego doliczenia albo zwrotu składek bez jakiegoś art15aa bo to absurd.

Jakub
niedziela, 21 lutego 2021, 10:44

Najgorsze jest to, ze nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzy ze za 20 lat będzie odbierał II emeryturę, sprawa pewnie będą się toczyć w Sądach, dlatego co z grupą 03-12?, jakie dacie gwarancje ze będzie 2-świadczenie?, dla przed 99 art.15, dla 99-03 art.15aa i zwrot kilku lat z cywila, co dla 03-12, art.15????

E6
niedziela, 21 lutego 2021, 21:58

To proszę uwierz bo ja właśnie odebrałem w lutym pierwszy raz drugą emeryturę - cywilną. Co prawda szybciej bo miałem w cywilu 15 lat w szczególnych ale mam. Dla mnie art. 15a jest dobrym i sprawiedliwym rozwiązaniem. Od tamtego roku jestem na mundurowej za 19 lat pracy + 2 lata mon. Nie rozumiem czemu za 20 lat coś ma się zmienić, czemu i o co sprawy mają się toczyć w sądach - jakieś bajki. Ludzi z roku na rok będzie coraz więcej, mój kolega za 3 lata odbierze cywilną i tez chce w ramach art. 15a. Jest zapisane w przepisach i koniec

Cyferki nie te
poniedziałek, 22 lutego 2021, 11:48

E6, coś się kolego emerycie z 15a w obliczeniach nie zgadza, II emka jest jak masz 65 lat, ty masz 36 lat pracy ogółem, wysługi (19+2+15) to co zacząłes pracę zarobkową w wieku 29 lat a teraz masz 65?, dobre, poza niegdyś przyjmowali do służby do 35 roku życia, nowa rwforma obowiązuje od 1999, tekst napisany na zlecenie, szkoda ze źle policzone, a na marginesie, II emka to utopia, fikcja, ZUS już jest niewydolny, więc nie wciskaj ludziom bajek

E6
poniedziałek, 22 lutego 2021, 22:37

Drogi kolego czytasz bez zrozumienia. Pisałem że dostałem emkę cywilną wcześniej - a wcześniej możesz dostać już od 60 roku życia jeżeli posiadasz minimalnie 25 lub więcej pracy cywilnej a jednocześnie masz z tego min. 15 w szczególnych. Mam jedno i drugie tylko że udowodnienie w ZUS szczególnych zajęło mi przeszło rok - ale mam. Cywila mam liczonego od 1 kl ZSZ. W kwestii lat - w Warszawie zatrudniali po 35 roku, na wstępniaku koledzy z całego kraju się dziwili ale tak było. W tamtych latach do pracy ściągano - dojeżdżali po 60 km z wiosek wokół Warszawy pociągiem bo miejscowi nie chcieli iść w mundur do 65 roku życia. Pracowałem jako cywil, zaproponowano mi abym założył mundur po 1999 roku bo lepsza pensja a i tak będę robił nadal to samo i się zgodziłem - składki i tak szły do ZUS. W 2003 roku dostałem prezent - art. 15a i mam.

Do E6
środa, 24 lutego 2021, 13:09

Druga emerytura jest po 65 roku życia, bez odstępstw, przyjmowali wszędzie do 35 roku życia, 175 cm, min.śreďnie wykszt., niekarany, obywatelstwo polskie, przymknąć mogli oko na wzrost, ale nie na lata życia, rozumiem ze masz 30 lat w cywilu, 21 lat służby, podlegasz pod 15a i masz 102 lata, dajmy spokój ...

E6
piątek, 26 lutego 2021, 22:55

Myślałem że forum jest po to by się dzielić informacjami opartymi na przepisach i faktach. Nie ma sensu odnosić się do wpisów nie mających odniesienia w przepisach i rzeczywistości

Kadrowiec
czwartek, 25 lutego 2021, 23:14

Nie jest zgodny z przepisami wpis powyżej - art. 184 FUS pozwala cywilom na emeryturę od 60 roku życia po spełnieniu określonych warunków - w tym min. 25 lat stażu a w tym min. 15 lat w szczególnych - E6 nie rozmijał się z przepisami, zachęcam do lektury. Poza tym cytowanie przepisu jednej służby w kontekście wszystkich mundurowych jest oderwane od rzeczywistości. W tamtym okresie mundurowi podlegali pod trzy ministerstwa które pisały dla nich przepisy i ustawy, podglądając siebie nawzajem ale przepisy się różnią. Wiek był pisany jako wymóg ale i preferowana cecha a to jest różnica. Prócz odmiennych przepisów odmienne są wypracowane schematy. To tak jakby pisać że wszyscy odchodzący na emeryturę mundurowi otrzymują 75% ostatniej pensji gdy w przepisach np. SW które nie podlega pod MSWiA jest dodatek który jest podnoszony na odejście co sprawia że odchodzący na pełną otrzymują emeryturę w wysokości prawie ostatnich pensji a nie ich 75%. Nie rozumiem po co pisze się bajki i na ich podstawie udowadnia się nie wiadomo co.

Muł i wodorosty
niedziela, 21 lutego 2021, 18:38

Artykuł 15aa jest dużo gorszy niż 15a. A miał być powrót do 15. Nieźle to sobie wymyślili.

Jaro
niedziela, 21 lutego 2021, 20:25

Też uważam ze 15a jest lepsze niż 15aa

To realny kapitał
niedziela, 21 lutego 2021, 00:27

Prawda jest taka ze likwidacja powinna objąć wszystkich podległych pod 15a, czyli 99-12, inaczej reforma i kolejne systemy nie będą miały końca, problem nigdy nie zniknie, ludzie będą szarpać się pod Sądach, jaki problem jest zwrócić uczciwie wypracowane składki?, przecież każdy ma ten kapitał odłożony na kontach ZUS/u, stąd nie rozumiem problemu, ze swoich Rząd nie daje, ta kasa już tam jest, ci ludzie już na to zarobili ciężką pracą, te składki są realnie odłożone.

Celnik
poniedziałek, 22 lutego 2021, 00:13

Tylko czemu ci którzy podpisali umowę z państwem na system emerytalny mundurowy w którym liczą się tylko składki mundurowe a składki cywilne odbierają zgodnie z zasadami cywilów mają odebrać składki przed cywilami z którymi je wypracowali - czym są lepsi od innych. Jeżeli ma być uczciwie to cywile też powinni od tego samego czasu odbierać jakiś dodatek do pensji od swoich składek.

Tweets InfoSecurity24