Reklama

Straż Pożarna

Będą nowe limity miejsc w Akademii Pożarniczej?

Autor. MSWiA/Twitter

Szykują się spore zmiany w Akademii Pożarniczej. W związku z utworzeniem nowego kierunku studiów „ratownictwo medyczne” oraz rozpoczęciu jednolitych studiów magisterskich „inżynieria bezpieczeństwa”, MSWiA chce zmienić limity miejsc. Według projektu rozporządzenia zmiany zostaną wprowadzone począwszy od roku akademickiego 2024/2025.

Reklama

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na kierunki studiów dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Reklama

W dokumencie przypomniano, że na początku lutego 2023 roku Minister Edukacji i Nauki wydał Szkole Głównej Służby Pożarniczej (obecnie Akademia Pożarnicza – red.) pozwolenie na utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku „ratownictwo medyczne”. „Jest to nowy kierunek studiów, który realizowany będzie przez uczelnię począwszy od roku akademickiego 2023/2024 w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych” – czytamy w projekcie.

Czytaj też

Jak wyjaśniono, w roku akademickim 2023/2024 na kierunek „ratownictwo medyczne” obowiązuje tzw. nabór otwarty, na który mogły aplikować osoby, które nie są czynnymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej. Według założeń, dopiero w następnym roku akademickim wprowadzone zostaną na tym kierunku studia dedykowane strażakom Państwowej Straży Pożarnej, w ramach których będą obowiązywały limity miejsc.

Reklama
YouTube cover video

Jak wskazano, dodatkowo od roku akademickiego 2023/2024 Akademia Pożarnicza rozpoczyna realizację jednolitych studiów magisterskich w ramach kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”. Kierunek ten przeznaczony jest dla strażaków w służbie kandydackiej.

Rozpoczęcie kształcenia na kierunku „ratownictwo medyczne" oraz zapewnienie jego kontynuacji w kolejnych latach,  jak również zmiana formy studiów realizowanych na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa", w znaczący sposób wpływa na dotychczasowe funkcjonowanie uczelni i wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, mających na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnię, pomimo czasowo występujących trudności związanych z ograniczoną liczebnością kadry dydaktycznej oraz warunkami lokalowymi
Uzasadnienie projektu rozporządzenia MSWiA

Według dokumentu, konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych „wiąże się z potrzebą ponownego określenia optymalnej liczby studentów na poszczególnych kierunkach i formach studiów, w tym limitów ujętych w projektowanym rozporządzeniu”. „Należy podkreślić, że obecnie obowiązujące limity przyjęć nie odpowiadają w pełni bieżącym potrzebom służby, co potwierdza między innymi malejąca liczba skierowań strażaków na zaoczne studia I stopnia dla strażaków w służbie stałej przez właściwych przełożonych” – wskazuje MSWiA.

Czytaj też

Z projektu wynika, że zmniejszony zostanie limit przyjęć na kierunku studiów „inżynieria bezpieczeństwa” dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej (redukcja liczby miejsc ze 105 do 90) i dla strażaków w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego (redukcja liczby miejsc ze 215 do 150). „Jednocześnie w związku z uruchomieniem nowego kierunku studiów ustala się limit miejsc na kierunku studiów „ratownictwo medyczne” dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej (30 miejsc) i dla strażaków w służbie stałej skierowanych na studia przez właściwego przełożonego (30 miejsc), które wcześniej w ogóle nie występowały” - tłumaczy MSWiA.

W uzasadnieniu projektu wskazano również, że studia dla strażaków w służbie kandydackiej realizowane były dotychczas wyłącznie na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa”, jako studia stacjonarne pierwszego stopnia (dla około 90-95 osób) oraz stacjonarne studia drugiego stopnia (dla około 10-15 osób). „Począwszy od 1 października 2023 r. nabór na studia stacjonarne na kierunku „inżynieria bezpieczeństwa” dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej będzie prowadzony wyłącznie na jednolite studia magisterskie. Proponowana zmiana powoduje, że nabór będzie prowadzony z uwzględnieniem 90 miejsc, a absolwenci po ukończeniu 10 semestrów otrzymają tytuł zawodowy magister inżynier pożarnictwa oraz pierwszy stopień oficerski w ramach służby w Państwowej Straży Pożarnej” – zaznacza resort spraw wewnętrznych i administracji.

Warto jednak podkreślić, że w tym przypadku obniżenie limitu miejsc spowoduje zmniejszenie ogólnej liczby studentów (strażaków w służbie kandydackiej) kształcących się na tym kierunku, ale tylko w okresie najbliższych 4 lat. W związku z rozpoczęciem realizacji tych studiów w formie jednolitych studiów magisterskich, począwszy od roku akademickiego 2027/2028 całkowita liczba strażaków w służbie kandydackiej kształcących się na tym kierunku studiów w Akademii Pożarniczej, będzie większa niż obecnie (obecnie liczba studentów na V roku nauki kształcących się na studiach II stopnia wynosi maksymalnie 15 osób, natomiast w 2027 r. wyniesie 90)
Uzasadnienie projektu rozporządzenia MSWiA

W dokumencie podkreślono też, że ”potrzeba zmniejszenia liczby miejsc w ramach tych studiów z liczby 215 do 150 jest konsekwencją malejącej liczby osób kierowanych na te studia do Akademii Pożarniczej przez ich właściwych przełożonych.

Czytaj też

Nowe limity mają obowiązywać począwszy od roku akademickiego 2024/2025.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze