Reklama

Straż Graniczna

Ekspresowy start nowej mundurowej uczelni

Autor. Straż Graniczna

Wiceminister Paweł Szefernaker zdradził parę informacji na temat planów resortu spraw wewnętrznych i administracji co do nowo tworzonej Wyższej Szkoły Straży Granicznej. Choć danych nadal nie jest wiele, to uwagę przyciąga przede wszystkim informacja dotycząca stopnia, który uzyskiwać będzie absolwent studiów pierwszego stopnia na WSSG.

Reklama

Zaledwie wczoraj, 23 marca resort spraw wewnętrznych i administracji zdradził, że zamierza utworzyć Wyższą Szkołę Straży Granicznej, a już dzisiaj na miejscu, w którym na "powstać" pojawił się odpowiedzialny za projekt wiceminister Paweł Szefernaker. Mowa oczywiście o Koszalinie, bo to właśnie tam, w miejsce działającego od 30 lat Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pojawić ma się nowa uczelnia. Wiceminister zdradził parę dodatkowych informacji na temat placówki, ale nadal nie ma ich za dużo. Więcej dowiemy się niewątpliwie, gdy projekt dotyczący jej utworzenia pojawi się na rządowych stronach, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych dni. Tak przynajmniej wynika z planów MSWiA.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Dokumentami dotyczącymi nowej placówki zająć ma się w ciągu kilku najbliższych dni Rada Ministrów, a jeszcze przed Wielkanocą trafić mają do one Sejmu. Już 1 października bowiem uczelnia ma - jak to ujął w Koszalinie Szefernaker - "rozpocząć funkcjonowanie administracyjne", a także ruszyć z naborem. Pierwsi studenci (ok. 40 osób) na uczelni pojawić mają się w lutym 2024 roku, wraz ze startem pierwszego kierunku, czyli bezpieczeństwa granicy państwowej. Jak podał komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko, nauka trwać będzie trzy lata i zakończy się uzyskaniem licencjatu i stopnia młodszego chorążego SG. Informacja ta, od momentu ogłoszenia decyzji o utworzeniu szkoły, przyciąga największą uwagę, ze względu na fakt, że stopien ten nie należy on do korpusu oficerów. Ale jak dokładnie widzi tę ścieżkę MSWiA, dowiemy się zapewne z oczekiwanego projektu i dokumentów z nim związanych. Co więcej, do wyboru przez każdego ze słuchaczy będą trzy specjalizacje, które odpowiadają głównym trzem pionom formacji – cudzoziemskiemu, operacyjno-śledczemu i granicznemu. Komendant COSSG wyraził nadzieję, że w przyszłości uczelnia uzyska zgodę na otwarcie studiów II stopnia na proponowanym kierunku bezpieczeństwo granicy państwowej. "Myślimy też o funkcjonariuszach, którzy służą w SG, otwierając dla nich platformę studiów niestacjonarnych. (....) Myślimy też o specjalizacji – logistyka" – podkreślił płk SG dr Boćko. Swoją ofertę WSSG kierować będzie również do studentów innych uczelni, ale ci za naukę będą musieli już zapłacić.

Obecnie COSSG w Koszalinie oferuje ok. 120 krótkich kursów specjalistycznych i doskonalących. Ta oferta pozostanie aktualna także po przekształceniu ośrodka w WSSG. "Wykorzystany zostanie każdy element funkcjonującego systemu, by go unowocześnić, poszerzyć" – zapewnił płk SG dr Piotr Boćko.

Czytaj też

Co ciekawe, absolwenci szkół ponadpodstawowych, funkcjonariusze, którzy będą chcieli studiować w WSSG, muszą pierwszy proces rekrutacji przejść w oddziałach SG. Uczelnia zapewni zakwaterowanie i wyżywienie.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, który będzie przekształcony w WSSG, został utworzony 19 marca 1992 roku. Jest jedną z trzech szkół Straży Granicznej. Kształci funkcjonariuszy na wszystkich poziomach szkolenia. W trakcie 30 lat istnienia, jak podała SG, wyszkolił ponad 127 tysięcy osób, w tym 27 383 absolwentów szkoleń kwalifikowanych (2 500 oficerów) oraz blisko 100 tysięcy absolwentów przedsięwzięć w ramach centralnego doskonalenia zawodowego, tj. kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych. Obecnie baza dydaktyczna w koszalińskim ośrodku to ponad 40 sal dydaktycznych, ale też inne obiekty, jak pływalnia, symulatory dachowania, okrętu patrolowego oraz nowoczesna strzelnica. Wraz z rozwojem projektu, niezbędne będzie jednak rozbudowanie bazy logistycznej na potrzeby studentów. Na razie jednak, ma ona wystarczyć do uruchomienia nowej szkoły. W razie potrzeby, wsparcia w działaniu udzielić ma w pierwszych latach funkcjonowania Politechnika Koszalińska. Część środków na nową jednostkę akademicką pochodzić będzie z resortu edukacji i nauki, a część z budżetu formacji. W pierwszych latach będą one głównie wydawane na utrzymanie kadry. Później Straż Graniczna ma pozyskiwać środki finansowe na inwestycje.

Resort spraw wewnętrznych i administracji sprawuje już nadzór nad dwoma mundurowymi szkołami wyższymi, tj. Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Przypomnijmy, że obie mają stać się niedługo akademiami. Projektem dotyczącym tych modyfikacji Rada Ministrów także zająć ma się na najbliższym posiedzeniu (choć takie zapowiedzi słyszeliśmy już w sierpniu 2022 roku), czyli na tym samym, na którym rozmawiać ma o WSSG.

Czytaj też

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama