Reklama

Służba Więzienna

Podwyżki dla funkcjonariuszy SW na "ostatniej prostej"

Fot. Facebook Służb Więzienna
Fot. Facebook Służb Więzienna

Wielkimi krokami zbliża się dzień, na który czekają funkcjonariusze Służby Więziennej. Światło dzienne ujrzały projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, dzięki którym możliwa będzie - w niedługim czasie - wypłata obiecanych podwyżek dla funkcjonariuszy SW.

We wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały dwa projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. Jedno z nich dotyczy „dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej”, natomiast drugie „uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

Reklama

„Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest osiągnięcie wzrostu dodatku za stopień służbowy. Zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia nastąpi wzrost dodatku dla każdego stopnia służbowego w równej kwocie 200 zł” – czytamy w uzasadnieniu pierwszego z projektów.

Z kolei celem drugiego projektu dotyczącego uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest „osiągnięcie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej”. „W projekcie zmieniono mnożniki przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy stanowiące uposażenie zasadnicze w grupach zaszeregowania od 1 do 41. Zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia, indywidualne mnożniki kwoty bazowej spowodują wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłyną na wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, którego wysokość uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby” – wskazuje resort w uzasadnieniu.

Czytaj też

Jak zaznaczono w obu projektach rozporządzeń MS, „realizacja podwyżki uposażeń funkcjonariuszy nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w podpisanym porozumieniu z dnia 29 lutego 2024 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajową Sekcją Służby Więziennej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność«” – czytamy.

Według porozumienia, uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrośnie o 20 procent w każdej grupie zaszeregowania oraz niezależnie od waloryzacji uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy wzrośnie o 210 zł w grupach zaszeregowania 2–41 oraz o 100 zł w 1. grupie zaszeregowania. Nastąpi również obligatoryjny wzrostu dodatku z tytułu wysługi lat w związku z podwyższeniem uposażenia zasadniczego, a także dodatek za stopień wzrośnie w równej kwocie 200 złotych. „Zakłada się, że projektowane regulacje będą miały zastosowanie do uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2024 roku” – czytamy w projektach rozporządzeń.

Reklama

Oba projekty dotyczące podwyżek dla funkcjonariuszy Służby Więziennej zostały skierowane w poniedziałek do konsultacji publicznych. Jak czytamy, oba związki zawodowe działające w Służbie Więziennej zostały poproszone o przekazanie swojego stanowiska dotyczącego projektu w terminie 10 dni od dnia udostępnienia projektu.

Na wypłatę obiecanych podwyżek przygotowana jest już formacja, o czym InfoSecurity24.pl pisał w zeszłym tygodniu. „Informuję, że środki finansowe z przeznaczeniem na realizację wypłat podwyżek uposażeń wraz z dodatkami o charakterze stałym dla funkcjonariuszy zostały już zabezpieczone w planach finansowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Jednocześnie informuję, że po wejściu w życie przepisów prawa umożliwiających wypłatę zwaloryzowanych uposażeń nastąpi również wypłata wyrównania uposażeń należnych od 1 stycznia 2024 roku. Przedmiotowa wypłata należnego wyrównania zostanie zrealizowana bez zbędnej zwłoki w kwietniu 2024 roku” – zapewnił dyrektor generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka w piśmie do dyrektorów okręgowych i komendantów ośrodków szkolenia.

Czytaj też

Przypomnijmy, tegoroczne 20 proc. podwyżki dla mundurowych podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji już nic nie blokuje, o czym redakcja pisała jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Odpowiednie rozporządzenia dotyczące Policji, PSP, SOP i SG zostały wtedy opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszły w życie.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze