Reklama

Policja

Policja dostanie dodatkowe miliony

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Lubuska Policja

Do policyjnego budżetu trafić mają dodatkowe pieniądze. Chodzi dokładnie o 16 mln 266 tys. zł, z których większość ma być przeznaczona - jeszcze w tym roku - na zakupy i inwestycje. Środki pochodzą z dokonanej przez Agencję Mienia Wojskowego sprzedaży wycofanego z eksploatacji policyjnego sprzętu. Wniosek o zmiany w planie finansowym Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, złożony przez MSWiA, pozytywnie zaopiniowała w czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

"Usprawni to funkcjonowanie policji i pozytywnie wpłynie na realizację przez nią zadań" - uzasadniał w czwartek na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych wicedyrektor departamentu budżetu MSWiA Waldemar Nowak. Dodatkowe środki pochodzą - jak tłumaczył - z ponadplanowej wpłaty, która trafiła do funduszu w grudniu 2021 roku z Agencji Mienia Wojskowego. "Są to środki ze sprzedaży mienia policji, które zostało przekazane do Agencji Mienia Wojskowego celem upłynnienia" - tłumaczył Nowak.

MSWiA chce, by prawie 9 mln jeszcze w tym roku trafiło do policji na zakupy i zadania inwestycyjne. Zgodę wyraził już minister finansów, a teraz także sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.

Czytaj też

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. Środki, które zasilają fundusz pochodzą z wpłat Agencji Mienia Wojskowego, które uzyskiwane są z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra spraw wewnętrznych. Zgodnie z ustawą o Agencji Mienia Wojskowego, wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

Nowelizacja pod znakiem zapytania

Wiele wskazuje na to, że służby mundurowe w tym roku nie mogą liczyć na poważniejsze zasilenie swoich budżetów. Choć jeszcze kilka miesięcy temu ze strony resortu finansów płynęły dość jasne sygnały mówiące o tym, że rząd planuje nowelizację tegorocznego budżetu - co w poprzednich latach wiązało się także z dodatkowymi środkami dla służb - dziś wydaje się, że pomysł ten staje się coraz bardziej odległy.

Czytaj też

Nie jest tajemnicą, że szefowie formacji często z niecierpliwością wyczekiwali 4 "nowelizacyjnego" kwartału, widząc szansę na "podreperowanie" finansów swoich służb. Komendant główny policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk kilkukrotnie dość otwarcie mówił o tym, że jego zdaniem policyjny budżet jest od lat niedoszacowany. Część funkcjonariuszy twierdzi nawet, że gdyby nie kolejne programy modernizacyjne, rozwój służb nie tylko straciłby dynamikę, ale mógłby się zatrzymać. Czy służby poradzą sobie zatem, jeśli do ich budżetów (w związku z brakiem nowelizacji) nie trafią dodatkowe środki? Raczej tak, tym bardziej, że do rozdysponowania mają pieniądze pochodzące z uruchomionej w styczniu tego roku kolejnej edycji programu modernizacji, a także dodatkowe środki jak choćby te z Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy komendant wolałby, żeby pieniądze jakie ma do dyspozycji były integralną częścią budżetu, a nie pojawiały się jako "ekstra środki". I choć bez wątpienia cieszą one każdego obdarowanego dysponenta, brak możliwości przewidzenia ich wysokości i momentu, kiedy będzie można je spożytkować, w znaczący sposób utrudnia planowanie wydatków.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl

Komentarze

    Najnowsze