Reklama

Służby Mundurowe

Jaka waloryzacja uposażeń w 2025 roku? Jest pierwsza propozycja

Autor. Pixabay

Choć dopiero co, rząd domknął kwestie wypłaty w służbach mundurowych tegorocznej waloryzacji uposażeń, to rozpędu nabierają już prace nad ustawą budżetową na rok 2025. Oczekiwania dotyczące poziomu przyszłorocznych podwyżek wyraziła już strona społeczna i jeśli rząd zdecydowałby się na jej akceptację, mundurowi mogliby otrzymać uposażenia wyższe o nie mniej niż 15 proc. 

Sprawa wysokości corocznej waloryzacji w sferze budżetowej, a więc także w służbach mundurowych, budzi jak zwykle niemałe emocje. Nie inaczej będzie zapewne, kiedy światło dzienne ujrzy projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Jak na razie trwają prace nad jej kształtem. Pojawiają się też już pierwsze propozycje dotyczące wysokości przyszłorocznej waloryzacji wynagrodzeń.

Reklama

Jak czytamy w dokumencie datowanym na 17 maja, w myśl przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ przedłożyły „wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”. Centrale związkowe, w piśmie do ministra finansów, oczekują m.in. że przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń w budżetówce, wyniesie nie mniej niż 15 proc.

Czytaj też

Warto przypomnieć, że w tym roku mundurowi otrzymali 20 proc. podwyżki, choć pierwotnie – w pierwszym projekcie ustawy budżetowej – założenia mówiły o niespełna 14 proc. Po wyborach, nowo powołany rząd postanowił jednak te plany zmienić i podnieść wskaźnik o 7,7 proc. Wtedy też podjęto decyzję o tym, że podwyżki obowiązywać będą z mocą od stycznia, a nie od marca jak było to rok wcześniej.

Rząd przewiduje

Według scenariusza, prezentowanego w ramach przyjętego pod koniec kwietnia „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027”, w 2024 r. inflacja konsumencka wynieść ma 5,2 proc., a w 2025 r. 4,1 proc. Czy właśnie taki wskaźnik zapisany zostanie w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok dowiemy się dopiero za jakiś czas, ale już dziś na potencjalną zmienność prognoz zwracają uwagę związkowcy. Jak czytamy, „strona pracowników zastrzega sobie prawo do korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników”. 

Pytanie, jakie dziś stawia sobie zapewne wielu, dotyczy jednak tego, czy waloryzacja – podobnie jak bywało to w przeszłości – nie zostanie przesunięta i zrekompensowana specjalnym mechanizmem wyrównującym. Wydaje się, że powrót do obowiązywania podwyżek od stycznia został przez środowisko mundurowe przyjęty na tyle pozytywnie, że jakakolwiek zmiana w tej kwestii nie wpłynęłaby na poprawę relacji na linii funkcjonariusze-rząd.

Czytaj też

Prace nad przyszłorocznym budżetem są dopiero na początku drogi i jeszcze wiele czasu upłynie nim poznamy konkretne założenia, i to nie tylko te dotyczące poziomu waloryzacji uposażeń oraz emerytur i rent, ale też te dotyczące środków, jakie rząd przeznaczany na funkcjonowanie służb mundurowych i specjalnych. Resort finansów ma dziś więc pełne ręce roboty, bo nie ma co ukrywać, że w każdej z formacji wyższe finansowanie przyjęte zostałoby z więcej niż daleko idącym optymizmem.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze