Reklama

Służby Mundurowe

"1000 plus" na start w Policji. Co z resztą funkcjonariuszy?

Autor. Akademia Policji w Szczytnie

Światło dzienne ujrzał projekt rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakłada podwyższenie mnożnika kwoty bazowej w pierwszej grupie zaszeregowania w Policji, co wpłynąć ma na wzrost uposażenia zasadniczego o 1 010 zł. Do projektu odnieśli się już związkowcy, którzy ocenili, że „propozycja zawarta w projekcie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu”. Dodatkowo postulują oni o podniesienie uposażeń wszystkim funkcjonariuszom.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MSWiA „w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego”. „Proponowana zmiana w rozporządzeniu, ma na celu wdrożenie odpowiedniego rozwiązania finansowego, które zachęcać będzie do służby w Policji” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Jak wskazuje projektodawca, zmiana polega na podwyższeniu mnożnika kwoty bazowej w pierwszej grupie zaszeregowania, co wpłynąć ma na wzrost uposażenia zasadniczego o 1 010 zł. „Podwyższenie uposażenia zasadniczego policjanta zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6 000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego” – wskazuje w uzasadnieniu resort spraw wewnętrznych i administracji.

Regulacja ta będzie miała wpływ na zwiększenie obsady etatowej w służbie Policji, co z kolei przełoży się na skuteczniejszą realizację zadań ustawowych nałożonych na formację. Niestabilna pod względem bezpieczeństwa sytuacja międzynarodowa determinuje konieczność skupienia uwagi na służbach powołanych do ochrony życia i zdrowia obywateli. Dla osiągnięcia oczekiwanej efektywności i skuteczności działania służb niezbędne jest, aby posiadały one odpowiednie kadry, które są najważniejszą częścią każdej organizacji. W ogólnie pojętym interesie nie tylko służby, ale i całego Państwa, leży opracowanie odpowiedniej strategii wynagradzania funkcjonariuszy.
Fragment projektu rozporządzenia MSWiA.

Do projektu odnieśli się związkowcy z NSZZ Policjantów oraz przewodniczący mundurowych związków NSZZ „Solidarność”. „Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia MSWiA, (…) w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów opiniuję projekt pozytywnie pod warunkiem uzyskania jednoznacznego zapewnienia, że wzrost uposażenia w pierwszej grupie zaszeregowania pociągnie za sobą wzrost uposażeń na pozostałych siedemnastu grupach zaszeregowania, a uzgodnienia legislacyjne w tej sprawie podjęte zostaną jeszcze w tym miesiącu” – podkreślił w piśmie do szefa MSWiA przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Czytaj też

„W obliczu największego kryzysu kadrowego w historii polskiej Policji, decyzję o „podniesieniu atrakcyjności służby” poprzez wzrost uposażeń policjantów należy uznać za posunięcie ze wszech miar słuszne. Niemniej jednak decyzja ta musi być bezwzględnie konsekwentna, czyli obejmować wszystkie grupy zaszeregowania i wszystkie przypisane do tych grup stanowiska służbowe” – zaznaczył Jankowski.

Jak dodał, rozwiązaniem jest „albo konsekwentne podniesienie mnożników kwoty bazowej na wszystkich grupach zaszeregowania, albo niezwłoczne wprowadzenie motywacyjnego systemu wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, który w połączeniu z opiniowanym rozwiązaniem dałby rzeczywistą szansę na rozprawienie się z wakatami”. „Mając pewność, że propozycja zawarta w projekcie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu, zwracam się z prośbą o przystąpienie do pilnych uzgodnień nt. rozwiązań o charakterze kompleksowym” – wskazał przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

Czytaj też

Z kolei przewodniczący NSZZ „Solidarność” Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej we wspólnym piśmie krytycznie ocenili ten projekt. „NSZZ »Solidarność« stoi na stanowisku, że tego typu rozwiązania powinny dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy, niezależnie od grupy zaszeregowania, w każdej ze służb mundurowych. Tylko takie działanie zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa” – czytamy we wspólnym piśmie.

„W związku z powyższym oczekujemy i wzywamy stronę rządową, do podjęcia dialogu w celu wypracowania systemowych rozwiązań zmierzających do zrównania uposażeń funkcjonariuszy z poborami żołnierzy zawodowych, jak również wysokości świadczeń o charakterze socjalnym” – dodali przewodniczący związków zawodowych NSZZ „Solidarność”.

Z informacji jakie do tej pory przekazywało MSWiA wynikało, że rozwiązania mają na celu zrówanie pierwszego uposażenia jakie otrzymują mundurowi z służb MSWiA z tym, co wypłacane jest żołnierzom rozpoczynającym służbę. By podwyżka dotyczyła wszystkich funkcjonariuszy, minsterstwo musiałoby znacznie głębiej sięgnąć do kieszeni. Czy tak się stanie, przekonamy się niebawem.

Warto też dodać, że procedowane są obecnie również projekty dotyczące wprowdzenia - w Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa i Straży Granicznej - rozwiązań podobnych do tych proponowanych w Policji. W SG mowa jest o podwyżeniu mnożnika w grupie, podobnie jak w Policji, w SOP i PSP natomiast MSWiA zamierza wprowdzić też nowy dodatek do uposażenia. Zmiany mają na celu podwyższenie pierwszego uposażenia do kwoty ok. 6 tys. złotych.

Nowe regulacje mają wejść życie z mocą od 1 maja 2024 roku.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Templar

    Zgadzam się z Jankowskim, że wzrost musi nastąpić równo na innych grupach, ponieważ tam też jest dysproporcja w wysokości ok. tysiąca złotych względem MON. Dołożenie tylko kursantom będzie kolejnym rozwiązaniem populistycznym, tworzącym nową patologię i zaburzającą system uposażeń.

Reklama

Najnowsze