Reklama

Legislacja

Prostsze odwołania w postępowaniu o pozwolenie na broń

Autor. Komenda Stołeczna Policji

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie resortu zdrowia, które uprości procedurę odwoławczą od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń. Nowe regulacje wejdą w życie w drugiej połowie czerwca.

O tym, że Ministerstwo Zdrowia, w porozumieniu z resortem spraw wewnętrznych i administracji chce uprościć procedurę odwoławczą od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które są wydawane w toku postępowania o wydanie pozwolenia na broń, InfoSecurity24.pl informował na początku kwietnia.

Reklama

Według nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 19 czerwca 2024 roku, odwołanie od orzeczeń lekarza i psychologa będzie mogło być wniesione do dowolnego, wybranego przez odwołującego się, lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

W rozporządzeniu podkreślono również, że lekarz i psycholog, za pośrednictwem którego zostało wniesione odwołanie, mają trzy dni na przekazanie odwołania wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza lub psychologa.

Czytaj też

Dotychczas odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosiło się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi były m.in. wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku, gdy odwołanie dotyczyło orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.

Kolejnymi podmiotami odwoławczymi były jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra spraw wewnętrznych oraz podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez ministra obrony narodowej.

Czytaj też

Rozporządzenie, które niedługo wejdzie w życie wynika „z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dotyczącego zmiany ustawy o broni i amunicji w zakresie art. 15h tej ustaw”.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze