Reklama

Za Granicą

Największa liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE od 2016 roku. Frontex podsumował zeszły rok

Fot. Facebook Frontex
Fot. Facebook Frontex

Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej podsumowała liczbę nielegalnych przekroczeń granicy UE w zeszłym roku. Ze wstępnych szacunków wynika, że było ich około 380 tysięcy. Porównując z 2022 rokiem jest to wzrost o 17 procent. Co więcej, jest to największa liczba nielegalnych przekroczeń od 2016 roku.

Reklama

Według opublikowanych przez Frontex, najbardziej aktywnym szlakiem migracyjnym do Unii Europejskiej była w zeszłym roku środkowa część Morza Śródziemnego. W tym regionie doszło do dwóch na pięć wszystkich nielegalnych przekroczeń (co stanowi 41 procent). Na drugim miejscu uplasował się nielegalny szlak przez Bałkany Zachodnie (26 proc. ogółu), a na ostatnim miejscu podium - wschodnia część Morza Śródziemnego (16 proc.).

Reklama

W zeszłym roku, najwięcej nielegalnych przekroczeń zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dokonali Syryjczycy - ponad 100 tysięcy. Oprócz nich, wśród wszystkich narodowości, które nielegalnie przekraczały granicę UE znaleźli się Gwinejczycy oraz Afgańczycy. Według Frontexu to trzy najczęstsze narodowości, które odpowiadały za ponad jedną trzecią wszystkich wykrytych przypadków. Z danych Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej wynika także, że w ubiegłym roku kobiety stanowiły 10 procent całkowitej liczby wszystkich nielegalnych przekroczeń granicy. Kolejne 10 procent to dzieci.

Czytaj też

„Zaprezentowane liczby pokazują zmieniające się wyzwania, przed którymi stoimy, zarządzając granicami zewnętrznymi UE. Nadal angażujemy się w zapewnienie bezpieczeństwa i integralności granic UE. Równie istotne jest zajęcie się humanitarnymi aspektami migracji. Liczby te reprezentują nie tylko statystyki, ale także prawdziwych ludzi” – powiedział Hans Leijtens, dyrektor wykonawczy Frontexu.

Reklama

Frontexu zauważa, że m.in. na szlaku środkowośródziemnomorskim liczba nielegalnych przekroczeń granicy wzrosła o 50 procent w porównaniu z 2022 rokiem. Zauważony został również wzrost liczby migrantów z Afryki, zwłaszcza z Afryki Zachodniej, którzy stanowili prawie połowę (47 proc.) wszystkich wykrytych migrantów. Wzrosła także, o 28 procent liczba małoletnich bez opieki, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę.

Czytaj też

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zatrudnia obecnie 2,5 tysiąca funkcjonariuszy straży granicznej UE i innego personelu biorącego udział we wspólnych operacjach na granicach Europy. Do zadań Frontexu należy m.in. wsparcie państw członkowskich UE i w zarządzaniu przepływami migracyjnymi oraz zapobieganie przestępczości transgranicznej, takiej jak przemyt migrantów lub handel ludźmi.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze