Reklama

Służby Specjalne

Służby specjalne z warszawskim dodatkiem do uposażenia

Agencja Wywiadu
Autor. Agencja Wywiadu

Kolejna służba dołącza do formacji, które obejmować będzie dodatek stołeczny. Tym razem na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt dotyczący Agencji Wywiadu. Władze wykonują więc kolejny finansowy krok ku temu, by zachęcić kandydatów do pełnienia w niej służby oraz zniechęcić funkcjonariuszy do odchodzenia z niej. Problem w tym, że polska służba wywiadowcza może nie mieć środków na to, by finansować ich pracę operacyjną…

Reklama

Także funkcjonariusze Agencji Wywiadu skorzystają z zapowiadanych zmian w dodatkach do pensji. Trafi ona bowiem na listę służb, które obejmować ma dodatek stołeczny. Będzie to 31,50 proc. kwoty bazowej więcej do uposażenia dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na terenie Warszawy. Jak ocenia poseł Adam Szłapka, członek sejmowej komisji służb specjalnych, dla Rzeczpospolitej, biorąc pod uwagę charakter działań tej służby, to podejrzewa on, że mowa o mundurowych, którzy "obrabiają w centrali to, co spływa od agentów pracujących poza granicami", a więc np. programistów czy analityków. W dokumentach mowa również o dodatku terenowym, który wynosić ma 6 proc. kwoty bazowej. Przeznaczony ma być on dla funkcjonariuszy wykonujących, poza miejscem pełnienia służby, czynności operacyjno-rozpoznawcze w ramach podróży służbowej (ale nie tym oddelegowanym do wykonywania zadań poza Agencją). Z czym głównie kojarzone jest oczywiście działanie tej służby, która zadania wykonuje przede wszystkim za granicą. Wszystko wyglądać ma więc mniej więcej tak samo, jak w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która także ma odnotować zmiany w dodatkach do uposażenia.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Twórcy projektu zmian w dodatkach do uposażeń funkcjonariuszy Agencji Wywiadu pokusili się o przygotowanie dłuższego, niż w przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uzasadnienia swojej decyzji. Dowiadujemy się więc, że modyfikacje mają zapewnić "optymalne warunki pełnienia służby" i mogą pozytywnie wpłynąć na "zwiększenie zaangażowania funkcjonariuszy (...) w wykonywanie powierzonych im zadań służbowych, jak również ograniczyć zwalnianie się ze służby w tej Agencji przez wyszkolonych i doświadczonych funkcjonariuszy (...)". Ma to także dodatkowo zachęcać do podejmowania w niej służby. Co więcej, za niezbędne uznano "stworzenie instrumentów prawnych i finansowych motywujących mundurowych posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe, do jeszcze większego zaangażowania w realizowane powierzonych im zadań służbowych". W uzasadnieniu podkreśla się dodatkowo, jak ważne jest posiadanie wykwalifikowanych i doświadczonych funkcjonariuszy w obliczu sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska.

(...) za konieczne należy uznać wdrożenie takich mechanizmów organizacyjnych, technicznych i finansowych, które zapewnią Agencji Wywiadu możliwość jak najefektywniejszego funkcjonowania, a tym samym realizacji powierzonych jej zadań. Jednym z takich instrumentów zapewniających optymalizację warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy jest właśnie przyznanie funkcjonariuszom Agencji Wywiadu przedmiotowych dodatków do uposażenia.
fragment uzasadnienia projektu zmian w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Jeśli chodzi o niewojskowe służby specjalne, to do hat tricka brakuje jeszcze zmian w przepisach dotyczących dodatków w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ale ich publikacji można się bez wątpienia niedługo spodziewać. Szczególnie, że projektów modyfikacji w dodatkach doczekały się już też prawie wszystkie formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Policji (tu doszło do rozszerzenia dodatku stołecznego i podwyższenia dodatku terenowego), Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Brakuje więc jeszcze Państwowej Straży Pożarnej oraz podległych resortowi sprawiedliwości Służby Więziennej i resortowi finansów Służby Celno-Skarbowej. Niezależnie od tego, kiedy dokumenty zostaną opublikowane, to od marca br. każdy mundurowy stale pełniący służbę na obszarze Warszawy otrzymywać będzie dodatek stołeczny, o którego przyznanie batalia trwała już od paru lat - choć głównie prowadzona była przez związki zawodowe związane ze Strażą Graniczną.

Czytaj też

Nie są to jednak jedyne zmiany w dodatkach, które odnotować ma Agencja Wywiadu, a które mają m.in. zachęcić osoby o wysokich kwalifikacjach do podejmowania w niej służby. Mowa dokładnie o podwyższeniu, od 1 stycznia 2023 roku, stawek dodatku za posiadany stopień służbowy. Będzie to pierwsza modyfikacja tych kwot od... 2009 roku. Przyjrzano się również kręgowi beneficjentów dodatku kontrolerskiego i rozszerzono go.

Najnowsze zmiany, zarówno ta dotycząca dodatku stołecznego, jak i ta dotycząca dodatku terenowego, obowiązywać mają od marca br. I będą wymagały oczywiście zwiększenia budżetu Agencji. Oprócz tego, fundusz nagród rocznych ma zostać zasilony dodatkowymi 650 tys. złotych. Dodatek stołeczny będzie również wliczany do podstawy wymiaru emerytury, a także będzie uwzględniany przy obliczaniu podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej oraz wysokości należności przysługujących z tytułu zwolnienia ze służby. Trudno jednak, by Agencja Wywiadu pokryła dodatkowe wydatki z przydzielonego jej budżetu, gdy od dłuższego czasu słyszymy, że brakuje jej środków na... prowadzenie działań operacyjnych. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, w Senacie usłyszeliśmy, że Agencja Wywiadu potrzebuje min. 90 mln złotych więcej, niż zakłada jej tegoroczny budżet, i to głównie właśnie na pracę operacyjną, która - nie ma co ukrywać - jest dla jej skuteczności kluczowa. Pieniędzy brakować ma również na prace modernizacyjne, jak i na remonty - te odkładane mają być w czasie. Pieniądze, jakie rząd zaplanował dla służby na ten rok, pozwalać mają jedynie na realizacje obligatoryjnych zobowiązań. Wyliczeniem tym podzieliła się z senatorami płk Justyna Rubaszewska, dyrektor Biura Finansowo-Administracyjnego AW.

Czytaj też

Czynnik ludzki jest niewątpliwie dla działania Agencji Wywiadu kluczowy i stąd m.in. modyfikacje w dodatkach do uposażenia. Odpowiednie wynagradzanie ludzi to jednak tylko jedna strona medalu. Na niewiele bowiem zda się - biorąc pod uwagę charakter działania Agencji Wywiadu - agent z najwyższej półki, jeśli służba nie będzie miała środków, by skorzystać z jego umiejętności.

Reklama

Komentarze

    Reklama