Reklama

Agencja Wywiadu

Wyższe dodatki w polskim wywiadzie

fot. Agencja Wywiadu/ YouTube
Autor. Agencja Wywiadu/YouTube

Funkcjonariuszy Agencji Wywiadu czekają zmiany w dodatkach do uposażenia. Mowa dokładnie o podwyższeniu, od 1 stycznia 2023 roku, stawek dodatku za posiadany stopień służbowy. Będzie to pierwsza modyfikacja tych kwot od… 2009 roku.

Reklama

Jak argumentują decyzję polskie władze, "w Agencji Wywiadu dodatki za posiadany stopień służbowy, w porównaniu do pozostałych służb, są znacząco niższe". Tak wynikać ma przynajmniej z przeprowadzonych przez nie analiz. Stawki porównywane są głównie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie - przykładowo - dodatek za stopień pułkownika wynosi 1700 złotych, a w "cywilnym" wywiadzie to 1050 złotych. W przypadku porucznika to odpowiednio 1450 złotych i 880 złotych, a chorążego - 1050 złotych i 710 złotych. W uzasadnieniu powołano się również na różnice w wysokości dodatku za stopień służbowy, które "pomiędzy poszczególnymi stopniami wahają się od 10 zł (np. w przypadku awansu ze stopnia plutonowego na stopień starszego plutonowego oraz ze stopnia młodszego chorążego sztabowego na stopień chorążego sztabowego), 30 zł (np. w przypadku awansu ze stopnia majora na podpułkownika) do 100 zł (w przypadku awansu ze stopnia pułkownika na stopień generała brygady)". W związku z tym, uznano że Agencja Wywiadu zasługuje na wprowadzenie pewnych modyfikacji.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Wzrost stawek dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu przewidziano we wszystkich korpusach obowiązujących w tej służbie. W przypadku podoficerów, podwyżka wahać będzie się od 140 złotych za stopień kaprala do 260 złotych za stopień starszego sierżanta sztabowego. Korpus chorążych odnotować ma wzrost od 300 złotych za młodszego chorążego do 470 zł za starszego chorążego sztabowego (średni wzrost wysokości dodatku pomiędzy stopniami wyniesie 387 złotych). Oficerowie odnotują natomiast zwiększenie stawki od 550 złotych za podporucznika do 650 złotych za pułkownika (średni wzrost dodatku za stopień pomiędzy stopniami w tym korpusie wynosi 603 złotych). Generał brygady otrzyma 650 złotych więcej (z kwoty 1150 zł do kwoty 1800 zł), a kapral 140 złotych więcej (z kwoty 510 złotych do kwoty 650 złotych). "Przeciętny wzrost wysokości dodatku za posiadany stopień służbowy funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wyniósłby zatem 368 zł, tj. z kwoty 730 zł do kwoty 1 098 zł miesięcznie" - czytamy w dokumentach udostępnionych na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

To pierwsza zmiana w tych stawkach od... 2009 roku (poprzedniej modyfikacji dokonano w 2002 roku). Jej celem, jak podkreślono, jest "zwiększenie prestiżu związanego z mianowaniem funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie służbowe" oraz zachęcenie osób o wysokich kwalifikacjach do podejmowania służby. Nie pierwszy raz jednak czytamy o tej sprawie na stronie RCL, bowiem nie jest to pierwsze podejście do modyfikacji tych samych przepisów. O próbie takiej informowaliśmy na początku 2020 roku, aczkolwiek wtedy nie zakończyła się ona sukcesem .

Propozycja nowych stawek za posiadany stopień służbowy w Agencji Wywiadu.
Propozycja nowych stawek za posiadany stopień służbowy w Agencji Wywiadu.
Autor. projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Nie są to jednak jedyne modyfikacje, które odnotować mamy w finansach Agencji Wywiadu. Przyjrzano się, jak czytamy, również kręgowi beneficjentów dodatku kontrolerskiego. W ABW ma on być zdecydowanie szerszy niż w AW, gdzie nie obejmuje on m.in. funkcjonariuszy kierujących jednostką organizacyjną właściwą w sprawach kontroli wewnętrznej, a także jednostką organizacyjną właściwą w sprawach ochrony informacji niejawnych, w których pełnią służbę funkcjonariusze wykonujący odpowiednio kontrole wewnętrzne, a także kontrole w zakresie ochrony informacji niejawnych. W efekcie, po zmianie przepisów, dodatek kontrolerski będzie przysługiwał także tej grupie. Co więcej, będzie on obligatoryjnie przyznawany wszystkim funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Agencji Wywiadu właściwych w sprawach kontroli wewnętrznej oraz w sprawach ochrony informacji niejawnych i wykonujących określone zadania kontrolne, kierującym tymi jednostkami organizacyjnymi, a także uprawnionym do wykonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów i wykonującym te kontrole.

Zgodnie z dokumentami, zmiany w dodatkach pokryte zostaną ze środków przyznanych Agencji Wywiadu z tytułu wzrostu kwoty bazowej o 7,8 proc. w ramach wstępnej kwoty limitu wydatków na rok 2023. Skutkiem nowelizacji, przechodzącym na lata następne, będzie zwiększenie funduszu nagród rocznych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu o 620 tys. złotych.

Czytaj też

Rozporządzenie wejść ma w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że "nowy" dodatek za posiadany stopień służbowy będzie przysługiwał funkcjonariuszom Agencji Wywiadu od 1 stycznia 2023 r., natomiast zmienione zasady przyznawania dodatku kontrolerskiego wejdą w życie w terminie określonym dla projektowanego rozporządzenia.

Reklama

Komentarze

    Reklama