Reklama

Służby Specjalne

Agencja Wywiadu kupuje samochody

Fot. Agencja Wywiadu
Fot. Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu zamierza kupić 20 nowych pojazdów. Mają to być zarówno samochody osobowe jak i dostawcze. Jak narazie nie wiadomo ile kosztować będzie, podzielony na części przetarg. Warto jednak zauważyć, że trwające postępowanie jest jednym z większych, dotyczących samochodów, jakie w ostanim czasie ogłosiła polska agencja wywiadowcza. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze otwartej, a jego celem jest wyłonienie dostawcy pojazdów osobowych i pojazdu dostawczego dla Agencji Wywiadu. Zamówienie podzielono na 20 części.

W skład części pierwszej wchodzi samochód osobowy grupy podstawowej, klasa D średnia (1 egzemplarz). Części od 2 do 8 obejmują samochody osobowe grupy podstawowej klasy C niższej średniej typu sedan w liczbie 7 egzemplarzy, natomiast części od 9 do 12 to samochody osobowe grupy podstawowej klasy C niższej średniej z nadwoziem typu kombi w liczbie 4 sztuk. Część 13 to samochód osobowy-furgonetka klasy H (lekki dostawczy, o długości nie mniejszej niż 4700 mm) - Agencja Wywiadu poszukuje jednego takiego pojazdu. Części 14 i 15 obejmują osobowe samochody terenowo-rekreacyjne klasy D, średnie (dwie sztuki). Części 16, 17 i 18 to samochody osobowe grupy minibus klasy I w liczbie trzech egzemplarzy. Część 19, natomiast, obejmuje jeden samochód średni dostawczy typu furgon. Ostatnia część, 20, to pojedynczy samochód osobowy, minivan klasy C.

W przypadku wszystkich części okres obowiązywania zamówienia wynosi 90 dni, a przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria: cenę oferty brutto (waga 60), koszt zużycia energii (waga 20) i emisję dwutlenku węgla (waga 20%).

Termin składania ofert upływa w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 10:30, oferent będzie związany ofertą przez dwa miesiące. 

Reklama

Komentarze

    Reklama