Reklama

Służby Specjalne

Ponad miliard złotych na służby specjalne w przyszłym roku. Obniżka budżetu ABW, AW i CBA na plusie

fot. ABW
fot. ABW

W 2019 roku łączna kwota, jaką rząd planuje przeznaczyć na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Wywiadu, to ponad miliard złotych. CBA i AW zanotują wzrost budżetów, a największa polska służba specjalna, czyli ABW, spadek o ponad 30 mln złotych. Budżet służb na 2019 rok jest wyższy od obecnego o ponad 50 mln złotych.

Jedyną cywilną służbą specjalną, której budżet spadnie, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2019 roku budżet ABW zmniejszy się o prawie 5 proc. Zdecydowaną większość, z ponad 602 mln złotych przewidzianych na 2019 rok, będą stanowiły wydatki bieżące (ponad 565 mln złotych, czyli o prawie 30 mln złotych mniej niż w roku 2018). Mimo to fundusz na wynagrodzenia, będący częścią wydatków bieżących, ma w 2019 roku wynieść przeszło 421 mln złotych, czyli o ponad 15 mln złotych więcej niż w tegorocznym budżecie Agencji.

Środki inwestycyjne (wydatki majątkowe) ABW wzrosną o ponad milion złotych i wyniosą, w 2019 roku, w sumie 19 mln złotych. Niemal dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, wzrośnie też kwota na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – z 743 tys. złotych do prawie 1,5 mln złotych.

Największe zwiększenie budżetu zanotuje Agencja Wywiadu. W 2019 roku dostanie ona prawie 264 mln złotych. To znaczący, bo ponad 28-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2018 (ponad 188,5 mln złotych). Kwota przewidziana na przyszły rok wynika m.in. ze wzrostu o prawie 25 proc. wydatków bieżących (w 2018 roku wynosiły one ponad 174 mln złotych, plan na 2019 zakłada prawie 233 mln złotych). W ramach wydatków bieżących o ponad 30 mln złotych wzrosną środki na wynagrodzenia (z 89,1 mln złotych do ponad 120 mln złotych). Podwyższone o prawie 17 mln złotych mają być też środki przewidziane na inwestycje. AW w 2019 roku będzie miała na ten cel do dyspozycji niemal 27 mln złotych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne, które jest najmłodszą służba specjalną w Polsce, w 2019 roku będzie dysponowało budżetem blisko 204 mln złotych, a więc o prawie 6,5 mln złotych wyższym niż w 2018 roku (ponad 197 mln złotych). O prawie 9 mln złotych wzrosną wydatki bieżące, z czego o prawie 4 proc. zwiększeniu ulegnie fundusz wynagrodzeń (z prawie 137 mln złotych w roku 2018, do ponad 143 mln złotych w roku 2019). W przyszłym roku, zgodnie z projektem budżetu, o niemal 2,7 mln złotych spadną wydatki inwestycyjne CBA.

Środki, jakie rząd planuje przeznaczyć na działalność służb specjalnych (ABW, CBA, AW) w Polsce, w 2019 r. wzrosną łącznie o ponad 50 mln złotych i wyniosą w sumie  blisko 1,07 mld złotych. W budżetowych wyliczeniach widać też, że sporą część podwyżki, stanowi wzrost pieniędzy na wynagrodzenia. Nawet w ABW, która jako jedyna będzie miała budżet mniejszy niż w roku bieżącym, fundusz wynagrodzeń wzrośnie o ponad 15 mln złotych. W AW i ABW wzrośnie też znacząco suma środków przeznaczonych na inwestycje (niewielki spadek tej części budżetu zanotuje jedynie CBA).

Jeśli chodzi o służby wojskowe, to jak zauważa Rafał Lesiecki z Defence24.pl, w projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej widać też, że drastycznie, bo o prawie 30 proc. spadnie budżet Służby Wywiadu Wojskowego – z 264 mln zł w 2018 r. do prawie 187 mln zł planowanych na 2019 r. Tutaj jednak wynika to obniżenia wydatków majątkowych (ze 112,5 mln do 23,4 mln zł), co być może wskazuje na zakończenie jakiejś lub jakich inwestycji. Wydatki bieżące SWW mają wzrosnąć o 12 mln zł, a świadczenia dla pracowników mają się nie zmienić.

Natomiast budżet Służby Kontrwywiadu Wojskowego ma wzrosnąć o ponad 10 proc., do prawie 262 mln zł. Tutaj, podobnie jak w przypadku cywilnych służb specjalnych, wzrosną przede wszystkim wydatki bieżące – ze 199 mln zł w 2018 r. do prawie 216 mln zł w planie na 2019 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w sumie wyniosą 7,4 mln zł, czyli o ponad 1,1 mln zł więcej niż w tym roku. Szykuje się też podwyżka środków na inwestycje – z niecałych 32,2 mln zł w roku bieżącym do ponad 38,5 mln zł w przyszłym.

W przypadku służb wojskowych jawne dane budżetowe nie zawierają danych o środkach przeznaczanych na wynagrodzenia.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Nihil Novi

    Z sasiedniego niusa: \"Tymczasem Agencja jest przede wszystkim jedyną służbą na poziomie rządowym odpowiedzialną za rozpoznawanie i neutralizację zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, w szczególności ze strony obcych służb specjalnych oraz aktorów niepaństwowych podejmujących działania wymierzone w żywotne interesy Polski.\" Ciekawe ktorej wrogiej sluzbie nasze ABW przeszkadzalo tak bardzo, ze teraz na nie przyszla kolej...

Reklama

Najnowsze