Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW wychodzi do ludzi [OPINIA]

Fot. ABW
Fot. ABW

Międzynarodowe Targi Policji i Porządku Publicznego POLSECURE, odbywające się po raz pierwszy w tym roku w Kielcach, przyniosły bardzo interesującą niespodziankę jeśli chodzi o państwowe służby, które wystawiły tam swoje stoiska. W trakcie targów, w sposób otwarty zaprezentowała się bowiem struktura należąca do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Reklama

Mowa dokładnie o Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT ABW), a więc strukturze, powiedzmy wprost, dość młodej stażem. Można ją jednak kojarzyć z kampanii 4U!, czyli próby zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych, prowadzonej z perspektywy największej polskiej służby specjalnej w sposób szeroko sięgający po narzędzia multimedialne. Dla przypomnienia można wskazać, że na YouTube właśnie dzięki wspomnianej kampanii można znaleźć zarówno dłuższy materiał szkoleniowy, jak i krótsze materiały multimedialne. Ich zadaniem było i jest docieranie do społeczeństwa przy pomocy nowych technologii, co dziś jest już niejako standardem w podobnych przypadkach jeśli chodzi o zachodnie służby specjalne oraz policyjne, odpowiedzialne za antyterroryzm.

Reklama

Czytaj też

Reklama

W przypadku samej kampanii 4U!, jej efekty można zobaczyć na dedykowanej stronie internetowej czy multimediach publikowanych na wspomnianym kanale na YouTube. Należy również dodać, że CPT ABW prowadzi szkolenia z zakresu problematyki prewencji terrorystycznej. Na InfoSecurity24.pl prezentowaliśmy oficjalne dane, dotyczące koordynowanych przez CPT procesów szkoleniowych realizowanych na bazie portalu e-learningowego. Tak czy inaczej, na stoisku w ramach targów POLSECURE można było zapoznać się także z bardziej konwencjonalnym przykładem aktywności CPT ABW, w postaci papierowego wydania podręcznika w zakresie prewencji terrorystycznej.

CPT ABW POLSECURE
Autor. InfoSecurity24.pl

Wspomniany materiał książkowy jest o tyle interesujący, że wpisuje się w pewien trend mówienia w prosty i przejrzysty sposób o kwestiach bezpieczeństwa. Warto więc lokować go chociażby w jednej linii z niedawną pracą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ( Poradnik na czas kryzysu i wojny ), które przygotowało kampanię dotyczącą przygotowania się i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Trzeba tylko liczyć, że takie materiały jak CPT ABW oraz RCB będą dziś szeroko dystrybuowane w przestrzeni szkół oraz uniwersytetów, stanowią bowiem interesujący materiał dla nauczycieli oraz uczniów i studentów. Zarówno jeśli mowa jest o dedykowanych przedmiotach i kierunkach akademickich, jak i w przypadku budowania swoistej ogólnej świadomości wyzwań w przypadku współczesnego bezpieczeństwa. Oczywiście nie zabrakło na stoisku również periodyków naukowych, które powstają za sprawą ABW. I tak, jak chociażby Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PBW) mają już sporą historię publikacji, ale też zaczynają dopiero konstytuować swoją pozycję w środowisku naukowo-eksperckim. Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego inauguruje chociażby nowy periodyk (półrocznik) "Terroryzm - studia, analizy, prewencja".

Czytaj też

Wracając do samego stoiska CPT ABW na POLSECURE, należy też odnotować, że wraz z prezentacją działań tej struktury Agencji w Kielcach pojawiły się ulotki zachęcające do służby w samej ABW. Mamy więc pewny kolejny krok w przypadku cywilnych służb specjalnych jeśli chodzi o prezentowanie działań i informowanie o możliwości zaciągania się. Kontrwywiady i wywiady muszą - co wydaje się oczywiste - już w inny, bardziej nowoczesny sposób walczyć o przyszłych rekrutów. Trzeba zaznaczyć, że na polskim gruncie swoistym prekursorem takich działań może być Agencja Wywiadu, która wystawiała się przecież na targach pracy. Część ówczesnych głosów w przestrzeni medialnej, mówiąc dyplomatycznie, była lekko sceptyczna. Lecz trzeba jednocześnie nadmienić, że nikogo nie bulwersują już, chociażby w Wielkiej Brytanii czy USA, zróżnicowane pod względem stosowanych narzędzi promocji starania tamtejszych służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych o potencjalnych kandydatów do służby. Stąd ważne jest zauważenie, że stoisko CPT ABW na targach i w tym zakresie jest czymś, co może świadczyć o przyszłych zmianach również w obrębie relacji społeczeństwo a największa polska służba specjalna. Istotna jest bowiem obecność w przestrzeni takich targów jak POLSECURE w Kielcach, istotne są wizyty na uczelniach, gdzie prowadzone są prelekcje przez funkcjonariuszy i istotne jest stawianie przez CPT ABW na nowoczesne formy przekazu w sieci.

Czytaj też

Może tylko cieszyć, że w ramach debaty o bezpieczeństwie na POLSECURE pojawiła się przestrzeń zagospodarowana przez CPT ABW. Szczególnie, że sama problematyka związana z zagrożeniami terrorystycznymi ukazuje jak istotne są działania połączone struktur służb specjalnych i policyjnych, ale przede wszystkim właśnie edukacja. Trzeba liczyć, że kwestia zagrożeń terrorystycznych stanie się czymś w rodzaju kierunku i formy działań, jeśli chodzi o szerszą kampanię budowania świadomości kontrwywiadowczej w kraju (szczególnie, że chyba nikt dziś nie przypuszcza, że również i z tym problemem musimy się zmierzyć, mając na uwadze agresję Rosji na Ukrainę). Stosując przy tym nowoczesne techniki docierania do społeczeństwa, w tym edukację, ale też komunikację strategiczną na miarę potrzeb XXI w. Pracę CPT ABW i ich doświadczenia, w tym wystawienie się na POLSECURE, można potraktować jak istotny zasób danych do dalszej aktywności w szerszym ujęciu, mając przy tym na uwadze nie tylko naszą krajową perspektywę, ale widząc też jak istotną rolę odegrała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w przypadku odparcia pierwszej fazy agresji rosyjskiej na ten kraj.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze