Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Interaktywnie o prewencji terrorystycznej. Nowe projekty ABW

Kampania społeczna 4U!. Fot. CPT ABW, tpcoe.gov.pl
Kampania społeczna 4U!. Fot. CPT ABW, tpcoe.gov.pl

Nowe narzędzia e-learningowe oraz interaktywne materiały filmowe mają stać się kolejnym elementem działań w obszarze prewencji terrorystycznej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego planuje obecnie finalizację dwóch postępowań przetargowych, na bazie których mają powstać nowe zasoby pozwalające edukować w sferze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zamierza kontynuować działania mające na celu podnoszenie świadomości obywateli w zakresie wzywań związanych z zagrożeniami terrorystycznymi i dąży do tego, aby stosować przy tym narzędzia interaktywne. Przypomnijmy, że wcześniej ruszono ze specjalną kampanią społeczną 4U, bazującą na stronie internetowej oraz niezbędnych materiałach informacyjnych – tekstowych, graficznych oraz wideo. Działania były efektem pracy powołanego w ABW Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT). Obecnie, pojawiły się dwa przetargi, które mają wyłonić twórców nowych filmowych materiałów edukacyjnych w zakresie prewencji terrorystycznej oraz kursu e-learningowego w zakresie prewencji terrorystycznej.

Jeśli chodzi o przygotowanie filmowych materiałów edukacyjnych w zakresie prewencji terrorystycznej, ABW zamierza pozyskać dwa nowe interaktywne materiały. Każdy z nich ma trwać ok. 150 sekund. Co więcej, filmikom mają towarzyszyć dwa 30-sekundowe zwiastuny. Podkreślono, że materiały filmowe będą zgodne ze standardem SCORM w wersji 1.2., co odnosi się do kluczowej interaktywności, potrzebnej chociażby w przestrzeni platform e-learningowych, jak również interaktywnych stron internetowych. Materiał merytoryczny, niezbędny do opracowania wspomnianych filmów i zwiastunów, ma pochodzić od ABW.

Samo otwarcie ofert nastąpiło 29 września tego roku, a kryteriami branymi pod uwagę w zakresie ich oceny były cena (65 proc.), termin wykonania (30 proc.), tzw. aspekty społeczne, przez które miano rozumieć zatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby z grupy społecznie zmarginalizowanej w wymiarze co najmniej 1/5 etatu (5 proc.). Należy zaznaczyć, że ABW ustaliło, iż granicznym terminem do wykonania materiałów filmowych jak okres 40 dni kalendarzowych od samego podpisania umowy. Jednak skrócenie tego okresu ma być dodatkowo punktowane na etapie oceny ofert.

Wiemy już, że pojawiło się dwóch chętnych na przygotowanie tego rodzaju materiałów dla ABW. Pierwszą firmą jest VCV Systems Sp. z o.o. z Warszawy i w jej przypadku cena została określona na poziomie 295 200 zł, a czas realizacji na 18 dni od podpisania umowy. Drugą firmą jest Five Media Sp. z o.o. s.k. również z Warszawy. W tym przypadku cena jest wyższa, bo wynosi 356 700 zł, ale firma spełnia kryterium związane z aspektem społecznym, czego nie było w przypadku wcześniej wspomnianej. Czas realizacji został ustalony także na 18 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Należy wskazać przy tym, że obie oferty mieszczą się w budżecie przewidzianym na sfinansowanie zamówienia, gdyż ABW miała wygospodarowane 524 800 zł. Projekt jest wspierany poprzez współfinansowanie, także poprzez fundusze pochodzące z UE.

Filmy powstaną na bazie materiałów przekazanych przez specjalistów zajmujących się prewencją terrorystyczną w ABW. Co więcej, chodzi o materiały pozwalające na interakcję z widzem. Stąd też, każdy z nich ma posiadać co najmniej dwie możliwości dokonania wyboru przez widza, który niejako uczestniczy w całym zdarzeniu. Wspomniane materiały filmowe mają powstać zarówno z polskimi napisami, jak i z napisami w języku angielskim.

Trwa również przetarg w wyniku którego ABW chce zlecić przygotowanie specjalnego kursu e-learningowego, zawierającego w sobie elementy "grywalizacji". Trzeba wyjaśnić, że pod słowem "grywalizacja" kryje się wprowadzenie elementów znanych z gier, chociażby kwestii zdobywania punktów za postępy w danym zadaniu, system osiągnięć i wyzwań czy też skonstruowanie fabuły kursu, tak aby zachęcić do dalszego uczestniczenia w niej.

Tutaj otwarcie nadesłanych ofert ma nastąpić 26 października. Brana pod uwagę ma być cena (65 proc.), termin wykonania (30 proc.) oraz, podobnie, jak w przypadku przetargu ma materiały filmowe, aspekty społeczne (5 proc.). W sumie, w czasie maksymalnie 50 dni od momentu podpisania umowy, ABW ma otrzymać pięciomodułowy kurs e-learningowy, zgodny ze standardem SCORM w wersji 1.2. Będzie on umieszczony na portalu e-learningowym ABW. Materiały niezbędne do stworzenia kursu dostarczy oczywiście Agencja. Środki mają pochodzić z zasobów ABW, ale też współfinansowania w oparciu o projekty europejskie. Moduły, które będą wchodziły w skład kursu zostały podzielone na zagadnienia, takie jak:

  1. Rekomendowane sposoby zachowania w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym;
  2. Komunikacja strategiczna, zabezpieczenie obiektów, alarmowanie i ewakuacja;
  3. Cyberbezpieczeństwo;
  4. Radykalizacja;
  5. Ratownictwo w warunkach zagrożenia.

Zakłada się przy tym, że zapoznanie się z każdym z modułów szkoleniowych przez uczestnika portalu e-learningowego ABW powinno trwać minimum 40 minut.

Przewiduje się, że do każdego z modułów kursu e-learningowego ma być zaoferowany przez wykonawcę konkretny scenariusz, przygotowany ma zostać specjalny layout graficzny, klasyczna prezentacja złożona minimum z 10 slajdów, a także prezentacja interaktywna złożona z minimum 20 slajdów. Do tego dochodzi kwestia stworzenia minimum 8 animacji, trwających w przybliżeniu ok. 60 sekund. Pojawić ma się również minimum jeden film (ok. 120 sekund) oraz przynajmniej jedna gra decyzyjna dla uczestników e-learningu z zakresu prewencji terrorystycznej. Na końcu kursu jego uczestnicy przejdą test wiedzy, obejmujący wszystkie zagadnienia poruszane w modułach. W sumie, będzie trzeba odpowiedzieć na, jak się wstępnie zakłada, 50 pytań. 

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze