Reklama

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ABW rusza z kanałem na YouTube

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce wystartować z kanałem na YouTube, stroną internetową oraz przygotować materiały wideo i animacje, odnoszące się do kwestii przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom terrorystycznym w ramach kampanii społecznej 4U. Wideo, oprócz internetu, ma być dostosowane do ewentualnej emisji również w telewizji. Finansowanie medialnego projektu ABW mają zapewnić środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rezerwy celowej, przeznaczonej na wdrażanie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.

Ogłoszony przez ABW przetarg ma przede wszystkim wyłonić realizatora filmu o łącznej długości ok. 5 minut wraz z krótkim zwiastunem o długości 30 sekund. Przygotowany w ten sposób materiał filmowy ma pojawić się w wersji z tłumaczeniem dialogów w formie napisów w polskiej i angielskiej wersji językowej, przeznaczonych dla osób niesłyszących. Wszystko ma opierać się na scenariuszu przygotowanym przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Zdjęcia do filmu mają zostać zrealizowane w Warszawie lub w innej lokalizacji, ale znajdującej się w odległości nie większej niż 50 km od stolicy.

ABW przygotowała dla potencjalnych twórców filmu główne założenia odnoszące się nie tylko do samej treści merytorycznej, ale również do scenariusza. Wiemy więc już, że:

  1. Materiał wideo przedstawiać ma realne zdarzenie o charakterze terrorystycznym, które może przydarzyć się w każdym kraju, o każdej porze;
  2. Głównymi bohaterami opowieści będą Magda i Artur. To oni przeprowadzą widza przez całą historię;
  3. Akcja materiału wideo dziać będzie się przed i w środku centrum handlowego lub w budynku użyteczności publicznej;
  4. W materiale wideo wystąpią postaci drugoplanowe;
  5. W wybranych momentach akcja materiału wideo ulegnie zatrzymaniu i pojawią się napisy (głos lektora) tłumaczące właściwe zachowanie;
  6. Materiał wideo kończyć będzie się w momencie obezwładnienia sprawcy.

Materiałami wspierającymi kampanię społeczną mają być cztery dodatkowe animacje, każda trwająca po około 90-120 sekund. Ich zakres, podobnie jak w przypadku scenariuszu filmu, został również doprecyzowany przez CPT ABW. W ramach animacji mają zostać wyjaśnione wszystkie elementy tzw. 4U – a więc „Uważaj, Uciekaj, Ukryj się, Udaremnij Atak”. ABW zakłada tym samym edukację jak najszerszego grona odbiorców w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Także tutaj, oprócz samego internetu, zakłada się możliwość potencjalnego wykorzystania przygotowanych animacji w telewizji, a nawet w kinie.

Materiały wideo oraz animacje mają zostać osadzone również na specjalnie przygotowanej w tym celu stronie kampanii społecznej 4U. Całość przetargu ma zostać rozstrzygnięta w oparciu o kryterium ceny (60 proc.) oraz termin wykonania – materiału wideo, krótkiego zwiastuna, animacji oraz strony. Przy czym, najwyżej mają być punktowane te oferty, w ramach których materiały powstaną w czasie nie dłuższym niż 24 dni. Zakończenie trwania umowy szacowane jest na 21 grudnia bieżącego roku. Otwarcie ofert ma nastąpić 30 września.

Należy zauważyć, że współcześnie w przypadku prewencji antyterrorystycznej, na całym świecie powstają analogiczne materiały wideo. Stosowane są również nowoczesne kanały informowania społeczeństwa, takie jak chociażby YouTube. Wystarczy wskazać przykład bardzo aktywnych funkcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, prowadzących np. konto na Twitterze, stronę internetową, etc. Counter Terrorism Policing UK - ACT Action Counters Terrorism.

Co więcej, amerykański kontrwywiad FBI wszedł również na platformę YouTube z krotkim filmem, odnoszącym się do wyzwań z zakresu  chińskiego szpiegostwa w Stanach Zjednoczonych. Trwający niemal 30 minut "Game of Pawns" pokazuje nowe trendy w zakresie relacji służb z mediami społecznościowymi, obejmując nie tylko samą promocję czy też rekrutację do służb. 

Służby specjalne w Polsce prezentują zróżnicowane podejście do wykorzystywania nowych kanałów komunikacji. Na jednym biegunie znajduje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które dość często korzysta z najnowszych rozwiązań  - prowadząc rozbudowane konta na Twitterze oraz Facebooku. W ślad za CBA coraz częściej podąża Agencja Wywiadu, która również inwestuje w działania na obu wspomnianych platformach mediów społecznościowych. Przy czym AW skupia swoją uwagę przede wszystkim na rekrutacji do służby, m.in. poprzez spoty werbunkowe. Zaś na Twitterze polski wywiad cywilny dość często cytuje różne materiały prasowe oraz treści wytworzone przez np. zagraniczne think tanki.

Drugi biegun stanowi właśnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która dotychczas stroniła od tego rodzaju form komunikacji. Być może teraz działania CPT ABW stanowić będą jakiś zalążek zmian, szczególnie, że misją centrum ma być, "kształtowanie kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie".

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze