Reklama

Straż Pożarna

Zainteresowanie świadczeniem ratowniczym przekroczyło szacunki MSWiA

Maciej Wąsik MSWiA
Autor. MSWiA/Twitter

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało już świadczenia ratownicze kilkudziesięciu tysiącom emerytowanych strażaków ochotników. Wiceminister tego resortu przyznał, że zainteresowanie tym dodatkiem jest większe niż wstępne szacunki.

Reklama

Jak poinformował wiceminister MSWiA Maciej Wąsik do środy wpłynęło 67 167 wniosków o świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników. Wydano 55 645 decyzji. Tylko 17 z nich było negatywnych. "Zainteresowanie świadczeniem ratowniczym dla strażaków ochotników przekroczyło szacunki" - powiedział w środę w Sejmie Wąsik, odpowiadając na pytanie posłanki Joanny Borowiak (PiS) o liczbę przyznanych świadczeń i zainteresowanie nimi.

Reklama

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA do 1 lipca wypłacił ten dodatek 44 873 osobom. Jak zapewnił wiceminister, świadczenia, zgodnie z ustawowymi zapisami, mają być wypłacane z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy. "Świadczenie będzie też waloryzowane, inflacja nie będzie wpływała na jego wartość nabywczą" - zapewnił.

W grudniu ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja wprowadziła m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ochotników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Reklama

Czytaj też

Dodatek jest wypłacany w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Regulacja wprowadziła też legitymację strażaka ochotnika, która umożliwia korzystanie ze zniżek. Wzmocniona została także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały również kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Ponadto ustawa wprowadziła możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Czytaj też

Zasłużonym druhom OSP prezydent RP może nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".

Ustawa weszła w życie 1 stycznia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego łagodniejszych wymagań umożliwiającym OSP uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, który wejdzie w życie 1 lipca.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama