Reklama

Straż Pożarna

W Senacie o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki
Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Senacka komisja opowiedziała się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Za przyjęciem ustawy wraz z przyjętymi poprawkami zagłosowało jednomyślnie dziewięciu senatorów.

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na poniedziałkowym posiedzeniu opowiedziała się za przyjęciem części poprawek legislacyjnych i doprecyzowujących zgłoszonych w trakcie posiedzenia przez Biuro Legislacyjne Senatu. Senatorowie zarekomendowali także wprowadzenie dwóch poprawek merytorycznych, które zostały zaakceptowane przez resort spraw wewnętrznych i administracji.

Pierwsza z poprawek wskazuje, że od decyzji komendanta powiatowego PSP o przyznaniu świadczenia ratowniczego wnioskodawcy przysługuje odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego PSP w terminach i na zasadach określonych w ustawie. Druga z poprawek polega na skreśleniu jednego z ustępów, zgodnie z którym działania strażaków ratowników OSP organizuje i koordynuje naczelnik wyznaczony przez zarząd ochotniczej straży pożarnej. Zapowiedziano także zgłoszenie kolejnych poprawek na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Wcześniej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, mówiąc o założeniach ustawy, podkreślał, że jest ona oczekiwana w środowisku. "Mamy niemal same dobre sygnały ze środowiska Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące właśnie uregulowania ich praw, przyznania im dodatku emerytalnego" - powiedział.

Wąsik zaznaczył, że postulat wprowadzenia takiego świadczenia był formułowany od wielu lat. "Często zresztą składano takie obietnice i chyba przyszedł czas, żeby tę sprawę uregulować" - dodał. Zapewnił, że regulacja została szeroko skonsultowana ze środowiskiem OSP, a wiele jej zapisów jest efektem tych rozmów i dyskusji. Wiceminister wyraził nadzieję, że ustawa w Senacie zyska nie gorsze poparcie niż w Sejmie, gdzie uchwalono ją niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. Ustawę poparło 437 z 438 głosujących posłów. Od głosu wstrzymał się poseł KO, b. szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.

Czytaj też

Projekt o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Przygogowany przez MSWiA dokument zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Czytaj też

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej"

Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne, podczas którego senatorowie raz jeszcze będą mieli okazję zgłosić poprawki. Jeśli tak się stanie, ponownie zbierze się senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej by je rozpatrzyć. Biorąc jednak pod uwagę zarówno sejmową jak i senacką jednomyślność w sprawie przygotowanych przez MSWiA przepisów, jak i to, że póki co zgłoszone w przez senatorów propozycje zmian zyskały poparcie rządu, wiele wskazuje na to, że choć dokument ostatecznie powróci zapewne do Sejmu, jego procedowanie nie powinno wzbudzać politycznych kontrowersji i zabrać zbyt wiele czasu.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze