Reklama

Straż Pożarna

Dodatkowe 67,5 mln złotych dla OSP

Fot. KG PSP
Fot. KG PSP

Jeszcze w ramach tegorocznych środków budżetowych do Ochotniczych Staży Pożarnych funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego trafi dodatkowo ponad 67 mln złotych. To efekt niedawnej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Pieniądze mają zostać przeznaczone na „finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych o znaczeniu priorytetowym, mających na celu uzupełnienie lub wymianę wyeksploatowanych samochodów ratowniczo-gaśniczych”. MSWiA przygotowało już w tej sprawie specjalny projekt rozporządzenia.

"Jeżeli  chodzi  o wydatki  niewygasające  na zakup  samochodów  w ramach  tych  środków, mamy już 105 mln zł w noweli budżetu na ten rok. Na krajowy system 67,5 mln zł, a na pozostałe  jednostki  37,5  mln zł" – mówił podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej i służby ochrony państwa nadbryg. Krzysztof Hejduk, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Jak podkreślał, wydatkowanie pieniędzy i podpisywanie stosownych umów nastąpi jednak "po nowym roku". Gen. Hejduk tłumaczył, że wynika to z tego, że "w tym  roku  nie  da  się  już  tego kupić, bo to są postępowania przetargowe" oraz z faktu, że - jak to ujął - "są, niestety, problemy z podwoziami". "Producenci  sygnalizują, że nie zrealizowali nawet tych umów, które zawarli w tym roku" – dodał wiceszef PSP. 

Jak wynika więc z wypowiedzi zastępcy komendanta głównego PSP, dodatkowe 67,5 mln złotych dla OSP, choć teoretycznie zapisane w tegorocznym budżecie, de facto wydane zostanie w roku 2022. Kwota o której mowa – jak podkreślono w uzasadnieniu – "została ustalona na podstawie analizy potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju", a przy rozdziale środków uwzględniono: liczbę jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego według stanu na dzień 31.12.2020 r., liczbę wyjazdów w 2020 r., oraz liczbę ludności w poszczególnych województwach.

Jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w 2020 roku brały udział łącznie w 268 993 działaniach związanych z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.

fragment uzasadnienia noweli projektu rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych w 2021 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

W noweli rozporządzenia wskazano też ścieżkę, jaką przejść należy by uzyskać dotację. Jednostki ubiegające się o jej przyznanie muszą złożyć wniosek "z wyszczególnieniem materiałów i wyposażenia oraz usług przeznaczonych do dofinansowania właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków pod względem formalno-rachunkowym i je akceptuje". Następnie wnioski akceptowane są przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a warunkiem zawarcia przez Komendanta PSP umowy dotacji jest "zaakceptowanie wniosków złożonych przez jednostki na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego".

Rozporządzenie zapewne niebawem wejdzie w życie (obecnie jest na etapie konsultacji), a co za tym idzie jednostki OSP rozpoczną składanie odpowiednich wniosków. Może się jednak okazać, że strażacy ochotnicy w najbliższych latach – oprócz tych samochodów, które uda się kupić w ramach dedykowanych środków budżetowych – otrzymać mogą także inne "prawie nowe" samochody. Wszystko za sprawą programu modernizacji służb MSWIA. W jego ramach spore zakupy nowych samochodów planuje PSP, a z kolei pojazdy funkcjonujące dziś w jej strukturach w pierwszej kolejności mogą zostać przekazane właśnie strażakom ochotnikom. Poza tym, Państwowa Straż Pożarna zamierza też pozyskać samochody w ramach środków unijnych, a co za tym idzie – analogicznie – OSP może liczyć na nieodpłatne przekazanie wycofywanych pojazdów. "Mamy  taki  obowiązek,  żeby  sprawny  sprzęt,  zgodnie  z ustawą  o ochronie przeciwpożarowej,  w pierwszej  kolejności  przekazywać  do jednostek  OSP" – mówił posłom podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji nadbryg. Hejduk. Jak dodał, "kiedy  nowe samochody pojawią się w Państwowej Straży Pożarnej, te <<zużyte>> – ale one są prawie nowe – będą przekazywane do jednostek OSP".

DM

Reklama
Reklama

Reklama

Komentarze (3)

 1. Staszek

  I niech ktoś powie że było kiedyś lepiej. Teraz OSP jeździ dużo lepszymi samochodami i posiada bardziej profesjonalny sprzęt niz PSP. Choć uważam że nowe dla PSP i przekazywanie do OSP jest dobrym rozwiazaniem

 2. Ochotnik

  I tak powinno to wyglądać, do PSP trafiają nowe auta, a po 5 latach użytkowania są one przekazywane do jednostek OSP- to jest prawidłowa ścieżka

  1. Radek

   Powiedz to ludziom na wsiach gdzie OSP jeździ starymi jelczami z 1980 roku a wyposażenie i sprzęt kupują ze składek mieszkańców, datków od gmin itp. Skończmy z dzieleniem strażaków na lepszych i gorszych. Tym bardziej że OSP to jest jak na tą chwilę jedyną i realną Obroną Cywilną w tym kraju.

  2. To prawda

  3. Jadwiga

   Bardzo dobry komentarz.

 3. Strażak OSP

  I znowu jakiś mało rozgarnięty próbuje poróżnić i tak już poróżnione OSP pokazując że nadal są równi i równiejsi. PSP nowe wozy bojowe używane w dobrym stanie OSP ksrg a szajs wyeksploatowany dla reszty jednostek. Gratuluję ukończenia szkoły specjalnej po to żeby tylko podpisać się można było.

Reklama

Najnowsze