Reklama

Straż Pożarna

Obowiązki podzielone. Szef PSP wydał decyzję kompetencyjną

Autor. st. bryg. Karol Kierzkowski; kpt. Tomasz Banaczkowski/KG PSP

Wydawać by się mogło, że decyzja o podziale obowiązków to urzędnicza formalność, jednak de facto to ona reguluje zakres odpowiedzialności w kierownictwie każdej ze służb. O tym, jak, kto i za co odpowiadać będzie w Państwowej Straży Pożarnej zdecydował kilka dni temu szef formacji nadbryg. Mariusz Feltynowski. 

Kierownictwo PSP ostatecznie sformowało się dopiero kilka dni temu. Na początku lutego do powołanych wcześniej nadbryg. Mariusza Feltynowskiego i bryg. Pawła Frysztaka, dołączyli nadbryg. Józef Galica i bryg. Grzegorz Szyszko. Strażacka centrala była zresztą pierwszą z komend głównych podległych MSWiA, w której udało się skompletować kadrę zarządzającą. By jednak móc działać, szef formacji musiał jeszcze przydzielić swoim zastępcom obszary za które będą odpowiedzialni. Na wydanie decyzji kompetencyjnej nie trzeba było długo czekać. 

Reklama

Czytaj też

Nadbryg. Mariusz Feltynowski jako komendant główny PSP będzie pełnił nadzór nad Biurem Komendanta Głównego, Biurem Kadr oraz Biurem Prawnym. Bryg. Paweł Frysztak, odpowiadać będzie za Biuro Finansów, Biuro Przeciwdziałania Zagrożeniom oraz Biuro Edukacji. Frysztak będzie prowadził też nadzór nad Akademią Pożarniczą w zakresie jej działalności jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Szkołą Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. 

Czytaj też

Za Biuro Planowania Operacyjnego, Biuro Ochrony Ludności oraz Biuro Bezpieczeństwa Informacji w KG PSP odpowiadać będzie nadbryg. Józef Galica. Jak czytamy, ma on współdziałać z „organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi, w szczególności w zakresie organizacji, kształtowania i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ochrony ludności i obrony cywilnej”. W imieniu szefa PSP, ma on też m.in. prowadzić sprawy „związane z opracowywaniem aktów normatywnych i wdrożeniem rozwiązań dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej”.

Reklama

Z kolei bryg. Grzegorz Szyszko – zgodnie z podziałem obowiązków – sprawować ma nadzór nad Biurem Logistyki i Biurem Nadzoru. Ma prowadzić też m.in. sprawy wynikające z nadzoru nad Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

Czytaj też

Jak czytamy, niewymienione kwestie w decyzji, należą „do wyłącznej kompetencji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności w zakresie decyzji kadrowych, spraw obronnych oraz podpisywania aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w tym aktów kierownictwa wewnętrznego”. 

W dokumencie wskazano też, że „w czasie nieobecności Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w siedzibie urzędu lub w służbie do zastępowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej upoważnia się Zastępcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Pawła Frysztaka”. Dopiero gdy ten jest nieobecny, rolę „szefa” przejmuje nadbryg. Józef Galica, a w dalszej kolejności bryg. Grzegorz Szyszko.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze