Reklama

Straż Pożarna

Z rektora akademii na szefa strażaków. Nadbryg. Mariusz Feltynowski komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej

Autor. Akademia Pożarnicza/Facebook

Zgodnie z zapowiedziami - choć z lekkim poślizgiem - doszło do zmiany na stanowisku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po tym jak 10 stycznia z fotelem szefa PSP pożegnał się gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, jego miejsce zajął nadbryg. Mariusz Feltynowski, dotychczasowy komendant-rektor Akademii Pożarniczej. 

Nominacja nadbryg. Mariusza Feltynowskiego nie jest zaskoczeniem dla sporej części środowiska. To – jak można usłyszeć – oficer z dużym doświadczeniem. Rozmówcy InfoSecurity24.pl dodają, że jego awans na szefa PSP stanowi też pewną gwarancję zachowania ciągłości dowodzenia w formacji. Feltynowski w ostatnich latach, należał bowiem do ścisłego kierownictwa formacji i zna jej największe problemy oraz wyzwania przed którymi stoi.

Reklama

Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa - z 1999 roku. W 2001 roku ukończył również uzupełniające studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Finansów w Warszawie. Stopień naukowy doktora otrzymał w 2016 roku w specjalizacji zarządzanie instytucjami publicznymi w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowisku Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz biorąc udział w organizacji i zarządzaniu kilkusetosobowymi zgrupowaniami podczas ćwiczeń oraz akcji ratowniczych (Haiti, Liban). W styczniu 2021 roku został powołany na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (dziś Akademia Pożarnicza), a w maju tego samego roku odebrał nominację na stopień nadbrygadiera. 

Czytaj też

Jak informował już jakiś czas temu szef MSWiA Marcin Kierwiński, z formacji - odejść zdecydowali się wszyscy trzej zastępcy komendanta głównego. Z informacji do jakich dotarło InfoSecurity24.pl wynika, żew ciągu najbliższych kilku dni na tych stanowiskach pojawią się ich następcy.

Reklama

Nadbryg. Mariusz Feltynowski w fotelu szefa PSP zastąpi gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka, który piastował tę funkcje od ponad 4 lata (na początku grudnia 2019 roku zastąpił on gen. bryg. Leszka Suskiego). Co ciekawe, nominacja Andrzeja Bartkowiaka na komendanta głównego PSP była wtedy sporym zaskoczeniem dla strażackiego środowiska. Jego nazwisko nie pojawiało się bowiem na liście potencjalnych kandydatów na szefa PSP.

Czytaj też

Jak na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym komendantem-rektorem Akademii Pożarniczej. Z informacji do jakich dotarła redakcja wynika jednak, że kadrowe roszady w PSP dopiero się rozpoczynają. Jak zapowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński, będzie do nich dochodzić jednak raczej na drodze ewolucji niż rewolucji. Mimo to, nowe kierownictwo PSP będzie musiało m.in. - i to niemal od razu - obsadzić kilkanaście stanowisk komendantów wojewódzkich, którzy postanowili pożegnać się z formacją.

Zgodnie z ustawą, komendanta głównego PSP powołuje i odwołuje premier, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze