Reklama

Służby Mundurowe

Straż Marszałkowska na kadrowym plusie, ale z wysoką liczbą wakatów

Straż Marszałkowska Sejm
Autor. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Straż Marszałkowska, która od paru lat jest pełnoprawną formacją mundurową, tak jak większość służb boryka się z kadrowymi problemami. Choć powoli nadrabia niedobory, to nadal brakuje jej ok. 23 proc. składu funkcjonariuszy. Co więcej, zawalczyć musiała też - oczywiście finansowo - o tych, którzy służą na najniższych stanowiskach, gdyż często rezygnowali oni ze służby.

Reklama

Straży Marszałkowskiej brakuje jeszcze sporo mundurowych, by osiągnąć planowany poziom zatrudnienia w formacji. Miało to być bowiem ok. 280 funkcjonariuszy, ale zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2022 roku służbę pełniło ich dokładnie 206. Nie oznacza to jednak, że Straż Marszałkowska osiągnęła już ten zaplanowany stan etatowy. Tych jest na razie 268, z wakatami na poziomie ponad 23 procent (62). Formacja zmierza więc do celu małymi krokami, biorąc pod uwagę fakt, że w styczniu 2020 roku liczba służących w formacji mundurowych wynosiła 171.

Reklama

Nie zapowiada się również na to, by Straży Marszałkowskiej udało się uzupełnić skład w bieżącym roku. Jak poinformowało redakcję Centrum Informacyjne Sejmu, przyjęto co prawda w ciągu pierwszego miesiąca dwóch funkcjonariuszy, ale w tym samym czasie ze służby odeszło ich pięciu. A ogólnie, do końca 2022 roku planuje się ich przyjąć co najmniej 37. Nie najgorzej pod względem kadrowym wyglądał jednak dla Straży Marszałkowskiej 2021 rok. Odnotowała ona 62 nowych mundurowych (jeden z nich to funkcjonariusz, który przeniósł się ze Służby Więziennej), "żegnając" jednocześnie tylko 22. Innymi słowy, rok zakończyła na dużym plusie w tym zakresie.

Czytaj też

Przypomnijmy, że w drugiej połowie ubiegłego roku, Straż Marszałkowska podjęła finansowy krok, by - jak przyznano w dokumentach - zatrzymać "trend odejść ze służby". Chodziło dokładnie o zwiększenie uposażenia dla mundurowych zajmujących stanowisko kursanta, czyli najniższe w formacji. To właśnie w tej grupie miało dochodzić do największej liczby rezygnacji ze służby. "Na ogólną liczbę 130 funkcjonariuszy przyjętych do służby w Straży Marszałkowskiej w latach 2019 – 2021 ze służby odeszło 21 (16 proc. ogółu przyjętych do służby) funkcjonariuszy zajmujących stanowisko kursanta" – podawano w uzasadnieniu. Proponowano, by uposażenie zasadnicze na tym stanowisku wynosiło od 2400 zł do 2800 zł, podczas gdy kwota ta określona była "na sztywno" i wynosiła dokładnie 2400 zł. I tak też się stało, bowiem zmiany w październiku 2021 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw RP, co ważne, z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2021 roku. Wcześniej dla wszystkich stanowisk, poza stanowiskiem kursanta, stawki uposażenia zasadniczego określało się właśnie za pomocą kwotowych "widełek".

Reklama

Obecnie średnie uposażenie funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, jak podaje Centrum Informacyjne Sejmu, wynosi dokładnie 5 673,38 złotych brutto, a mundurowego rozpoczynającego służbę w formacji - 4 200 złotych brutto. Co ważne, na pierwsze wspomniane składa się uposażenie zasadnicze (uposażenia według stopnia oraz stanowiska służbowego z uwzględnieniem wzrostu z tytułu wysługi lat) oraz dodatki o charakterze stałym (dodatek specjalny oraz dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami). Natomiast uposażenie mundurowego rozpoczynającego służbę w Straży Marszałkowskiej składa się z uposażenia według stanowiska służbowego, uposażenia według stopnia oraz dodatku specjalnego. Aczkolwiek, pod uwagę wziąć należy jeszcze, przykładowo, rekompensaty za godziny nadliczbowe, nagrody czy ekwiwalenty urlopowe i zapomogi, których podane wyżej sumy nie uwzględniają. Kwoty te wypadać mogą więc trochę atrakcyjniej.

Czytaj też

Straż Marszałkowska stała się pełnoprawną formacją mundurową na mocy ustawy ze stycznia 2018 roku. Jej funkcjonariusze wykonują zadania m.in. z zakresu ochrony i monitoringu terenu i budynków Sejmu i Senatu przy ul. Wiejskiej i w innych lokalizacjach, zabezpieczenia pirotechniczno-radiologicznego, ochrony przeciwpożarowej, konwojowania pieniędzy i dokumentów. Realizuje także zadania reprezentacyjne. Do podstawowych działań Straży należy też zapewnienie bezpieczeństwa, w zakresie niezastrzeżonym dla SOP i ŻW, wszystkim osobom przebywającym na terenie parlamentu.

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze