Reklama

Straż Graniczna

Drugie unieważnienie przetargu na poduszkowce 

Autor. Andrzej Nitka/InfoSecurity24.pl

17 maja Morski Oddział Straży Granicznej z przyczyn formalnych unieważnił drugie już postępowanie mające wyłonić dostawcę pary poduszkowców przeznaczonych do działań patrolowo-interwencyjnych.

Reklama

Zgodnie z planami jednostki te mają zastąpić obecnie użytkowane przez Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej poduszkowce SG-411 i SG-412 typu Griffon 2000 TD Mk III. Zostały one zbudowane przez firmę Griffon Hoverwork Ltd. z Southampton na mocy kontraktu podpisanego w 13 lipca 2005 r. Koszt ich budowy wyniósł 7,5 mln złotych, z czego ¾ środków pochodziło ze funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę granicy zewnętrznej wspólnoty (Funduszu Schengen). Jednostki te operują obecnie na Zalewie Wiślanym w oparciu o nowy obiekt MOSG w Starej Pasłęce i zbliżają się już do kresu swojej eksploatacji.

Reklama

Zgodnie z warunkami przetargu nowe poduszkowce charakteryzować się mają następującymi parametrami technicznymi: długość całkowita do 14 m, maksymalna szerokość 7 m, załoga licząca 4 osoby, możliwość zabrania 8 pasażerów, ładowność nie mniej niż 2000 kg, możliwość pokonania przeszkody o wysokości co najmniej 70 cm, autonomiczność nie mniejsza niż 10 godzin, prędkość maksymalna nie mniej niż 30 węzłów. Kadłub ma być wykonany z aluminium bądź materiałów kompozytowych odpornych na działanie słonej wody. Konstrukcja pokładu musi zapewnić możliwość częściowego demontażu lub złożenia w celu umożliwienia transportu kołowego po drogach publicznych, jako ładunek normatywny.

Czytaj też

Pierwsze postępowanie mające wyłonić dostawcę nowych jednostek zostało ogłoszone 15 września 2021 r. i już 12 października tego samego roku zostało unieważnione z powodu braku oferentów. Drugi przetarg upubliczniony został 12 kwietnia 2023 r. i w przeciwieństwie do wcześniejszego nie był podzielony na części. Zainteresowane udziałem w nim podmioty miały czas na składanie ofert do 16 maja br. Tego dnia MOSG poinformował, że jedyną ofertę złożyła firma Griffon Hoverwork Ltd. z Wielkiej Brytanii, a więc ten sam podmiot, który zbudował obecnie użytkowane przez tą formację poduszkowce.

Reklama

Przedsiębiorstwo to wyceniło swoje usługi na 28 167 699 PLN, co znacznie przekraczało kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację tego zamówienia. Wynosi ona 20 mln PLN i pochodzi z "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025". Jednak nie to było powodem jego upoważnienia. Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika MOSG, oferta brytyjskiej firmy została odrzucona z powodu brak wymaganego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podpisu kwalifikowanego oferenta na platformie przetargowej. Oznacza to, że najprawdopodobniej przetarg na dostawę nowych poduszkowców dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej zostanie ogłoszony po raz trzeci.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama