Reklama

Straż Graniczna

Dokładna mapa granicy z Ukrainą dla SG

Fot. Bieszczadzki Oddział SG
Fot. Bieszczadzki Oddział SG

Polska Straż Graniczna zamierza dokładnie zobrazować rejon granicy polsko-ukraińskiej, w tym celu poszukiwany jest dostawca zdjęć fotogrametrycznych oraz ortofotografii tego fragmentu polskiej granicy państwowej. Pogranicznicy mają dostać dokładny układ terenu zarówno lądu, jak i rejonu gdzie przebiegają rzeki graniczne.

Jak wskazano, mowa jest o przeprowadzeniu dokładnych cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych. Zaś następnie, na ich podstawie, sporządzenie cyfrowej ortofotomapy polsko-ukriańskiej granicy państwowej, w pasie o szerokości minimum 2 km – po kilometrze po obu stronach granicy. Dokonana ma zostać również sterodigitalizacja linii brzegowej dwóch rzek granicznych, tj. Sanu oraz Bugu. Zdjęcia lotnicze (aerofotogrametria) oraz niezbędne ich przetworzenie w celu przygotowania obrazowania wskazanego rejonu granicy ma nastąpić najpóźniej do 17 grudnia bieżącego roku.

Przy czym, Straż Graniczna podkreśliła, że same fotografie lotnicze mają zostać wykonane w okresie 14 września-18 października. Wskazano także, że wykonawca zdjęć lotniczych musi wybrać porę dnia i godziny, tak aby minimalna wysokość słońca nad horyzontem była większa niż 20 stopni. Zaś w przypadku fotografowania rejonu rzeki granicznej San chodzić ma o 25 stopni. Zdjęcia mają zostać wykonane wielkoformatową lub średnioformatową, fotogrametryczną kamerą cyfrową na stabilizowanym zawieszeniu. Zakłada się, że musi być ona wyposażona w systemy umożliwiające rejestrację kątowych i liniowych elementów orientacji zewnętrznej w momencie ekspozycji.

Co więcej, przekazanie wszystkich produktów ortofotomapy ma nastąpić do 9 listopada, a ich odbiorcą ma być zarówno Straż Graniczna, jak i Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Produkty ortofotomapy to zarówno zdjęcia lotnicze z metadanymi i dokumentacją, jak i aerotriangulacja z metadanymi, fotopunkty z metadanymi, numeryczny model terenu z metadanymi, sama ortofotomapa z metadanymi i liniami mozaikowania oraz sprawozdanie techniczne. Zakłada się, że oferty w przetargu będą składane do 27 lipca bieżącego roku i wówczas ma nastąpić ich otwarcie. Kryteriami oceny złożonych propozycji ma być cena (60 proc.) oraz udzielona gwarancja (40 proc.).

Główny Urząd Geodezji i Kartografii definiuje pojęcie ortofotomapy jako rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym, tj. w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze