Reklama

Straż Graniczna

Odzież ochronna za prawie 2,6 mln złotych. SG wyłoniła zwycięzcę przetargu

Fot. MSWiA
Fot. MSWiA

Straż Graniczna wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę odzieży ochronnej przeznaczonej do zabezpieczenia skóry funkcjonariuszy przed działaniem bojowych środków trujących oraz toksycznych środków przemysłowych, jak również przed skażeniem promieniotwórczym czy środkami biologicznymi. Wybór nie jest zaskoczeniem, bowiem spośród czterech złożonych ofert tylko jedna mieściła się w budżecie formacji. Ostatecznie cena zaproponowana przez warszawską spółkę Astra Concept pozwoli Straży Granicznej na zakup 2600 kompletów odzieży ochronnej, a więc formacja w ramach posiadanego budżetu może zrealizować zarówno zamówienie podstawowe, jak i opcjonalne.

Przetarg na zakup odzieży ochronnej trwa od końca kwietnia. W jego ramach SG chciała kupić izolacyjną odzież ochronną gwarantująca bezpieczeństwo przy zagrożeniach radiologicznych, biologicznych, chemicznych i atomowych (CBRN). Zgodnie z dokumentacją przetargową, wyposażenie trafi do magazynów Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna zamierzała kupić nie mniej niż 1800 kompletów odzieży. Okazuje się jednak, że formacji uda się – w ramach wyasygnowanego budżetu – zapłacić nie tylko za zamówienie podstawowe (obejmujące 1800 sztuk), ale też za dodatkowe 800 sztuk objętych prawem opcji. Łącznie zatem do SG trafić może 2600 kompletów ubrań. Taki wniosek można wysnuć biorąc pod uwagę kwotą jaką formacja zamierza zapłacić za realizację zamówienia. Jest to bowiem - jak poinformowano - 2 590 230 złotych, czyli dokładnie tyle ile spółka Astra Concept oczekiwała za realizację zamówienia podstawowego i opcjonalnego. 

Astra zobowiązała się dostarczyć przedmiot zamówienia do 27 listopada tego roku i oferuje 20 lat gwarancji na przechowywanie odzieży oraz 10 lat - od daty odbioru - na przechowywanie toreb transportowych. Jeśli chodzi o użytkowanie, to odzież, od dnia rozpakowania z opakowania fabrycznego, do pierwszego użycia w warunkach narażenia, objęta będzie 2-letnią gwarancją, a torba transportowa 3-letnią, liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy. Dostarczona odzież musi być kompatybilna z maskami przeciwgazowymi, a masa całego kompletu, bez torby transportowej, ma nie przekraczać 2300 g.

DM

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze