Reklama

Służba Więzienna

Pieniądze z uposażeń wykorzystywane na inne cele? Więzienne związki protestują

Fot. Facebook Służba Więzienna
Fot. Facebook Służba Więzienna

W relacjach Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Dyrektor Generalny Służby Więziennej robi się coraz goręcej. Po niedawnym ostrym stanowisku i votum nieufności wobec szefa SW, teraz związkowcy alarmują, że w formacji są plany „przesunięcia środków finansowych z paragrafów przeznaczonych dla funkcjonariuszy np. 4050 na cele niezwiązane z płacami funkcjonariuszy SW”. „Powyższą sprawę proszę potraktować jako bardzo pilną i oczekujemy informacji o wstrzymaniu tych działań” – pisze do gen. Kitlińskiego, szef NSZZFiPW Czesław Tuła.

„Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec planów przesunięcia środków finansowych z paragrafów przeznaczonych dla funkcjonariuszy np. 4050  na cele niezwiązane z płacami funkcjonariuszy SW” – czytamy w liście jaki przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW wysłał niedawno do Dyrektora Generalnego SW.

O co chodzi? Jak podkreśla Tuła, związek wyraża „stanowczy sprzeciw wszelkim próbom przekazania środków z tych paragrafów na rzecz utrzymania osób pozbawionych wolności przebywających w ZK i AŚ”. Szef związkowców nie tłumaczy jednak o jakie próby dokładnie chodzi ani nie precyzuje w jakich jednostkach są one podejmowane. „Pewnie nigdy w dziejach Europy nie doszło do podobnej sytuacji, w której funkcjonariusze i pracownicy SW ze środków przeznaczonych na ich płacę utrzymują osadzonych’” – alarmują związkowcy.

Korzystając z okazji, szef NSZZ FiPW przypomina też, że „Związek podejmował i podejmuje szereg działań, które są skierowane na poprawę warunków pracy i płacy funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Służby Więziennej. Podpisane porozumienie w dniu 19 listopada 2018 roku również zawiera takie postulaty nakierowane na godziwe wynagrodzenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za jakże ciężką służbę i pracę na rzecz Naszej Ojczyzny i bezpieczeństwa obywateli”.

Jak dodaje, mając na uwadze jak dużo wysiłku kosztowało „wypracowanie porozumienia” oraz jak wiele spotkań zostało poświęconych uposażeniu funkcjonariuszy i płacy pracowników cywilnych oraz polepszeniu ich warunków socjalnych, funkcjonariusze nie są w stanie zrozumieć działań dążących do „zabrania wypracowanych środków” na zupełnie odmienny a wręcz sprzeczny cel. Jego zdaniem takie działania mają na celu nie dobro funkcjonariuszy i pracowników, ale osadzonych.

Z treści listu wynika, że środki które pierwotnie miały być przeznaczone na wynagrodzenia trafić mogą na zupełnie inny cel. „Być może chodzi o wzrost kosztów wyżywienia osadzonych z uwagi na rosnące ceny artykułów spożywczych” – mówi w rozmowie z InfoSecurity24.pl jeden z funkcjonariuszy SW na co dzień pełniący służbę na warszawskiej Białołęce. Jak podkreśla mundurowy, w środowisku od dawna mówi się, że budżet Służby Więziennej jest niedoszacowany i zdarza się, że brakuje pieniędzy na bieżące koszty. Jak na razie szef formacji nie odniósł się do treści zarzutów przedstawionych w liście związkowców. 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze