Mundurowe zapisy emerytalne niekonstytucyjne?

5 sierpnia 2019, 15:57
policja lubuska 4
Fot. Lubuska Policja

Nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy, a „wiek” jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury - pisze Biuro Legislacyjne Senatu, opiniując projekt zmian dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, którym w zeszłym tygodniu zajmowała się izba wyższa parlamentu. 

O "konstytucyjnych wątpliwościach" dotyczących ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw informuje GazetaPrawna.pl. Jak podkreśla, głównej legislator Biura Legislacyjnego chodzi o to, czy w świetle art. 67 ust. 1 konstytucji wystarczające jest określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej.

Przypomnijmy, że zmierzająca do ujednolicenia zasad emerytalnych we wszystkich grupach służb mundurowych, zarówno w zakresie warunków nabycia praw emerytalnych, jak i w zakresie ustalania podstawy wymiaru emerytury (renty), nowelizacja modyfikuje zasady obowiązujące w systemie zaopatrzeniowym, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 11 maja 2012 r. Nowe zapisy znoszą warunek ukończenia 55 lat (i powiązany z nim przepis, który dawał możliwość uzyskania emerytury bez ukończenia 55 lat życia, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby funkcjonariusz osiągnął 25-letni staż służby, a zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących od niego).

Jak czytamy w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, "powstaje pytanie, na gruncie argumentów zawartych w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 43/12, czy w świetle art. 67 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji jest wystarczające określenie w ustawie warunku dotyczącego wymaganych lat służby do uzyskania prawa do emerytury mundurowej?". Chodzi mianowicie o zapis mówiący o osiągnięciu "prawa do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego".  

 Tak więc nie można wykluczyć tego, że brak określenia wieku może być uznany za wadę ustawy. Ponadto „wiek”, zgodnie z uzasadnieniem do w/w wyroku „jest jedynym konstytucyjnym warunkiem nabycia prawa do emerytury, inne warunki mogą być określone ustawą, co do wieku emerytalnego ustawodawca jest upoważniony i obowiązany określać jego wysokość, nie może jednak z niego zrezygnować” (...)

fragment opinii do ustawy Biura Legislacyjnego Senatu

Biuro Legislacyjne Senatu przypomina również, że nie istnieje górna granica przyjęcia do służby co oznacza, że jeśli mundur założy ktoś starszy od statystycznego kandydata ale posiadający niezbędne danej formacji kompetencje. "(...) nie mógłby on jednak skorzystać z prawa do emerytury, bo życiową i praktyczną barierą byłaby wymagana liczba 25 lat służby" - podkreśla główny legislator. Osoba taka, jeśli nie "wyrobi się" z wypracowaniem 25 lat przed odejściem na emertyturę, będzie oczywiście otrzymywać świadczenia z FUS. Jak podkreślają eksperci w rozmowie z GazetaPrawna.pl, "na pewno będzie to rozwiązanie mniej korzystne dla osób, które rozpoczęły karierę w służbach późno; nie narusza to jednak ustawy zasadniczej".

Jak czytamy w tym samym artykule, w opinii niektórych ekspertów, "ustawodawca powinien uregulować tę kwestię w taki sposób, aby osoby, które np. z powodu późnego późniejszego przyjścia do służby nie są w stanie przepracować wymaganej liczby lat, nie były poszkodowane".

Już tylko jeden krok

Jak informował InfoSecurity24.pl w zeszłym tygodniu, od wejścia w życie zmian w mundurowym systemie emerytalnym, funkcjonariuszy dzieli już tylko jeden krok. Ustawa przygotowana przez MSWiA i przyjęta niedawno przez Sejm, została przegłosowana bowiem także w Senacie. Teraz, by nowe przepisy weszły w życie, potrzebny jest już tylko podpis prezydenta. Wydaje się jednak, że ta część procesu to jedynie formalność. 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 lipca br. i został skierowany do I czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która nie dokonała większych zmian w tekście. Podczas II czytania, które odbyło się na 84. posiedzeniu Sejmu zgłoszono 20 poprawek, które dotyczyły m.in. świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, długości okresu rozliczeniowego. Komisja rekomendowała Sejmowi ich odrzucenie, a Sejm te poprawki odrzucił i przyjął ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji większością głosów (422). W Senacie finalnie przepisy przegłosowano w kształcie w jakim uchwalił je wcześniej Sejm. 

MR

InfoSecurity24
InfoSecurity24
KomentarzeLiczba komentarzy: 16
Adam
piątek, 7 sierpnia 2020, 13:28

Do pracy w policji zaczełam się ubiegać w 2012 r. Zabrakło mi 4 sekundy do zaliczenia testu W 2013 r weszła ustawa o 25 latach służby. Mam już 45 lat a dopiero 7 lat służby. Jeszcze tylko 18 lat. To jest w porządku??? Kpina. To ma być równouprawnienie. To jest skandal. Jak można dzielić służby na jakieś tam lata???

krzysiek137
wtorek, 13 sierpnia 2019, 08:29

Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. lecz nie zważają, że póki co nie jest to praca, ale służba, więc emkę, czy rentę otrzymuje się za służbę, a nie pracę, służby ustawa zasadnicza nie reguluje, a jest bezspornie zatrudnieniem odrębnym od pracowniczego.

Prawda w oczy
środa, 7 sierpnia 2019, 12:03

Niechcę denerowoac ale w Niemczech nie ma wcześniejszej emerytury dla mundurówki. Pracuje sietak jak kazdy NORMALNY obywatel do tego samego wieku !!! Tyle że to np młodzi policjanci biegaja po ulicach a starsi robią dochodzeniówke, areszty , papierologie itp Nie ma nawet dla "komandosów" - kuzyn służył w bundes marine w oddziale "komando" (wyjechał wraz z rodzicami jako dziecko), misje Afganistan, Afryka itd Po 15 latach poszedł do pracy w cywilu jako sanitariusz w ambulansie (duże doświadczenie bojowe) Owszem dostał pół roku na przekwalifikowanie sie na koszt państwa. innymi słowy "nie ma byczenia się na koszt podatnika" -poza nowymi azylantami Ale odedzie Merkel - opieka nad nimi się skończy i albo praca albo "do domu" Niemożemy trownic1/3 budzetu MONu na emerytki (zwykle pobirane przez małżonki) Znam kobietę co wzięła śub z mundurowym na jego łóżu smierci dla "emerytki" i teraz hula po sanatoriach i wycieczkach zagranicznych na koszt "głupiego" podatnika z emerytką po półkowniku. Powinno byc jak we Francji -po 5 latach małżeństwa MINIMUM. Potem nie ma na nowy sprzet, badania, rozwój itd... My nie przeznaczamy 2 % PKB na MON a cos powyżej 1 %... - powinnismy byc z NATO relegowani

MIKE
czwartek, 8 sierpnia 2019, 22:18

Głupoty opowiadasz, policjanci w Niemczech mogą w przypadku stwierdzenia przez lekarza niezdolności zewzgl. na wiek już po pięciu latach przejść na wcześniejszą emeryturę. Nie mylić z renta, bo to dalej nazywa się emerytura/ pension. Tyle że ta wcześniejszą emerytura jest ta min. I w zalezn. od landu wynosi około 1300 Euro. Jak ktoś ma wątpliwości proszę wpisać w google: Beamtepension Gesetz. W praktyce czesto policjanci w Niemczech odchodza ok. 50 lat , ale wtedy maja niższa emeryture

Romek
czwartek, 8 sierpnia 2019, 11:52

To zobacz ile trwa szkolenie podstawowe w Niemczech to raz, dwa zobacz jak państwo staje zawsze po stronie Policjanta, który ma dbać o ład i porządek i jakie mają wypłaty Policjanci w Niemczech... Potem możemy zaczynać dyskusję. Przywileje mundurowe w Polsce były za służbę za psie pieniądze dla państw i obywateli. Chcecie likwidować przywileje emerytalne, trzeba znieść zakaz innego zarobkowania-zatrudnienia i wypłacać rynkowe pensje. Inaczej ta instytucja się zawali, co zresztą może nastąpić już w przyszłym roku tak w ogóle.

Kiks
czwartek, 8 sierpnia 2019, 12:08

Rynkowe pensje płaci się za wysokie kwalifikacje. wykształcenie. Tylko garstka spełnia te kryteria w Policji i wojsku.

Kiks
wtorek, 6 sierpnia 2019, 19:01

Niekonstytucyjne to są wszelkie przywileje.

Olo
wtorek, 6 sierpnia 2019, 15:57

Wystarczy rozróżnić emeryturę i emeryturę mundurową. Całe lata było 15 l stażu i nikt nie szukał dziury w całym. Teraz władza zamierza się chyłkiem wycofać z porozumienia z listopada i szuka. Mundurowi powinni zakończyć protest dopiero po realizacji porozumienia. A nie po podpisaniu jakichś mglistych obietnic

Tweets InfoSecurity24