Reklama

Służba Więzienna

Hełmy, kamizelki kuloodporne i kajdanki, czyli Służba Więzienna na zakupach

Fot. D. Mikołajczyk
Fot. D. Mikołajczyk

Centralny Zarząd Służby Więziennej zamierza kupić 500 sztuk kamizelek kuloodpornych, 380 hełmów kuloodpornych oraz w sumie 1000 sztuk kajdanek, w tym 300 zespolonych. SW wymaga, by zamówienie zrealizowane zostało w maksymalnie 90 dni od daty zawarcia umowy. Nowe wyposażenie ma zostać dostarczone do Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Otwarcie ofert, złożonych w toku trwającego przetargu, ma nastąpić 14 lipca bieżącego roku. Propozycje, które wpłyną do tego czasu, formacja oceni w oparciu o kryterium ceny (60 proc.), termin gwarancji na kamizelkę kuloodporną w kontekście jej miękkiego panelu balistycznego (10 proc.), ale też kwestię terminu gwarancji udzielonej na użytkowanie hełmu kuloodpornego (10 proc.). Istotne jest również kryterium samego wykonania zamówienia (20 proc.). Dodatkowe punkty zostaną przydzielone tym oferentom, którzy zaproponują szybszą realizację dostaw, niż w wciągu 90 dni od zawarcia umowy.

Jeśli chodzi o kamizelki kuloodporne, to wskazano, iż ich miękkie panele mają zapewniać właściwości kuloodporne, odłamkoodporne, ale również odporność na ataki nożem czy też szpikulcem. Wspomniane panele balistyczne muszą zapewniać przy tym maksymalną powierzchnię ochronną, przy zachowaniu maksymalnej mobilności użytkownika i ergonomii. Jak wskazano w specyfikacji technicznej, muszą być one wykonane w 100 proc. z materiału aramidowego (kevlaru).

Zastosowane w kamizelkach panele muszą zapewniać ochronę zgodnie z polską Normą PN – V – 87000:2011 "Osłony balistyczne lekkie kamizelki kulo- i odłamkoodporne. Wymagania i badania" – na poziomie K2 (kuloodporność)/O2 (odłamkoodporność) oraz ochronę zgodną z normą NIJ Standard-0115.00 "Stab Resistance of Personal Body Armor" – poziom I, jeśli chodzi o nożo- i szpikulcoodporność. Wskazano również, że w części bocznej, w miejscu regulacji, wkłady balistyczne części przedniej i tylnej kamizelki powinny zachodzić na siebie celem zapewnienia ochrony boków korpusu użytkownika. Co więcej, wkłady balistyczne zastosowane w kamizelce muszą posiadać kształt i wymiary zapewniające ich precyzyjne pozycjonowanie we wnętrzu poszycia za pomocą rzepu.

Jeśli chodzi o hełmy, które zamierza pozyskać SW, to ich czerep musi być zgodny ze standardem ACH lub MICH. Ma on być wykonany z materiałów kompozytowych, w wersji pełnej, czyli zakrywającej ucho funkcjonariusza. Hełmy mają być w kolorze czarnym. Waga kompletnego hełmu, w przypadku największego rozmiaru, została ustalona na nie więcej niż 1500 g. Jeśli chodzi o kwestie zapewnianej ochrony, to zaznaczono, że odłamkowość musi być utrzymana zgodnie z klasą odporności O3, zgodnie z normą "PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania i badania". Zaś w przypadku kuloodporności, ustalona została niezbędna klasa odporności K2, według normy "PN – V-87001:2011 Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne. Wymagania i badania".

SW zamierza również kupić kajdanki szczękowe, zakładane na ręce w celu częściowego unieruchomienie kończyn górnych. Tego rodzaju kajdanki mają umożliwiać łatwe, a przede wszystkim skuteczne i szybkie skrępowanie poprzez ich założenie i zamknięcie, na nadgarstkach osoby obezwładnianej przez funkcjonariuszy. Kajdanki mają być tak skonstruowane, aby uniemożliwiać osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów, do których może mieć dostęp. Formacja planuje też pozyskanie kajdanek zespolonych, które są zakładane na ręce i nogi w celu częściowego unieruchomienie nie tylko kończyn górnych, ale i dolnych.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze