Reklama

Służba Więzienna

SW: w planach ponad 1 tys. nowych radiotelefonów

Fot. sw.gov.pl
Fot. sw.gov.pl

Służba Więzienna planuje kolejną inwestycję w zakresie poprawy jakości łączności, użytkowanej na co dzień przez funkcjonariuszy. Tym razem zakłada się pozyskanie ponad tysiąca nowych radiotelefonów przenośnych oraz niezbędnego oprogramowania dla nich i wyposażenia dodatkowego.

Centralny Zarząd Służby Więziennej rozpisał właśnie przetarg mający na celu wyłonienie dostawcy radiotelefonów wraz z dodatkowym wyposażeniem. Mają one być przeznaczone dla jednostek organizacyjnych SW. W sumie plany obejmują zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych, wraz z niezbędnym oprogramowaniem do współpracy w ramach Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Służby Więziennej. Mowa jest o urządzeniach w ukompletowaniu z antenami, bateriami i klipsami, ładowarkami do baterii jedno i sześciostanowiskowymi, kablami do programowania radiotelefonów.

Potencjalny wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, obejmujących okres przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedno zamówienie dla służb mundurowych polegające na dostawie radiotelefonów przenośnych w standardzie ETSI DMR będących przedmiotem zamówienia, w liczbie co najmniej 800 sztuk. Do realizacji dostaw urządzeń ma dojść w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeśli chodzi o prawo opcji, to SW zagwarantowała sobie możliwość skorzystania z niego, w postaci zwiększenia o max. 20 proc. liczby wspomnianych wcześniej radiotelefonów przenośnych, ładowarek oraz kabli do programowania radiotelefonów przenośnych. Złożenie ofert ma nastąpić do 8 lipca bieżącego roku. Głównymi kryteriami oceny proponowanych urządzeń, przeznaczonych do utrzymywania łączności, ma być cena (60 proc.), a także okres gwarancji udzielonej na urządzenia (36 proc.) i wydajność oferowanego akumulatora do radiotelefonów przenośnych (4 proc.).

W przypadku tego przetargu, SW zdecydowała się zastosować tzw. "procedurę odwróconą", wskazaną przez Prawo Zamówień Publicznych. Tym samym zamawiający najpierw ma dokonać oceny ofert, a następnie zbada, czy dany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SW planuje pozyskanie urządzeń radiokomunikacyjnych w standardzie ETSI DMR Tier II, zgodnym z ETSI TS 102 361, współpracujących z Systemem Łączności Radiowej Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej opartym o oprogramowanie dyspozytorskie Consel. Jak wskazano, dostarczone do funkcjonariuszy radiotelefony przenośne, muszą posiadać możliwość pracy w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem dwóch szczelin w trybie cyfrowym DMR.

Oczywiście zastrzeżono, że nowe radiotelefony muszą współpracować z już używanymi przez SW, konwencjonalnymi radiotelefonami analogowymi produkcji Motorola typ GP serii 300 i Hytera typ PD i MD serii 700 oraz w trybie cyfrowym z radiotelefonami DMR produkcji Motorola Mototrbo typ DM i DP serii 4000e. W związku ze specyfiką pracy funkcjonariuszy, podkreślone zostało, iż technologia radiotelefonów przenośnych musi umożliwiać łączność w miejscach trudno dostępnych.

JR

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze