Reklama

Służba Ochrony Państwa

Wojskowi specjalsi pomogą SOP w ochronie VIP-ów?

Fot. SOP
Fot. SOP

W Sejmie przedstawiony został prezydencki projekt ustawy, który m.in. zakłada utworzenie specjalnych zespołów zadaniowych składających się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Do zadań zespołów należałaby ochrona najważniejszych osób w państwie oraz obiektów państwowych i placówek zagranicznych.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Posłowie wszystkich ugrupowań, także ci, którzy wyrażali zastrzeżenia do projektowanych przepisów, opowiedzieli się za kontynuowaniem pracy nad przedłożeniem. Podczas debaty nikt nie złożył wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zgłoszono natomiast propozycję przejścia do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji, Sejm rozstrzygnie to w bloku głosowań.

Reklama

Wśród propozycji zawartych w ustawie znalazło się utworzenie specjalnych zespołów zadaniowych składających się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. „Obecna sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga podejmowania działań ochronnych przez Wojska Specjalne w ramach wsparcia Służby Ochrony Państwa” – czytamy w uzasadnieniu prezydenckiego projektu.

Według projektu Wojska Specjalne, w ramach działań ochronnych mogą współdziałać ze Służbą Ochrony Państwa m.in. przy ochronie najważniejszych osób w państwie, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych. Do wspólnych zadań miałaby należeć również ochrona obiektów służących najważniejszym osobom w państwie z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości oraz ochronie placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu realizacji współdziałania mogą być tworzone zespoły zadaniowe składające się z żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Decyzję o udziale żołnierzy Wojsk Specjalnych w składzie zespołu zadaniowego, niepodlegającą ogłoszeniu, wydaje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Szefa Służby Ochrony Państwa.
Fragment uzasadnienia prezydenckiego projektu o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Czytaj też

Prezydencki projekt zakłada, że w ramach działania zespołu zadaniowego żołnierze Wojsk Specjalnych będą wykonywać polecenia i rozkazy według procedur obowiązujących w Służbie Ochrony Państwa. Jednak z uwzględnieniem taktyki działania Wojsk Specjalnych. „Żołnierze Wojsk Specjalnych, wchodzący w skład zespołu zadaniowego pozostają w systemie dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślono w uzasadnieniu.

Reklama

„Analogiczne rozwiązania obowiązują w przypadku współdziałania Wojsk Specjalnych z organami i służbami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1136, 1834 i 1860.). Podjęcie przez Wojska Specjalne działań ochronnych lub rozpoznawczo-bojowych wymaga postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Wojsk Specjalnych” – dodano.

Czytaj też

Prezydencki projekt został wniesiony do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu 2023 roku. Ponieważ Izba nie zajęła się nim przed wyborami, projekt wymagał ponownego złożenia w nowej kadencji. Dokument zakłada m.in. włączenie marszałków Sejmu i Senatu w system kierowania obroną państwa oraz w system stałych dyżurów, który zapewniłby im świadomość sytuacyjną w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa.

Reklama
Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze