KPRM wykonuje ruch w sprawie zmian w art. 15a

10 lutego 2021, 09:12
50012113697_718460d78d_c
Fot. Krystian Maj/KPRM

Dokonanie zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, a dokładniej w art. 15a tego dokumentu, jest obecnie jedną z najważniejszych zmian na jakie czekają mundurowi. Takie wnioski można wysnuć przeglądając chociażby media społecznościowe, w których funkcjonariusze na bieżąco komentują to, co dotyczy ich formacji. Jak pisał InfoSecurity24.pl projekt zmian w przepisach został przygotowany przez resort spraw wewnętrznych i administracji i złożony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 11 grudnia ubiegłego roku. Uwagi do projektu zgłosiło jednak Centrum Analiz Strategicznych, a te przekazane zostały do MSWiA. Resort odniósł się do nich 12 stycznia. Od tego momentu dokument czekał na włączenie do wykazu prac Rady Ministrów. Dziś wiemy już, że projekt znalazł się w wykazie 9 lutego i jak wynika z zawartych tam informacji, powinien zostać przyjęty przez rząd do końca pierwszego kwartału tego roku.

Jak pisali niedawno w piśmie do przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera mundurowi z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, "funkcjonariusze, których Federacja reprezentuje są coraz bardziej zniecierpliwieni", a "dalsza zwłoka (…) nie znajduje żadnego uzasadniania". Pismo dotyczyło właśnie projektu zmian w art. 15a, a funkcjonariusze chcieli, by minister Schreiber wskazał im termin "włączenia do wykazu prac Rady Ministrów projektu zmiany art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy". Projekt znalazł się wprawdzie w owym wykazie 9 lutego, jednak jak się wydaje to dopiero początek batalii o jego ostateczny kształt. Mundurowi – jeszcze na etapie konsultacji wewnątrzresortowych – zgłosili bowiem do niego szereg poprawek, które raczej nie należały do gatunku porządkujących i kosmetycznych. 

Funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. sposób ustalania wysokości emerytury policyjnej reguluje obecnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej. Emerytura dla takich funkcjonariuszy obliczana jest wyłącznie za okresy służby (oraz okresy równorzędne ze służbą). Funkcjonariuszom przyjętym po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., przy obliczaniu wysokości emerytury, nie są uwzględniane posiadane przed wstąpieniem do formacji, ani przypadające po zwolnieniu ze służby, tzw. okresy pracy cywilnej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, za tzw. okresy pracy cywilnej mundurowi mogą, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i spełnieniu pozostałych warunków określonych przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, otrzymać również emeryturę z FUS.  

"Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach i deklarują wolę rozwiązania tego problemu do końca 2019 roku, przyjmując, że realizacja tego postulatu będzie odnosić się do funkcjonariuszy którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 października 2003 r."  - tak brzmi jeden z punktów mundurowego porozumienia podpisanego w listopadzie 2018 roku. I choć termin wskazany w dokumencie nie został dotrzymany, resort spraw wewnętrznych i administracji w listopadzie ubiegłego roku przedstawił mundurowym projekt zmian. 

Co oferuje mundurowym MSWiA? Jak czytamy na rządowych stronach "(…) proponuje się dodanie w ustawie zaopatrzeniowej art. 15aa, który obejmie funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r.". Jak jednak zaznaczono, uwzględnienie w wysłudze emerytalnej tzw. stażu cywilnego poprzedzającego służbę lub przypadającego po zwolnieniu ze służby (okresów składkowych lub okresów opłacania składek) uwarunkowane będzie posiadaniem, co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych, "o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zaopatrzeniowej (tj. okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu i służby wojskowej)". Okresy przypadające przed, jak i  po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funkcjonariusza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie wynosić mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. 

MSWiA chce też, by wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej funkcjonariuszom przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. wiązało się z brakiem możliwości pobierania dwóch (lub trzech, jeśli łącznie z OFE) emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, czyli tak samo jak w przypadku osób, którym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

To dopiero początek

Choć pojawienie się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu zmian to dobry sygnał dla mundurowego środowiska, to w sprawie dokumentu szereg kwestii będzie trzeba jeszcze uzgodnić i dopracować. Obszerną listę uwag do kształtu rozwiązań proponowanych przez MSWiA zgłosili bowiem sami mundurowi. Zwracają oni m.in. uwagę na wskaźnik, na podstawie którego, funkcjonariusze przyjęci do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. będą mogli powiększać sobie emeryturę mundurową za pracę w cywilu poprzedzającą przyjęcie do służby. Za każdy rok tzw. okresów pracy cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej w dokumencie przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3 proc. Związkowcy uważają, że powinien on wynosić 2,6 proc. Z krytyką spotkała się też propozycja wykluczająca możliwość powiększenia emerytury mundurowej o lata pracy w cywilu po zwolnieniu ze służby, w przypadku nie osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej, czyli 75 proc. uposażenia. Mundurowi z dezaprobatą odnieśli się też do warunku 25 lat służby, bez osiągnięcia którego doliczenie pracy z cywila w ogóle będzie niemożliwe. Wszystkie centrale związkowe działające w formacjach podległych MSWiA zwracały też uwagę na to, że likwidacja art. 15a powinna objąć wszystkich funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Zdaniem strażackich związkowców, propozycje MSWiA określającego odrębne zasady naliczania emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby od 01.01.1999 do 30.09.2003 r., sprawią, że w formacjach podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji wprowadzony zostanie – de facto – czwarty już system emerytalny.

Na uregulowanie kwestii art. 15a funkcjonariusze czekali tak długo, a sprawa ta budzi tak wiele emocji, że wprowadzanie zmian "na siłę", bez próby  wypracowania kompromisu, wydaje się rozwiązaniem, które może jedynie podnieść temperaturę w relacjach na linii mundurowi-rząd. Jak relacjonowali jakiś czas temu związkowcy, liczba proponowanych zmian miała zaskoczyć jednak wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, który zapowiedział, że dokument w kształcie przygotowanym przez resort trafi do Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasza Szrajbera i zgłoszony zostanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Tak też się stało, co nie oznacza jednak, że projektu nie można zmienić. Nie stanie się to zapewne na etapie prac w KPRM, jednak wiele zdarzyć może się w Sejmie. To tam, podczas prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych, zapaść mogą najważniejsze decyzje. Czy MSWiA gotowe jest na wprowadzenie korekt w przygotowanym projekcie? Na to pytanie trudno dziś odpowiedzieć, jednak biorąc pod uwagę choćby prace nad tzw. superustawą widać, że przygotowany projekt nie musi zostać przyjęty w zaproponowanym kształcie, a resort spraw wewnętrznych nie zawsze twardo obstaje przy swoich założeniach. To, czy podobnie stanie się w przypadku art. 15a okaże się zapewne już niebawem. Jedno jest jednak pewne, negocjacje – jeśli rzecz jasna do nich dojdzie – dla żadnej ze stron nie będą należały do najłatwiejszych.

Reklama
Reklama

KomentarzeLiczba komentarzy: 238
Rafał
poniedziałek, 1 marca 2021, 19:02

Jeżeli ktoś z grupy 99-03 liczy że coś więcej można ugrać w kwest art. 15a to się przeliczy. Sprawa została przegrana 08.11.2018 roku bo związki zamiast rozmawiać o zwrocie art. 15 i wpisać to w porozumienie rozmawiały o dopisaniu grupy 03-12 i nic nie uzgodniły ani nie ugrały. Wejście celników w szeregi mundurowe podkopało budżet. W ubiegłym roku ITD która powstała w 2002 roku pozazdrościła celnikom i złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o włączenie ich w przepisy mundurowe. Obecnie rząd pracując nad art 15a walczy o nieobjęcie ITD przepisami mundurowymi bo worek rozrywa się coraz bardziej. Sejm jako uczestnik postępowania przed TK sprzeciwia się zmianom ale liczą się ze wszystkim. Argumentuje że ITD nie prowadzi działań dochodzeniowo - śledczych ani operacyjno - rozpoznawczych ale z celnikami też myśleli że wygrają. Tak więc to co zaproponował rząd w kwestii art. 15a to wszystko - nie wykorzystano szansy podczas strajku 2018 r. - jest po walce o art 15a.

Kropka na i
niedziela, 7 marca 2021, 16:21

Też tak uważam, temat 15a zostaje właśnie zamknięty, roczniki 99-03 zwrot 7 lat cywila po 25 latach służby, roczniki po 03-12 wykiwane obietnicami, bez zwrotu lat cywila.

Rafał
środa, 3 marca 2021, 09:40

Dodam tylko że pisząc o rozrywającym się worku z pieniędzmi na wcześniejsze świadczenia emerytalne myślałem o straży miejskie. Straż miejska wzorując się na celnikach a wyprzedzając ITD złożyła do TK swój wniosek o szybsze emerytury - w ich przypadku o objęcie ich emeryturami pomostowymi. Wiadomo że rząd w dobie tego co się dzieje będzie blokował lub minimalizował wszystkie inicjatywy i to jest z art. 15a a nic mu rąk nie krępuje - w porozumieniu z 08.11.2018 nie ma żadnych konkretów w przeciwieństwie do 25 lat dla przyjętych po 2012 - tam z porozumienia wszystko było wiadomo. 08.11.2018 związki zmarnowały bez sensu 15 lat walki ludzi z 99-03 bo rozmawiano nie na temat.

PACTA SUNT SERVANDA
wtorek, 2 marca 2021, 09:20

Wygląda na Jedno wielkie oszustwo i celowa pozoracja działań .Ze składkami w ZUS i OFE jest podobnie jak w banku , jakbyś miał pieniądze odłożone w banku na kącie i pewnego razu by ci je ktoś zawłaszczył w imię prawa a potem chciał część zwrócić w imię prawa a gdzie reszta . Proszę oddać składki a drugą emeryturę zachować dla siebie .

Emeryt
czwartek, 11 marca 2021, 18:58

Masz rację to jest wielkie oszustwo. Wszyscy to widzą i wiedzą prócz tzw związków zawodowych i rządzących.

Jerzyk
poniedziałek, 1 marca 2021, 00:14

Ciekawe kiedy w końcu ktoś podejmie jakąkokwiek decyzje?, bo póki co to zwodzą nas jak małe dzieci, albo odbieramy składki i lata pracy albo chcemy zwrotu art.15 na starych zasadach, podział na 99-03 to nieporozumienie, składki to składki, każdy płacił te same, wojsko to wphsko, każdy był w armii, czas zasypać te rowy.

2021
środa, 3 marca 2021, 15:19

NSZZP nie istnieje. Sprzedali art. 15a za dodatki dziadkowe. Dodatki te dostają wszyscy nawet ci co mają poważne ograniczenia w wykonywaniu Ustawowych zadań. To są całe związki.

2003
czwartek, 4 marca 2021, 21:10

Dokładnie, siedzą jak myszy pod miotłą bo więcej zaszkodzili niż pomogli ale nimi kierowała własna sprawa czyli dziadkowe.

piątek, 5 marca 2021, 13:17

Może lepiej poprosić ZZ Celników. Oni coś robią dla swoich.

Obiektywny.
poniedziałek, 1 marca 2021, 16:34

Chcą na siłę wprowadzić Art 15aa żeby zamknąć dopuszczalność drogi Sądowej dla ludzi z 99-03 ,a nie rozliczyć uczciwie składki z Art15 co powinno być zrealizowane dawno temu w imię sprawiedliwości i zwykłej uczciwości.

Przed 2003
niedziela, 28 lutego 2021, 15:15

Jak to jest że związkowcy celników nie mieli nic jak zaczynali walkę o uznanie ich jako mundurowych a ugrali tak wiele, związkowcy pozostałych formacji mieli tak dużo w kwestii art. 15a (przepis z datą wsteczna na niekorzyść, rząd zmuszony do rozmów na strajku) a nie ugrali prawie nic bo to co daje rząd jest śmieszne - drugiej tak dogodnej sytuacji na zmiany już chyba nie będzie. Chyba trzeba poprosić związkowców celnych aby zajęli się sprawą.

Pogranicznik
poniedziałek, 1 marca 2021, 09:40

Tak to jest jak rozmawia się nie na temat - podczas strajku do momentu podpisania porozumienia rozmawiali i walczyli tylko o dopisanie grupy 03-12 mimo że nie było żadnych prawnych podstaw a samym problemem wcale się nie zajęli i mamy efekty. Związkowcy celników skupieni byli na temacie, zajmowali się od początku problemem a kogo obejmie wyszło samo z siebie podczas rozmów. Tak jak piszesz ugrali dużo, celnicy są naprawdę zadowoleni zwłaszcza że niektórzy emki nawet mają z dwóch źródeł.

szok
piątek, 26 lutego 2021, 08:58

Tylko to jest dziwne ze wogóle MON nie interesuje się tym zapisem czy żołnierzami wogóle interesuje się minister ? pisane jest cały czas o służbach mundurowych A wojsko zostanie pominięte?

99-03
niedziela, 28 lutego 2021, 11:15

Dość tego krętactwa proszę o zwrot moich składek ZUS i OFE nie potrzebuje drugiej emerytury.

Greg
sobota, 27 lutego 2021, 10:45

Zgodnie z prawem żadna formacja nie powinna być pominięta przy likwidacji art15a ,dla grupy 99-03 wprowadzony datą wstecz dotyczył także żołnierzy .Chyba że jak mają go zlikwidować na takich warunkach jakie są proponowane to lepiej niech zwrócą ludziom ich składki emerytalne.

Jurij
piątek, 26 lutego 2021, 11:19

Tak, zostanie pominięte. Są zamknięci w swoim hermetycznym świecie, a bram strzeże zatrudniona ochrona. Jak by przyszło bronić ojczyzny to w pierwszej kolejności dali by nogę. Znieśli kontrakty, to czego jeszcze chcą?

Valdek
niedziela, 21 lutego 2021, 10:47

Kiedy w końcu zrównają służbę wojskową?, panowie Związkowcy, co z Wami?, przecież podzielono nas na dwie kategoria służby Ojczyźnie, każdy szedł do armii, wbijał w kamasze a potem się okazało ze jedni odbyli lepsze drudzy gorsze wojsko, a często robili to samo kub nawet więcej, takie rzeczy tylko u nas, precedensy i absurdy

Żołnierz
środa, 24 lutego 2021, 22:23

Podział służby wojskowej na kategorie to kuriozum celowy podział 2003r datą wstecz, by ograbić większą część mundurowych z ich ciężko zapracowanych składek emerytalnych to wszystko wymaga wyjaśnienia inaczej będą pozwy zbiorowe ci ludzie już mają prawa emerytalne i domagają się sprawiedliwości uczciwego doliczenia albo zwrotu składek bez jakiegoś art15aa bo to absurd.

Tweets InfoSecurity24