Reklama

Służby Mundurowe

Sejmowe komisje za możliwością zachowania pełnego uposażenia dla zawieszonego funkcjonariusza

Autor. Straż Graniczna

Posłowie, w trakcie posiedzenia połączonych sejmowych komisji, przyjęli dwie poprawki do rządowego projektu ustawy dotyczącego usprawnienia działań służb i wojska na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o możliwość zachowania pełnego uposażenia dla policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych – o co zabiegali związkowcy z obu formacji. „Staraliśmy się, aby uprawnienia i obowiązki wprowadzane poprzez tę ustawę były jednak jednakowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy” – tłumaczył wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

We wtorek w Sejmie połączone komisje obrony narodowej oraz sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęły prace nad rządowym projektem dotyczącym usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W trakcie posiedzenia wiceprzewodniczący komisji obrony narodowej Andrzej Szewiński (KO) wniósł dwie poprawki do projektu ustawy. Pierwsza z nich dotyczy policjantów, natomiast druga funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Reklama

W poprawkach zaproponowano, aby przełożony (biorąc po uwagę okoliczności popełnienia zarzuconego policjantowi lub funkcjonariuszowi Straży Granicznej przestępstwa, w szczególności będącego następstwem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych), mógł podjąć decyzję o zachowaniu policjantowi lub funkcjonariuszowi SG na okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania prawa do pełnego uposażenia.

„Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie funkcjonariuszom Policji (i funkcjonariuszom Straży Granicznej – przyp. red.) uprawnień analogicznych do przewidzianych w nowoprojektowanych przepisach art. 456 ust. 1a i art. 485 ust. 1a ustawy o obronie Ojczyzny w odniesieniu do żołnierzy związany z zachowaniem prawa do uposażenia w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych” – tłumaczył Andrzej Szewiński. Jak dodał, chodzi o to, żeby „wszystkie służby, które biorą udział w czynnościach miały zunifikowane prawo do możliwości zachowania pełnego uposażenia”.

Czytaj też

Podczas wspólnego posiedzenia sejmowych komisji głos zabrał także wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. „Te dwie poprawki odnoszące się do sytuacji zawieszonych bądź tymczasowo aresztowanych policjantów bądź funkcjonariuszy Straży Granicznej nawiązują do regulacji zawartej w przepisie odnoszącym się do żołnierzy. Staraliśmy się by uprawnienia i obowiązki wprowadzane poprzez tę ustawę były jednak jednakowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy” – podkreślił wiceszef MSWiA.

„Tu mamy taki przypadek, że gdyby nie te poprawki byłaby istotna różnica. Funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej mogliby otrzymywać jedynie 50 proc. wynagrodzenia w przypadku zawieszenia bądź tymczasowego aresztowania. Dlatego nawiązujemy do przepisu znajdującego się w projekcie dotyczącego żołnierzy, że w sytuacji szczególnej dowódca jednostki, tu właściwy komendant będzie mógł zdecydować uznaniowo o wypłacie pełnego uposażenia. Uznajemy, że te przesłanki, szczególne okoliczności, które wskazujemy, są wystarczające” – powiedział.

Reklama

Zapewnił przy tym, że te przepisy pozwalają dowódcy ocenić sytuację nie tamując biegu postępowania karnego. „Postępowanie karne jest niezależne od tej decyzji o obniżeniu uposażenia. To, co my w tym przepisie chcemy zmienić, to jedynie decyzję, czy ma być obniżenie obligatoryjne uposażenia o 50 proc. jak jest w obecnym stanie prawnym, czy też pozwolić dowódcy bądź komendantowi podjąć decyzję, czy może nie pozostawić 100 proc. uposażenia. To nie odnosi się do biegu postępowania karnego” – dodał Mroczek.

Czytaj też

O zmiany te zabiegali związkowcy z NSZZ Policjantów i NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, o czym portal InfoSecurity24.pl informował w zeszłym tygodniu. Ich sprzeciw budził jeden z zapisów, który dotyczył możliwości zachowania pełnego uposażenia dla żołnierza zawieszonego w czynnościach służbowych w przypadku niezamierzonego naruszenia prawa przy ochronie granicy.

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w rozmowie z redakcją wprost podkreślił, że rozumie, że to rozwiązanie „narodziło się” po kontrowersjach związanych z zatrzymaniem żołnierzy, którzy użyli broni na granicy. „Nie chcę rozstrzygać, czy użyli jej prawidłowo, czy nie. Niemniej jednak uważam, że ten przepis nie może dotyczyć tylko żołnierzy. Przecież nie tylko żołnierze pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. Granicy broni też Policja i Straż Graniczna. A w tym przypadku robi się przepis jedynie dla wojska” – mówił Jankowski.

Czytaj też

Jak dodał, „budujemy znowu przepis, który będzie tylko bronił żołnierza, a nie innych funkcjonariuszy”, na co nie ma zgody związkowców. W związku z tym policyjni związkowcy wspólnie z przewodniczącym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcinem Kolasą skierowali pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka o równe traktowanie służb na granicy.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze