Reklama

Policja

Policjanci przeszkolili już kilka tysięcy żołnierzy

Autor. Podlaska Policja

Od połowy czerwca policyjni specjaliści z oddziałów prewencji prowadzą szkolenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej z taktyki działań zespołowych. W całym kraju zrealizowano już kilkadziesiąt szkoleń. Wzięło w nich udział kilka tysięcy wojskowych i kilkudziesięciu pograniczników.

Policyjne szkolenia z taktyki działań zespołowych rozpoczęły się 10 czerwca. Jak informowała Komenda Główna Policji, na wniosek dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marka Sokołowskiego zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster „polecił komendantom wojewódzkim w całym kraju jak najszybsze zorganizowanie szkoleń”. Pierwsze szkolenia odbyły się w Białymstoku, do którego później dołączyły m.in. komendy wojewódzkie policji w Gorzowie Wielkopolskim, Olsztynie i Szczecinie.

Reklama

Według informacji przekazanych przez KGP, w kilkudziesięciu szkoleniach, które odbyły się w całym kraju, wzięło już udział kilka tysięcy wojskowych i kilkudziesięciu pograniczników. „Obecnie program szkolenia dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP obejmuje 2 godziny zajęć teoretycznych oraz 5 godzin ćwiczeń praktycznych” - podała KGP.

„Poza ramowymi założeniami może być modyfikowany i obejmować swoim zakresem inne aspekty uzgodnione z przedstawicielami poszczególnych jednostek wojskowych w zależności od możliwości szkoleniowych, stopnia przyswojonej dotychczas przez żołnierzy wiedzy oraz posiadanych środków. Dlatego też czas szkolenia w poszczególnych jednostkach może być różny” – przekazała redakcji Komenda Główna Policji.

Czytaj też

Podczas szkoleń policyjni specjaliści z oddziałów prewencji uczą żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej postępowania wobec agresywnego tłumu i panowania nad nim, interwencji wobec osób z niebezpiecznymi narzędziami i działania w pododdziale zwartym. Dzielą się również doświadczeniami z użycia broni gładkolufowej.

Przypomnijmy. Od początku czerwca w ramach operacji pod kryptonimem „Zapora” w rejon przygraniczny skierowano około 250 funkcjonariuszy oddziałów prewencji z całego kraju, aby wesprzeć działającą tam Straż Graniczną i Wojsko Polskie. Oprócz oddziałów prewencji przy granicy z Białorusią działają także policjanci pozostałych pionów, w tym ruchu drogowego. W pogotowiu są także kontrterroryści i przewodnicy z psami służbowymi.

Czytaj też

O tym, że policjanci wzmocnią granicę polsko-białoruską, pod koniec maja informował premier Donald Tusk i szef MSWiA Tomasz Siemoniak. „Na dużo większą skalę będziemy używali sił policyjnych, szczególnie w tych miejscach, gdzie dochodzi do grupowych prób przełamania granicy” – zapowiadał szef rządu.

„Zwiększamy siły policyjne na granicy i zwiększamy integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Tu potrzeba działań, które są charakterystyczne dla formacji policyjnych, dla formacji prewencyjnych, odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych. Ustaliliśmy, że takie wspólne szkolenia z użyciem sprzętu, którego Policja używa wobec agresywnych ludzi, będą tutaj przemieszczone” – mówił z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze