Reklama

Policja

Zmiany w CLKP pośrednim wynikiem wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA?

Autor. WSPol

Tegoroczne zmiany w działaniu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji są pośrednio związane ze zniesieniem wiz do USA. Jednym z warunków jego wprowadzenia było bowiem podpisanie między Polską a USA umowy o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, a ta pociągnęła za sobą istotne i kosztowne modyfikacje w codziennym funkcjonowaniu CLKP.

Reklama

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeszło w tym roku spore zmiany. W celu zwiększenia możliwości wykrywczych formacji oraz podniesienia efektywności CLKP, zostało w kwietniu przekształcone w jednostkę organizacyjną Policji, podległą bezpośrednio komendantowi głównemu Policji (wcześniej, jako instytut badawczy, nadzorowane było przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, za pośrednictwem komendanta głównego Policji).

Reklama

Do kwietnia br. podstawowym zadaniem CLKP, jak podkreślało MSWiA, było prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych w zakresie kryminalistyki oraz szkolenia prowadzone w tym zakresie. Stan ten resort postanowił zmienić, podkreślając że jego główna działalność powinna być skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji. Chodzi przede wszystkim o przygotowywanie opinii i ekspertyz kryminalistycznych na użytek postepowań prowadzonych przez jednostki formacji czy prokuratury, utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych, a także innych zbiorów i baz, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym związanych z procesem zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. CLKP zajmować ma się również realizacją zadań związanych z weryfikacją i poświadczeniem, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech, nadzorem merytorycznym nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych, a także dalej prowadzić ma działalność naukową w zakresie kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych.

Czytaj też

To jednak nie wszystko, bowiem na wniosek komendanta głównego Policji szef MSWiA będzie mógł nałożyć na dyrektora CLKP dodatkowe obowiązki, jeżeli – jak czytaliśmy w dokumentach – będzie to niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w celu wykonania zadań wynikających z obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i zobowiązań międzynarodowych. Co ciekawe, kwestia zmian organizacyjnych w Laboratorium była istotna m.in. w kontekście zadań wynikających z ratyfikowanej we wrześniu 2019 r., umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, która stanowiła jeden z warunków wprowadzenia ruchu bezwizowego do USA. Polskie władze uznały, że adekwatne jest realizowanie tych zadań przez Policję, która ma szerokie uprawnienia formalne i funkcjonalne, a także posiada już w swej strukturze stosowną jednostkę merytoryczną, niż przez niezależny instytut badawczy jedynie o uprawnieniach merytoryczno-eksperckich.

Reklama

Zmiany w "życiu" CLKP są na tyle znaczące, że ich sfinansowanie będzie możliwe w dużej części dzięki środkom modernizacyjnym (z programu modernizacji służb na lata 2022-2025). Posłużą one m.in. do budowy nowej siedziby, która ma się rozpocząć jeszcze w bieżącym roku. Do CLKP trafi również nowy sprzęt. Konieczna miała być bowiem modernizacja sprzętu laboratoryjnego, unowocześnienie kryminalistycznych metod badawczych, a także usprawnienie procesu badawczego. Planowany jest zakup m.in. systemów do badań narkotyków, badań chemicznych, identyfikacji i badań broni, urządzeń do pomiarów balistycznych, chromatografu gazowego do badania narkotyków i nieznanych substancji, chromatografu do badań alkoholi i substancji łatwopalnych, mikroskopu porównawczego umożliwiającego badanie dwóch próbek w tym samym czasie, oświetlaczy kryminalistycznych do ujawniania śladów kryminalistycznych, komór do ujawniania śladów daktyloskopijnych z zastosowaniem części technik wizualizacji, mikroskopów cyfrowych do badań chemicznych oraz do badań dokumentów, system automatycznej identyfikacji broni palnej pozwalający na automatyczne przeszukanie bazy łusek i pocisków w celu identyfikacji broni palnej.

Czytaj też

MR

Reklama

Komentarze

    Reklama