Reklama

Policja

Policyjne uposażenia do zmiany. Jest projekt rozporządzenia

Autor. st. str. Krzysztof Pisz/KG PSP

Coraz większymi krokami zbliżają się mundurowe podwyżki. Po tym, jak sposób rozdysponowania środków ustalono w PSP, przyszedł czas na Policję. Szczegóły zapisano w projekcie rozporządzenia płacowego, udostępnionym przez NSZZ Policjantów.

Jak czytamy, celem nowelizacji „jest osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia policjantów o 20 proc. tj. o 1 359 zł od dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny”. Zmiana w rozporządzeniu polegać ma na nadaniu nowego brzmienia „tabeli stawek dodatku za posiadany przez policjanta stopień policyjny z jednoczesnym uzależnieniem stawki dodatku za stopień od wysokości kwoty bazowej”.

Czytaj też

Wzrost kwoty bazowej o 20% w 2024 r. powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie policjanta wraz z nagrodą roczną wzrasta o 1 472 zł. Z kwoty 1 472 zł na wzrost uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 1 359 zł, a na wzrost nagrody rocznej - 113 zł. Przypadająca przeciętna miesięczna kwota wzrostu na 1 etat w wysokości 1 359 zł ma sfinansować wzrost wszystkich składników uposażenia. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost kwoty bazowej powoduje obligatoryjny wzrost uposażenia zasadniczego i w konsekwencji wzrost z tytułu wysługi lat, którego skala uzależniona będzie od indywidualnego stażu służby oraz wzrost dodatków do uposażenia, których wysokość relacjonowana jest do kwoty bazowej. Szacowane skutki wynikające wyłącznie ze zmiany kwoty bazowej w 2024 r. szacowane są na poziomie 894 zł. Oznacza to, że możliwe jest zaangażowanie jeszcze kwoty około 465 zł.
Fragment uzasadnienia projektu w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego
Załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Załącznik do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
Autor. MSWiA

Jak tłumaczą twórcy noweli, stawki dodatku za posiadany stopień wzrosną o 20 proc. i „zostaną jednocześnie wyrażone jako procent kwoty bazowej”. W związku z tym, resort szacuje, że średnie uposażenie policjantów od dnia 1 stycznia 2024 r. wzrośnie o kwotę około 375 zł. „Jednocześnie wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatku za stopień rośnie podstawa do przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych” - dodano.

Pozostała do zaangażowania na podwyżki kwota około 90 zł zostanie przeznaczona na zapewnienie regulacji tych dodatków – szczególnie dla policjantów, którzy nie osiągną poziomu dodatków funkcyjnych na poziomie 20% podstawy. Wskazane rozwiązanie będzie odzwierciedleniem projektowanej na 2024 r. waloryzacji uposażeń, natomiast powiązanie stawki z kwotą bazową zapewni w kolejnych latach obligatoryjny wzrost dodatków w przypadku zmiany poziomu kwoty bazowej. W efekcie zmian ponad 90% średniego uposażenia policjantów zostanie powiązane z kwotą bazową co „zautomatyzuje" dokonywanie podwyżek wynikających ze średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
Fragment uzasadnienia projektu w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

NSZZP wyjaśnia, że dokonane korekty sprawią, że „stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej”. Dodatek za stopień ma zatem rosnąć za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa. „Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średnio o kwotę 375 zł.” Związkowcy przypominają też, że „wraz z kwotą bazową wzrosną też takie dodatki, jak instruktorski, stołeczny, za psa, za konia, lotniczy, kontrolerski, specjalny, terenowy czy wojenny”. „Można powiedzieć, że załącznik nr 3 do projektu (określający stawki dodatku za stopień - przyp. red.) rozporządzenia, to brakujące ogniwo pozwalające na wyliczenie indywidualnego skutku tegoroczne podwyżki” - dodają związkowcy.

Czytaj też

Wprowadzenie zmian ma spowodować, że przeciętne uposażenie w Policji -  wraz z nagrodą roczną – kształtować ma się na poziomie 8 833 zł.

Rozkładając policyjną podwyżkę na czynniki pierwsze, w związku ze wzrostem kwoty bazowej mowa o wzroście uposażenia 894 złotych, zmiany w dodatkach za stopień to ok. 375 złotych więcej, a pozostałe 90 zł przeznaczone ma zostać na zapewnienie regulacji dodatków służbowych i funkcyjnych. Łącznie, przeciętna miesięczna kwota powinna na etat powinna wzrosnąć o 1 359 złotych.

Nowe zasady obowiązywać będą od 1 stycznia i to właśnie od tej daty mundurowi otrzymają wyrównania. Jak na razie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie się to stanie.

Reklama
Reklama

Komentarze (1)

  1. Mario921855

    Jeszcze ktoś jak by pomyślał o tych co po dziesięć lat są na tych samych stanowiskach z dodatkiem 500/600 bez zmian

Reklama

Najnowsze