Reklama

Straż Pożarna

PSP rozdziela podwyżki

Autor. st. str. Krzysztof Pisz/Wydział Prasowy KG PSP

Zgodnie z zapisami tegorocznej ustawy budżetowej, uposażenia mundurowych wzrosną o 20 procent. Precyzyjniej rzecz ujmując, o 1/5 zwiększona zostanie kwota bazowa. Wysokość podwyżki dla poszczególnych funkcjonariuszy, zależy jednak od tego w jaki sposób zmienione zostaną odpowiednie rozporządzenia. Jak się okazuje, co do sposobu rozdysponowania środków dogadali się już – podczas spotkania kierownictwa PSP ze związkowcami - strażacy. 

Polityczna decyzja o podwyżkach jest istotna z systemowego punktu widzenia, bo niesie za sobą pieniądze zapisane w budżecie. By jednak mogły one trafić na mundurowe konta konieczne jest wprowadzenie zmian w odpowiednich rozporządzeniach regulujących uposażenia. To w jaki sposób podwyżki są podzielone, zawsze budzi w środowisku sporo emocji. Kierownictwo PSP postanowiło najwyraźniej, nim temperatura dyskusji osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom, rozwiać wątpliwości i ustalić to, jak podwyżkowe pieniądze rozdysponować. Jak informuje PSP „przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich struktur związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej wspólnie i w porozumieniu zaakceptowali przedstawione zasady podziału kwoty podwyżki od dnia 1 stycznia 2024 roku”.

Czytaj też

Na co umówili się strażacy? Jak czytamy, „w związku ze wzrostem kwoty bazowej o 20 proc., wzrasta przeciętne uposażenie (bez nagrody rocznej) o kwotę 1 340 złotych na etat miesięcznie, na podstawie której ustala się stawkę kwotową w grupie uposażenia zasadniczego strażaka i wynikającego z tego wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat”. PSP tłumaczy, że w związku z tym trzeba dokonać zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków.

Przedstawione zasady zmierzają do obligatoryjnego rozdysponowania kwoty podwyżki, na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat – kwota ok. 1 278 zł. Pozostała kwota, tj. ok. 62 zł zostanie rozdysponowana przez kierowników jednostek organizacyjnych na skutki związane z przeszeregowaniem strażaków na wyższe stanowiska służbowe oraz wzrost innych składników uposażenia.
Fragment komunikatu Komendy Głównej PSP

Jak dodano, „kwota podwyżki przeznaczona na inne składniki uposażenia będzie podlegała dodatkowym uzgodnieniom z zakładowymi strukturami związków zawodowych”. 

Podobne ustalenia, dotyczące struktury mundurowych podwyżek, trwają zapewne we wszystkich formacjach i to zapewne nie tylko tych, podległych MSWiA. Czasu na wypracowanie konkretnych rozwiązań jest jednak coraz mniej. Wypłaty wyższych uposażeń – jak zapowiadano jakiś czas temu – mają nastąpić bowiem w marcu, z wyrównaniem od stycznia.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze