Reklama

Policja

FBI szkoli polskie służby

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Autor. policja FBI Centrum Szkolenia Policji

W podwarszawskim Legionowie w Centrum Szkolenia Policji przedstawiciele najważniejszych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biorą udział w kursie prowadzonym przez instruktorów FBI pod nazwą „Incident Command System”. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie z najlepszymi praktykami dotyczącymi koordynacji reagowania kryzysowego.

Szkolenie pod nazwą „Incident Command System” rozpoczęło się w poniedziałek (5.02.2024 r.) w Centrum Szkolenia Policji. Realizowane jest przez Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych oraz Agencję Redukcji Zagrożeń Departament Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki (DTRA) przy współpracy z Głównym Sztabem Policji Komendy Głównej Policji.

Przez tydzień instruktorzy FBI zapoznać mają polskie służby z praktykami rządu USA w zakresie koordynacji reagowania kryzysowego. „System amerykański opracowywano przez wiele lat, reagując na duże ataki terrorystyczne, pożary i inne zdarzenia kryzysowe w Ameryce” – podkreśla CSP w Legionowie.

Czytaj też

Szkolenie podzielone jest na dwie części. W pierwszej weźmie udział 41 przedstawicieli służb i instytucji. Wśród nich są policjanci oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Agencji Atomistyki. W drugiej części do szkolenia dołączą przedstawiciele Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama

„Przedmiotowe przedsięwzięcie jest to kontynuacja współpracy zapoczątkowanej w 2022 r., po spotkaniu Komendanta Głównego Policji z Zastępcą Dyrektora Federalnego Biura Śledczego, który odpowiada za prace Departamentu ds. Broni Masowego Rażenia. W wyniku zacieśnienia współpracy Policji z FBI w 2022 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się szkolenie z zakresu rozpoznawania zagrożeń i reagowania na incydenty związane z bronią masowego rażenia” – podało CSP w Legionowie.

Czytaj też

Policja przypomina też, że w ramach współpracy z FBI, w kwietniu 2023 roku zostało przeprowadzone pełnoskalowe ćwiczenie „Wolf-Ram-23” w którym udział wzięło ponad 4500 funkcjonariuszy służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce, w tym blisko 4 tys. funkcjonariuszy Policji. Głównym celem zeszłorocznych ćwiczeń było sprawdzenie reakcji służb policyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego związanego z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym lub nuklearnym.

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze