Reklama

Policja

CBŚP z własną odznaką

Fot. CBŚP
Fot. CBŚP

Resort spraw wewnętrznych i administracji planuje utworzenie nowego rodzaju odznaki policyjnej - Odznaki Honorowej Centralnego Biura Śledczego Policji. Będzie ona przyznawana policjantom za szczególne zasługi w walce ze zorganizowaną przestępczością. 

"Dotychczasowe osiągnięcia Centralnego Biura Śledczego Policji, jako wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Policji, powinny się wiązać z możliwością wyróżniania policjantów w uznaniu szczególnych zasług w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej" - podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w uzasadnieniu do projektu, który parę dni temu opublikowany został na stronie Rządowego Centrum Legislacji. 

MSWiA przewiduje, że nowa Odznaka Honorowa Centralnego Biura Śledczego Policji będzie przyznawana ok. 20 funkcjonariuszom rocznie. Zgodnie z szacunkami resortu, wiąże się to z kosztami rzędu 4 tys. zł rocznie, do których doliczyć trzema będzie koszty legitymacji, które szacunkowo wynoszą około 1 tys. zł rocznie. Koszty Odznaki i legitymacji zostaną pokryte z budżetu państwa – w ramach środków, których dysponentem jest Komendant Główny Policji.

Odznakę będzie nadawał policjantom minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, z inicjatywy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie inicjowania, organizowania i prowadzenia działań związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Funkcjonariusze wyróżniani będą z okazji Święta Policji lub Narodowego Święta Niepodległości. Odznaka będzie mogła być nadana również pośmiertnie.

Jak czytamy w projekcie, będzie miała ona kształt gwiazdy policyjnej z ośmiu pęków promieni, metalowej, srebrzystej i patynowanej, o wymiarach mieszczących się w kole o średnicy 45 mm. Na gwieździe nałożony będzie wieniec z dwóch gałązek wawrzynu i dębiny, na którym stylizowany wizerunek orła z wzniesionymi skrzydłami, trzymającego w szponach ośmiornicę.

image
Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

W aktualnym stanie prawnym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom ustanawia 9 odznak: "Zasłużony Policjant", "Absolwent Szkoły", "Instruktor Wyszkolenia Policyjnego", "Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej", zwycięzcy konkursu lub turnieju z wiedzy i sprawności zawodowej, "Pilot Lotnictwa Policji", "Mechanik Lotnictwa Policji", "Skoczek Spadochronowy Policji" oraz "Odznakę Honorową Służby Kontrterrorystycznej".

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Najnowsze