Reklama

Służby Mundurowe

MSWiA zdradza, ile wynosić będzie podwyżka dla mundurowych

Autor. MSWiA

„Zgodnie z zapowiedzią Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc.” – pisze wiceszef MSWiA w liście do podległych resortowi funkcjonariuszy. Tłumaczy też, że MSWiA poparło propozycję związkowców, aby szefowie formacji „określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy”, który na konta mundurowych trafić ma do końca września. Czy to wystarczy?

Reklama

Pytań dotyczących przyszłorocznej waloryzacji uposażeń, jak i tych, które dotyczą dodatku motywacyjnego dla sfery budżetowej, który ma zostać wypłacony do końca września tego roku, w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się na tyle dużo, że do sprawy postanowił odnieść się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Jak pisze w liście do mundurowych - skierowanym na ręce szefów związków zawodowych działających w formacjach podległych resortowi - "zgodnie z zapowiedzią Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych i administracji otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc., tj. wyższą od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5,7 proc". Wąsik tłumaczy, że w związku z tym konieczne będzie "zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów i tym samym opracowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów". 

Reklama
Waloryzacja kwoty bazowej o 6,6 proc. oraz dodatkowy wzrost uposażeń o 5,7 proc., tj. do 12,3 proc. w stosunku do roku 2023 pozwoli na przeciętny wzrost uposażenia policjanta o 902 zł wraz z 1/12 nagrody rocznej.
fragment pisma wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika do funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji
Reklama

Wąsik odniósł się też do kwestii dodatku motywacyjnego, który ma być wypłacany jeszcze w tym roku. Jak zapewnił, "kierownictwo MSWiA poparło propozycję związków zawodowych, aby Komendanci formacji określili jednakową wysokość jednorazowego specjalnego dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (bez różnicowania na statusy zatrudnienia, tj. jednakową wysokość, zarówno dla członka korpusu służby cywilnej, jak i osoby nieobjętej mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawy okołobudżetowej, należy wypłacić do końca września br. oraz uzgodnili ją z organizacjami związkowymi właściwymi dla formacji".

Czytaj też

Szef MSWiA postanowił też "uspokoić stronę społeczną i jednoznacznie rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w przestrzeni publicznej dotyczące jakoby zmniejszenia wysokości uposażeń o kwotę wyrównania wynikającego z »zamrożenia« kwoty bazowej w 2023 r.". Zapewnia, że aktualny poziom uposażeń, uwzględniający podwyżkę z tego roku, zostanie utrzymany w roku 2024. "Informacje na temat rzekomych zmian w tym zakresie są nieprawdziwe" – pisze Wąsik.

Żadna sytuacja dotycząca obniżenia aktualnego poziomu uposażeń nie będzie miała miejsca. Odnosząc się do regulacji uposażeń w przyszłym roku uprzejmie informuję, że w uchwalonym przez Radę Ministrów w dniu 26 sierpnia 2023 r. projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota bazowa dla funkcjonariuszy została zwaloryzowana wskaźnikiem 106,6 proc. i wynosić będzie 1 855,52 zł.
fragment pisma wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika do funkcjonariuszy służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji

To jednak nie wszystko. W liście do mundurowych pojawiły też zapewnienia o tym, że w resorcie toczą się prace nad rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do świadczenia za długoletnią służbę i określenia minimalnej wysokości dodatku służbowego. Ta wynosić miałaby nie mniej niż 10 proc. albo nie mniej niż 20 proc. Resort pracować ma także nad podwyższeniem wysokości stawki diety dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA delegowanych do wykonywania zadań w bezpośredniej ochronie granicy państwowej z Republiką Białorusi, Federacją Rosyjską i Ukrainą.

Czytaj też

Czy zapewnienia MSWiA wystarczą mundurowym? Już sam fakt, że wiceszef resortu zdecydował się na taki list pokazuje, jak istotne dla środowiska są to kwestie. A nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że biorąc pod uwagę zbliżające się wybory, wyjaśnienie wszystkich wątpliwości leży w żywotnym interesie każdej siły politycznej walczącej o reelekcję.

Reklama

Komentarze (3)

  1. RobolCap

    I DALEJ NIC A JUZ KONIEC WRZEŚNIA!!!!

  2. RobolCap

    .... NIE ZALEŻY NAM NA DODATKU MOTYWACYJNYM TYLKO NA PODWYZSZENIU DODATKÓW, CO W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE MIAŁO WPŁYW NA EM. .....

  3. RobolCap

    ...tak się spotykają, rozmawiają, gadają, mówią jak to będzie a. czas sobie leci ..... i nic się nie dzieje....

Reklama