Reklama

Służba Celno-Skarbowa

Podwyżki w Służbie Celno-Skarbowej

Zdjęcie ilustracyjne
Autor. podkarpackie.kas.gov.pl

Wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 0,207, co przełożyć ma się na podwyżkę uposażenia w wyskości 373,30 zł, przewiduje projekt noweli rozporządzenia, który 8 kwietnia trafił do konsultacji m.in. ze związkami zawodowymi działającymi w Krajowej Administracji Skarbowej.

Reklama

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie ws. dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. "Projektowane rozporządzenie przewiduje wzrost indywidualnych uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej - ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2022 r. - poprzez zwiększenie wysokości każdego mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalenia wysokości dodatku za stopień służbowy. Proponowana zmiana obejmuje wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych o 0,207, co stanowi kwotę 373,30 zł" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Reklama

Do projektu dołączono załącznik z tabelą stopni funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej, które służą do ustalania wysokości dodatku za stopień służbowy. I tak dla generała mnożnik kwoty bazowej wynosi - 1,099; dla nadinspektora - 0,992; inspektora - 0,939; młodszego inspektora - 0,912; podinspektora - 0,885; nadkomisarza - 0,832; komisarza - 0,805; podkomisarza - 0,779; starszego aspiranta - 0,725; aspiranta - 0,698; młodszego aspiranta - 0,672; starszego rachmistrza - 0,645; rachmistrza - 0,618; młodszego rachmistrza - 0,592; starszego rewidenta - 0,565; rewidenta - 0,538; młodszego rewidenta - 0,512; starszego aplikanta - 0,485; aplikanta - 0,458.

Czytaj też

Jak czytamy w uzasadnieniu, źródłem finansowania wzrostu mnożników będzie Program modernizacji KAS w latach 2020–2022 oraz "środki ujęte w ustawie budżetowej na 2022 rok jako wzrost funduszu uposażeń o około 4,4 proc.". Rozporządzenie wejść ma w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Reklama

Gorzej niż w innych formacjach?

Wzrost uposażenia w SCS to niewątpliwie dobra wiadomość dla mundurowych, ale nie jest pewne czy zmieni ona nastawienie funkcjonariuszy, którzy czują się traktowani gorzej, niż ich koleżanki i koledzy z innych formacji. W liście do premiera pisali o tym niedawno związkowcy z ZZ Celnicy PL. Ich zdaniem "dochodzi do dyskryminacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji" i to właśnie m.in. przez wysokość tegorocznych podwyżek. Te w Policji, SG czy PSP wyniosły bowiem, średnio na etat, 677 brutto wraz z nagrodą roczną. Podobnie jak w przypadku innych służb mundurowych, w SCS, podwyżka trafić ma do dodatku za stopień.

Zwracali oni też uwagę na fakt, że w przypadku KAS brak jest projektu modernizacji na lata 2023-2025, podczas gdy "inne służby mają już uchwalone swoje modernizacje". W liście do Matusza Morawieckiego celnicy przypominali również, że w SCS nie wprowadzono – wzorem innych służb – dodatków motywacyjnych (dodatek przedemerytalny – przyp. red.).

Czytaj też

Związkowcy apelowali do premiera "o osobiste zainteresowanie ww. problemami i ich rozwiązanie". Proponowali zwołanie "okrągłego stołu" i dodawali, że brak stanowczej reakcji "doprowadzi niechybnie do eskalacji napięć i wybuchu niezadowolenia społecznego w KAS na niespotykaną dotąd skalę, czego wszyscy pragniemy uniknąć". "Sytuacja jest naprawdę krytyczna" - pisał w przeddzień 5-lecia istnienia KAS, Sławomir Siwy, Szef ZZ Celnicy PL.

Źródło:PAP / InfoSecurity24.pl
Reklama

Komentarze

    Reklama