Reklama

Służby Mundurowe

Ponad 100 polskich funkcjonariuszy jedzie do Grecji. Wzmocnienie ochrony granicy

  • Funkcjonariusz SG podczas patrolu na wyspie Lesbos. Fot. Biuro Współpracy Międzynarodowej KGSG

Kolejni funkcjonariusze Straży Granicznej, policjanci oraz pracownicy wyjechali do Grecji w ramach misji koordynowanej przez Agencję Frontex. Zadaniem polskiego zespołu będzie patrolowanie wybrzeża wyspy Kos. Zgodnie z informacją MSWiA do Grecji łącznie wyjedzie 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 40 policjantów wraz z niezbędnym sprzętem, a także 20 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Wczoraj funkcjonariusze z Podlaskiego, Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wyjechali do Grecji w celu prowadzenia międzynarodowych działań mających na celu zapobieganie nielegalnemu napływowi imigrantów z rejonu Bliskiego Wschodu. Zadaniem polskich funkcjonariuszy, działających w ramach Agencji Frontex, oprócz patrolowania wybrzeża wyspy będą działania prowadzane w greckich hotspotach związane z rejestracją i daktyloskopowaniem imigrantów, którzy przedostali się do Grecji przez Morze Śródziemne, jak również działania mające na celu pozyskanie informacji dotyczących państwa pochodzenia imigrantów.

Czytaj także: Europejska Straż Graniczna - za i przeciw.

Zgodnie z decyzją MSWiA do Grecji ma pojechać łącznie 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 40 policjantów wraz z niezbędnym sprzętem, a także 20 ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy wspomogą działania Agencji EASO (Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu). Zakończenie misji przewidywane jest na 30 czerwca br.

Nie jest to pierwsza misja poza granicami państwa prowadzona przez Straż Graniczna w ramach walki z falą nielegalnej migracji. Od początku roku polscy funkcjonariusze prowadzili operacje na Węgrzech, w Słowenii, Hiszpanii, we Włoszech, w Portugalii oraz w Bułgarii i Grecji. Jak podaje Magdalena Tomaszewska w oficjalnym komunikacie, poprzednia misja prowadzona przez zespół funkcjonariuszy Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy od 27 marca patrolowali wybrzeże wyspy Lesbos, zakończy się 29 kwietnia br.

Czytaj także: Imigranci wracają z Grecji do Turcji.

Agencja FRONTEX koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach zewnętrznych oraz udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów.

Komentarze