NIK kontroluje służby na wschodniej granicy

26 czerwca 2019, 11:40
przejście graniczne
Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę przejść granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Jak informuje, jednym z jej celów jest sprawdzenie czy organy państwa zapewniły odpowiednie warunki obsługi osób przekraczających wschodnią granicę RP w latach 2015-2018 oraz czy nastąpiła w tym zakresie oczekiwana poprawa.

Szczególnie istotna staje się kwestia poprawy efektywności zarządzania wschodnią granicą. Podróżni powinni być po prostu sprawnie obsługiwani przez służby państwa m.in. przez Straż Graniczną i służby celne w cywilizowanych warunkach.

fragment komunikatu NIK

"Dla uzyskania pełnego obrazu stanu pracy przejść granicznych Najwyższa Izba Kontroli opublikowała ankietę dla podróżnych, którzy w latach 2015-2018 przekraczali wschodnią granicę Polski" - pisze Izba. W treści ankiety znajdziemy 10 pytań związanych ze sprawnością służb państwowych na przejściach, a także kulturą obsługi podróżnych zarówno przy wjeździe jak i przy wyjeździe z Polski. Pytania dotyczą m.in. czasu trwania odprawy granicznej, występujących przestojów w pracy polskich służb granicznych, czy też możliwości korzystania z tzw. „zielonego pasa”. Jak podkreśla Izba, "opinia jest bardzo ważna dla uzupełnienia zaprezentowanych w informacji NIK danych nt. sprawności obsługi osób przekraczających granicę państwową i zapewnienia godnych warunków oczekiwania na odprawę".

image
Źródło: NIK

Zbiorcze wyniki ankiety, która dostępna jest na stronie instytucji do 31 lipca br., stanowić mają uzupełnienie ustaleń prowadzonej aktualnie kontroli - „Organizacja i warunki obsługi podróżnych na przejściach granicznych na wschodniej granicy RP”. Zostaną one uwzględnione w treści informacji o wynikach tej kontroli.

Oczywiście Najwyższa Izba Kontroli działaniu wschodniej granicy Polski przygląda się nie pierwszy raz. W 2014 roku kontrolerzy oceniali m.in. sprawność oraz jakość obsługi podczas odpraw w latach 2010-2013. Chcąc uzyskać możliwie najszerszą i obiektywną informację, Izba również uruchomiła internetową ankietę. Impulsem do podjęcia kontroli były napływające do NIK niepokojące sygnały na temat funkcjonowania przejść granicznych na wschodzie RP. Głównym zarzutem było zbyt długie oczekiwanie na odprawę. Do NIK docierały wtedy sygnały o nieodpowiedniej organizacji pracy polskich służb, w tym o występujących przestojach w obsłudze pojazdów. Podobne nieprawidłowości opisała wtedy również Fundacja Batorego w raporcie "Granica do naprawy". 

KomentarzeLiczba komentarzy: 5
slawko
piątek, 26 lipca 2019, 13:33

dlaczego ankieta już zakończona???

Autor
czwartek, 27 czerwca 2019, 22:38

Wystarczy zlikwidować karuzele tax free i skończą się kolejki a granice będą przekraczać podróżni a nie mrówki.

Jurek
czwartek, 27 czerwca 2019, 21:43

W Bezledach od kilku miesięcy czas odprawy 4 aut wynosi 1 godzinę a kontrola bks nawet 12 do 18 godzin , czy może sie ktoś tym zainteresować? Służby robią co chcą bo podobno jest nakaz z góry o spowalnianie odpraw podróżnym tylko nikt nie chce powiedzieć kto go wydał

Paweł
czwartek, 27 czerwca 2019, 09:44

Często przekraczam granicę z Ukrainą i najwiekszym problem są służby celne na wjeździe do Polski. Tempo pracy daje dużo do życzenia. Zielony pas jest bo jest bardzo czesto na pozostałych odprawa jest szybsza. Nikt nic nie powie na granicy bo Pan celnik się zdenerwuje a jest tu "bogiem". Syf i tyle

Siwy
czwartek, 27 czerwca 2019, 11:19

To prawda to samo jest na przejściu polsko-rosyjski na paszport trzeba czekać nawet do 50 minut bo kierowników zabraniają szybciej odprawiać A nie daj boże jak pojedziesz,na boks to tam dopiero cyrki tam można spędzić nawet 5 godzin bo nikomu nigdzie się nie spieszy bez wody bez jedzenia

Tweets InfoSecurity24