Reklama

Legislacja

Epidemia uchylona. Mundurowe szkoły zmieniają zasady działania

Autor. SGSP/Facebook

Oficjalny koniec stanu epidemii koronawirusa, przynajmniej w sensie prawnym, niesie ze sobą także zmiany w funkcjonowaniu mundurowych szkół wyższych, podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Skończą się bowiem obowiązujące wciąż ograniczenia i przywrócone zostaną standardowe, przedpandemiczne, zasady ich działania.

Reklama

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych wejść ma w życie 16 maja, czyli tego samego dnia, gdy obowiązujący od ponad dwóch lat w Polsce stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Związane jest to ze zmniejszeniem się gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusa SARS-CoV2 i liczby osób hospitalizowanych.

Reklama

Z legislacyjnego punktu widzenia, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla jej zminimalizowania skutków. Natomiast stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii. Zmiana w tym zakresie to kolejny krok rządu na drodze do - miejmy nadzieję - ostatecznego zakończenia życia z ograniczeniami wprowadzonymi w związki z epidemią koronawirusa. Wcześniej, bo 1 kwietnia br., zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. Przykładowo, o zleceniu testu decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy. Natomiast 28 marca zniesiony został obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Nie ma już obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Zlikwidowano oddziały covidowe i szpitale tymczasowych dla chorych na COVID-19.

Czytaj też

Wszystkie te modyfikacje wpływają oczywiście na funkcjonowanie mundurowych szkół, które po początkowej decyzji (wiosną 2020 roku) o całkowitym wstrzymaniu naborów i kształcenia, przeszły w epidemiczny tryb działania. Chodzi mianowicie o nadzorowane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Przez ostatnie miesiące uczelnie te mogły prowadzić zajęcia czy egzaminy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia. W swoich siedzibach realizować mogły tylko te zajęcia, oczywiście w reżimie sanitarnym, które zdalnie nie miały prawa bytu, a także pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowe. Tak działały dokładnie od 28 lutego 2022 roku (wcześniej, od października 2021 roku zasady te były bardziej ograniczone) i tak działać miały do 30 września 2022 roku. Jednak zniesienie stanu epidemii w Polsce pozwala na skrócenie tego okresu. Wrócą więc one, w pełni, do kształcenia stacjonarnego i standardowych zasad funkcjonowania oraz kształcenia na nich.

Reklama

Przypomnijmy, że 11 marca 2020 r. wydane zostało rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych, które wprowadziło zawieszenie kształcenia na studiach oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. Termin ten został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r. i dalej do 26 kwietnia 2020 r., 24 maja 2020 r., 30 września 2020 r., 28 lutego 2021 r. i 30 września 2021 r. Ministerstwo i same uczelnie w tym okresie zapewne trochę się nauczyły o konsekwencjach zawieszenia kształcenia lub prowadzeniu go w trybie zdalnym lub częściowo zdalnym, co przekłada się na późniejsze wytyczne. Szczególnie że w drugiej połowie 2020 roku zmuszone były, jak w przypadku policji, mocno skrócić kształcenie podstawowe zawodowe, by zatrzymać zwiększającą się w zawrotnym tempie liczbę wakatów w tej formacji i szybciej "wypuszczać na miasto" policjantów gotowych do służby. Zgodnie z zapowiedziami, grupa ta została jednak objęta zajęciami doszkalającymi.

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama